PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2012 | 65 | 3 |

Tytuł artykułu

Verification of the systematic position of California brome (Bromus carinatus Hook. and Arn., Poaceae), cv. "Broma", on the basis of analysis of ISSR markers

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Weryfikacja pozycji systematycznej stokłosy spłaszczonej (Bromus carinatus Hook. and Arn., Poaceae), cv "Broma" na podstawie analizy markerów ISSR

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
‘Broma’ is a grass cultivar belonging to the species Bromus carinatus. In the Lists of Agricultural Plant Varieties of the Research Centre for Cultivar Testing (COBORU), it is shown as Bromus willdenowii (= B. catharticus, B. unioloides) (List of Agricultural Plant Varieties 1989-2009), whereas already in 1984 Mirek demonstrated on the basis of morphological analysis that this was a different closely related species – B. carinatus. The aim of the present study was to verify the species affiliation of cv. ‘Broma’. The conducted analysis of ISSR molecular markers included representatives of cv. ‘Broma” as well as of B. carinatus and B. willdenowii. The method used allowed the identification of molecular markers of the above-mentioned taxa. The numerical analysis of the obtained results suggests that cv. ‘Broma’ should be classified in the species B. carinatus, not B. willdenowii.
PL
Broma jest odmianą hodowlaną trawy należącej do gatunku Bromus carinatus. Na listach odmian roślin rolniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin (COBORU) figuruje ona jako Bromus willdenowii (=B. catharticus, B. unioloides) (Lista Odmian Roślin Rolniczych 1989-2009) podczas gdy już w 1984 roku Mirek na podstawie porównawczych badań morfologicznych wykazał, że jest to inny, blisko spokrewniony gatunek – B. carinatus. Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja przynależności gatunkowej cv ‘Broma’. W przeprowadzonych analizach markerów molekularnych ISSR uwzględniono przedstawicieli cv. ‘Broma’ oraz B. carinatus i B. willdenowii. Zastosowana metoda pozwoliła na identyfikację markerów molekularnych wymienionych taksonów. Analizy numeryczne uzyskanych wyników sugerują, że cv. ‘Broma’ powinna być zaklasyfikowana do gatunku B. carinatus, a nie B. willdenowii.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

65

Numer

3

Opis fizyczny

p.35-42,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Plant Breeding and Seed Science, University of Agriculture in Krakow, Lobzowska 24, 31-140 Krakow, Poland

Bibliografia

 • Bo r N . L . , 1970 Bromus. – [In]: Flora Iranica K. H. Rechinger (ed.), 70: 105–141. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz, Austria.
 • Cha r a k t e r y s t yk a Od m ia n. Ro ś l i ny Rol n i c z e . 1985. Wyd. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka. (in Polish).
 • F a l k ows k i M. , 1982. Trawy polskie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 41-61 (in Polish).
 • Gó r al S., K r ól i kows k i Z., P r o ń c z u k S., P roń c z u k M., S t a s z ewsk i Z . , Św ię c i ck i W. , 1987a. Stokłosa uniolowata. [In:] Podstawy hodowli, odmianoznawstwa i kwalifikacji polowej roślin uprawnych. S. Prończuk (ed.). Wyd. Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, Radzików: 162-163. (in Polish).
 • Gór a l S., K ról i kowsk i Z ., P roń czu k S., P rończu k M., St a sz ewsk i Z., Świę c ick i W. , 1987b. Una. [In:] Podstawy hodowli, odmianoznawstwa i kwalifikacji polowej roślin uprawnych. S. Prończuk (ed.). Wyd. Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 164. (in Polish).
 • G r e e n a c r e M. , 2007. Correspondence Analysis in Practice, Second Edition. London: Chapman and Hall/CRC.
 • J o a c h im i a k A , S u t k ows k a A , Mi t k a J . , 2001. RAPD studies in Bromus (Poaceae) from the Old and New Worlds – preliminary results. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 43: 79-86.
 • Ku l a A. , 1999. Cytogenetic studies in cultivated form of Bromus carinatus (Poaceae). Fragm. Flor. Geobot. Suppl. 7: 101-106.
 • L i s t a o dmi a n r o ś l i n r o l n i c z y c h . 1973-2009. Wyd. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka. (in Polish).
 • L i s t a o dmi a n r o ś l i n r o l n i c z y c h . 1989. Wyd. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka. (in Polish).
 • Ma ssa A.N., L a r son S.R., Jensen K.B., Hol e D.J., 2001. AFLP variation in Bromus section Ceratochloa germplasm of Patagonia. Crop Sci. 41:1609-1616.
 • Ma ssa A.N., Jensen K.B., L a r son S.R., Hol e D.J., 2004. Morphological variation in Bromus sect. Ceratochloa germplasm of Patagonia. Canad. J. Bot. 82: 136-144.
 • Mi r e k Z . , 1984. Bromus carinatus Hook. Et Arn. – nowy gatunek synantropijny we florze Polski. / Bromus carinatus Hook. Et Arn. – a new synanthropic species in the flora of Poland. Fragm. Flor. Geobot. 28(2): 97-105. (in Polish).
 • Opis Odmian Roślin Rolniczych. 1988. Wyd. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka. (in Polish).
 • Pa s i e r b i ń s k i A . , Bł o ń s k a A. , 2007. Ecological and phytosociological spectrum of occurrence of Bromus carinatus Hook. and Arn. in the city of Katowice (Silesian Upland). – [In:] Threats, protection and transformation of vegetation of the Upper Silesia and adjacent areas. S. Wika, G.Woźniak (eds), University of Silesia, Katowice, 105-115.
 • Pas i e r bi ński A., Woźniak G., Toka r ska-Gu z ik B., 2005. Bromus carinatus in synanthropic communities in the central part of Silesia Upland (S Poland). – [In:] Biology of grasses. L. Frey (ed.) W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków,335-342.
 • P i l l a y M. , H i l u K.W. , 1990. Chloroplast DNA variation in diploid and polyploid species of Bromus (Poaceae) subgenera Festucaria and Ceratochloa. Theor. Appl. Genet. 80: 326–332.
 • P i l l a y M. , H i l u K .W. , 1995. Chloroplast-DNA restriction site analysis in the genus Bromus (Poaceae). Am. J. Bot. 82: 239-249.
 • Ros t a ń s k i K . , S owa R . , 1986–1987. Alphabetical list of the ephemerophytes of Poland. Fragm. Flor. Geo bot. 31-32 (1-2): 151-205.
 • S o k a l R . R . , Mi c h e n e r C .D. , 1958. A statistical method for evaluating systematic relationships. University of Kansas Scientific Bulletin 38: 1409-1438.
 • S t e b b i n s G. L . , 1981. Chromosomes and evolution in the genus Bromus (Gramineae). Bot. Jahrb. Syst. 102: 359-379.
 • S t e b b i n s G . L . , To b g y H .A. , 1944. The cytogenetics of hybrids in Bromus L. Hybrids within the section Ceratochloa. Am. J. Bot. 31: 1-11.
 • St e p a n s k y A., Kova l sk i I ., Pe r l -Tr eves R. , 1999. Intraspecific classification of melons (Cucumis melo L.) in view of their phenotypic and molecular variation. Plant Syst. Evol. 271: 313-332.
 • Sut kows k a A . , P a s i e r bi ń s k i A. , 2009. Pochodzenie spontanicznie rozprzestrzeniającego się gatunku Bromus carinatus (Poaceae) na siedliskach ruderalnych i segetalnych w Polsce. / The origin of spontaneously spreading species Bromus carinatus (Poaceae) on ruderal and segetal sites in Poland. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 16(2): 281-295. (in Polish).
 • Ts umu r a Y. , O h b a K . , S t r a u s s S . H . , 1996. Diversity and inheritance of inter-simple sequence repeat polymorphisms in Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) and sugi (Cryptomeria japonica). Theor. Appl. Genet. 92: 40-45.
 • Ts v e l e v N.N. , 1970. Grasses of the Soviet Union. Nauka Publishers. Part 1. 298–343.
 • Z aj ą c A ., Z aj ą c M. , To k a r s k a - Gu z i k B. , 1998. Kenophtyes in the flora of Poland: list, status and origin. Phytocoenosis, 9(10): 107-116.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-119e8d40-67b6-464a-aa2c-c0d5e158b941
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.