PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 2 |

Tytuł artykułu

Oddział Narciarski Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Macierz” – Lwów (1892–1939) – zarys problematyki

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Ski Division of Gymnastic Society “Sokol” in Lviv (1892-1939) - an outline

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwowie, założone w 1867 r., wniosło wkład w rozwój polskiego narciarstwa. Członkowie tego Towarzystwa uprawiali narciarstwo już od 1892 r., ale formy zorganizowane przyjęło ono wewnątrz gniazda dopiero w 1926 r. Sokoli lwowscy wstąpili do Polskiego Związku Narciarskiego w sezonie 1929/1930 i z ramienia tego Związku uczestniczyli w najważniejszych imprezach narciarskich w kraju, m.in. w Marszach Huculskich. Udział w Wielkich Marszach Narciarskich był na pewno wyznacznikiem ich umiejętności sportowych, które należy uznać za średnie. W okresie międzywojennym XX w. gniazdo to organizowało lub współorganizowało imprezy narciarskie dla swoich członków, a także dla narciarzy z innych klubów sportowych Lwowa oraz całej Dzielnicy Małopolskiej. Jako centrum administracyjne dla Dzielnicy Małopolskiej „Sokoła”, miało wielki wpływ na rozwój form narciarskich w pozostałych gniazdach wschodniej Małopolski. Działalność Oddziału Narciarskiego PTG „Sokół – Macierz” – Lwów cechowała się pewną niekonsekwencją, którą można tłumaczyć starzeniem się „braci sokolej” oraz błędnymi założeniami ideowymi władz „Sokolstwa” polskiego.
EN
Founded in 1867, Gymnastic Society “Sokół” in Lviv contributed to the development of Polish skiing culture. Members of this society cultivated skiing since 1892, but they only formed an official division within the structures in 1926. They joined the Polish Ski Federation in the 1929/1930 season and, on behalf of this Federation, they participated in major events in Poland, like the Hutsul Marches. Their Participation in the Great Ski Marches was certainly a demonstration of their sports skills. During the interwar period in the twentieth century, “Sokół” in Lviv organized or coorganized skiing events for its members, as well as skiers from other clubs in Lviv and the entire Malopolska District. Being an administrative center for Malopolska District, “Sokół” in Lviv had a strong influence on the development of other forms of skiing in eastern Malopolska. Activities of Gymnastic Society “Sokół” in Lviv Ski Division were characterized by a certain inconsistency, which can be explained by the ageing of its members and erroneous ideological standpoints of the society’s authorities.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

2

Opis fizyczny

s.13-25,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej, Zawoja Wilczna

Bibliografia

 • A. Źródła
 • I. Źródła archiwalne
 • Archiwum Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu
 • II. Źródła drukowane
 • Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu, Lista członków PZN uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZN w dniu 30 lipca 1939 r. wraz z liczbą głosów, przysługujących delegatom danego Klubu/Sekcji, sygn. PTTŻ-66.
 • Regulamin Głównej Komisji Porozumiewawczej PTT i PZN z 1935 r.
 • Sprawozdanie SN AZS Krakowskiego za sezon 1933/34, Kraków 1934.
 • III. Prasa
 • „Przegląd Gimnastyczny «Sokół»” 1930, 1933, 1936
 • „Przegląd Sportowy” 1932–1933
 • „Słowo Polskie” 1930
 • „Sokół Małopolski” 1934
 • „Turysta w Polsce” 1935, 1937
 • IV. Źródła internetowe
 • Dudek D., Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914 r. (wersja skrócona), źródło: http://wtir.awf.Krakow.pl/pdf/rozne/publik-pracownikow/
 • B. Literatura
 • I. Ważniejsze artykuły
 • Drozdek-Małolepsza T., Udział kobiet, [w:] E. Małolepszy i Z. Pawluczuk (red.), Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997, Częstochowa 2001.
 • Drozdek-Małolepsza T., Udział kobiet Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w zawodach sportowych w Polsce w latach 1919–1939, [w:] A. Łopata (red.), 140 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, Lwów – Kraków 2007.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sporty zimowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939, [w:] L. Rak i E. Małolepszy (red.), Narciarstwo polskie 1888–2008, Jasło 2009.
 • Kapłon J., Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w latach 1910–1951 – zarys dziejów, [w:] L. Rak (red.), Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej, Częstochowa 2011.
 • Praktyczne próby na etapie pionierskim, [w:] Z. Pęgowski, Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 roku, Warszawa 1994.
 • Wasztyl R., Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
 • Wiecheć A., Narciarstwo sokole na Śląsku do 1939 r., [w:] M. Ponczek, S. Witkowski i A. Frycz (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, Sosnowiec – Katowice – Dąbrowa Górnicza 2010.
 • Wiecheć A., Narciarstwo w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w zaborze austriackim – do roku 1914, [w:] S. Zaborniak i M. Obodyński (red.), Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich – w 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886–2007), Rzeszów 2008.
 • Wiecheć A., Szkolenia narciarskie w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Polsce do 1939 r., [w:] L. Rak (red.), Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej, Częstochowa 2011.
 • Wiecheć A., Rozwój narciarstwa w Beskidzie Żywieckim i Śląskim do 1939 r. – zarys problematyki, [w:] A. Nowakowski (red.), Szkice z dziejów kultury fizycznej na pograniczu śląsko-małopolskim do roku 1939, Wadowice 2002.
 • II. Pozycje zwarte
 • Kołodziej R., Polski Związek Narciarski 1919–1939, Rzeszów 2010.
 • Łopata A., 140 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, Lwów – Kraków 2007.
 • Nowakowski A., Szkice z dziejów kultury fizycznej na pograniczu śląskomałopolskim do roku 1939, Wadowice 2002.
 • Małolepszy E., Pawluczuk Z. (red.), Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997, Częstochowa 2001.
 • Ponczek M., Witkowski S., Frycz A. (red.), Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych, Sosnowiec – Katowice – Dąbrowa Górnicza 2010.
 • Pęgowski Z., Dzieje narciarstwa polskiego do 1914 roku, Warszawa 1994.
 • Rak L. (red.), Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej, Częstochowa 2011.
 • Rak L., Małolepszy E. (red.), Narciarstwo polskie 1888–2008, Jasło 2009.
 • Zaborniak S., Obodyński M. (red.), Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich – w 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886–2007), Rzeszów 2008.
 • III. Prace niepublikowane
 • Wiecheć A., Rozwój narciarstwa w Małopolsce zachodniej (1892–1939), praca doktorska, AWF Katowice 2004.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1188ac0b-57de-482d-85f3-1f364b1b4fef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.