PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 46 |

Tytuł artykułu

Zmiany walorów wizualnych krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego w czasie ostatnich 50 lat

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Changes of visual landscape’s values in Narew National Park in the last 50 years

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The factors that decide about physiognomy of landscape have dynamie character and came from influence of natural and anthropogenic effects and processes. That point of view meet the standards of European Landscape Convention, where visual, cultural and human attributes of landscape are threatening equivalent to ecosystem functioning. That fact gives the opportunity to put the question whether the activity in the national parks, connected statutory with protection of visually valuable, often the only existing landscape, give appropriate ecosystem protection and landscape stability or maybe pull down steady state of driving factors, bringing about loss of landscape unity, its identity and state of its aesthetic sustainability. Above mentioned problems have been analyzed on example of Narew National Park. The function and land use of the river valley depend on hydrological regime. The river was the factor which decide against terrain accessibility and possible direction of land use. In consequence that follows to adaptation of traditional economic to natural conditions, historically securing the stability of environmental structures and coexisting with them physiognomic and cultural elements of landscape. In consequence that made characteristic composition of structural patches and landscape interiors which are forming unitary shape of visual landscape. That values in accordance with records of protection plan of NPN should be secured by stimulation of processes that are positive from point of view possibilities of restoring (or maintaining) natural landscapes and simultaneously giving chances to slow down the actions that devaluate cultural landscape. Every observed landscape change, especially change of spatial composition, landscape diversity, harmony, naturality and identity indicates short term landscape stability and allow to measure effectiveness of protection activities. This allow to verify crucial factors for trends and rate of landscape changes (including natural and anthropogenic elements that cause fast change of visual landscape) and to identify landscape structures that characterize themselves with the highest dynamic.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

46

Opis fizyczny

s.115-128,rys.,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • Banaszuk H., 1990, Narwiański Park Krajobrazowy - zarys problematyki przyrodniczej, [w:] Nauka i praktyka, 1, Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku.
 • Banaszuk H., 1996, Paleogeografia, naturalne i antropogeniczne przekształcenia doliny górnej Narwi, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Banaszuk H., (red.), 2004, Przyroda Podlasia. Narwiański Park Narodowy – monografia przyrodnicza, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Bartoszuk H., 1996, Zbiorowiska roślinne Narwiańskiego Parku Krajobrazowego [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 428, IMUZ Falenty.
 • Bartoszuk H., 2003, Wpływ terminu wykaszania na zdolność odnawiania się trzciny i skład gatunkowy zbiorowisk [w:] Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 3, z. 1 (7), Wydawnictwo IMUZ, Falenty.
 • Cetera J., 2004, Ślady przeszłości. Dziedzictwo kulturowe narwiańskiego parku narodowego. [w:] Przyroda Podlasia. Narwiański Park Narodowy - monografia przyrodnicza, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Dembek W. (red.), 2001, Spasanie podmokłych łąk w dolinach Narwi i Biebrzy jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych, Wydawnictwo IMUZ, Falenty.
 • Gulinck H., Mugica M., de Lucio J. V., Atauri J. A., 2001, A framework for comparative landscape analysis and evaluation based on land cover data, with an application in the Madrid region (Spain), Landscape and Urban Planning 55, s. 257-270.
 • Kamiński J., 2004, Wpływ wykaszania na zmiany w zbiorowisku łąki turzycowej zarastającej trzciną. [w:] Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 4 z. 1 (10), Wydawnictwo IMUZ, Falenty.
 • Lewandowski W., Szewczyk R., 2008, Ginące krajobrazy, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Malinowska E., 2004, Walory krajobrazowe Narwiańskiego Parku Narodowego [w:] Przyroda Podlasia - Narwiański Park Narodowy, Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Malinowska E., 2004, Perception and evaluation of hydrogenic landscapes in selected national parks in Northeastern Poland, Ekologia, Bratislava.
 • Malinowska E., 2005, Zasoby i walory Narwiańskiego Parku Narodowego [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy ekologii krajobrazu, t. XVI Kielce.
 • Malinowska E., 2006, Zmiany walorów wizualnych krajobrazu w dolinie Narwi, [w:] Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII, Lublin.
 • Matowicka B., 2004, Flora Narwiańskiego Parku Narodowego, Zbiorowiska leśne i zaroślowe [w:] Przyroda Podlasia - Narwiański Park Narodowy, Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Okruszko H., 1989, Dokumentacja i koncepcja zagospodarowania doliny rzeki Narwi na odcinku Żółtki - Rzędziany stanowiące podstawę do projektu technicznego melioracji i zagospodarowania, Wydawnictwo IMUZ, Falenty (maszynopis)
 • Okruszko H., Oświt J., 1973, Przyrodnicza charakterystyka bagiennej doliny Górnej Narwi jako podstawa melioracji. [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 134, IMUZ Falenty.
 • Oświt J., 1973. Naturalne łąki mozgowo-mannowe na tle zbiorowisk roślinnych w dolinie Górnej Narwi [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 134, IMUZ Falenty.
 • Plan Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego, 2002. Narwiański Park Narodowy, Kurowo.
 • Richling A., Malinowska E., Wolski P., 2000 - Plan Ochrony. Operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych Biebrzańskiego Parku Narodowego, maszynopis.
 • Richling A., 2002 - Plan Ochrony. Operat ochrony zasobów kulturowych, krajobrazowych oraz zagospodarowania turystycznego i przestrzennego, Wyższa Szkoła Humanistycza w Pułtusku (maszynopis).
 • Richling A., Malinowska E., 2002, Ocena krajobrazu parków narodowych polski północno-wschodniej [w:] Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 1, Sosnowiec.
 • Sevenant M., Antrop M., 2009, Cognitive attributes and aesthetic preferences in assessment and differentiation of landscapes, Journal of Environmental Management 90, s. 2889-2899.
 • Solon J., Bartoszuk H., Kłoszewska E., 1990, Roślinność rzeczywista doliny Narwi na odcinku Suraż- Rzędziany [w:] Nauka i praktyka nr 1, Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku.
 • Sudra P., Zmiany w przyrodzie Narwiańskiego Parku Narodowego wynikajqce z realizacji zaleceń planu ochrony, WGiSR UW (maszynopis)
 • Szewczyk M., 2004 - Flora Narwiańskiego Parku Narodowego, Zbiorowiska roślinne nieleśne [w:] Przyroda Podlasia - Narwiański Park Narodowy, Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Wysocka A., Banaszuk P., Banaszuk H., 1999, Antropogeniczne przekształcenia środowiska bagiennej doliny Narwi na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego [w:] Kucharczyk M. (red.), Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy. Materiały konferencji - Kazimierz Dolny, 1-4 września 1999 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Żarska B., 2003, Ochrona krajobrazu, Wydawnictwa SGGW, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11a41b92-c487-4382-aa74-d175c0360869
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.