PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 366 |

Tytuł artykułu

Stan i kierunki w hodowli i ocenie odmian traw w Polsce

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

RU
Polozhenie i napravlenija v selekcii i ocenke sortov zlakovykh trav v Pol'she
EN
State and perspectives of breeding and testing grasses in Poland

Języki publikacji

PL

Abstrakty

RU
Оценивается положение в области величины собираемых урожаев и специализации сортов. Обсуждаются следующие направления селекции и оценки сортов: 1. Урожай сухого вещества. 2. Вид пользования. 3. Фенологическая дифференциация. 4. Стабильность и устойчивость к стрессам. 5. Питательное качество. 6. Здоровье растений. 7. Урожай семян. Установлено, что урожаи сухого вещества польских сортов хорошо соперничают с зарубежными сортами. Существует, однако, необходимость совершенствования специализации сортов и улучшения семенного потенциала. Предлагается общая схема оценки сортов и способы улучшения выбранных важнейших свойств злаковых трав путем селекции.
EN
State in the yield levels and specialization of varieties are disscussed. 1. Dry matter yield. 2. Utilization system, 3. Phenologic differentiation, 4. Durability and resistance to stresses, 5. Nutritive value. 6. Health state of plants, 7. Seed yields, are characterized. It has been found that the Polish varieties are able to compete successfully with foreign varieties as far as dry matter yields are concerned. However, it is necessary to improve the specialization of varieties and the seed production potential. A preliminary testing scheme of particular varieties and the most important tests of grasses to be improved by way of breeding are proposed.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

366

Opis fizyczny

s.11-25,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Radzików
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Radzików

Bibliografia

 • 1. Aldrich D. Т. A.: Criteria used in the assessment of grass and clover varieties in England and Wales. Proc. IV Gen. Meet. Eur. Grass. Fed., Lausanne. 137, 1971.
 • 2. Breese E. L.: Grass beeding - Annual report. Welsh Plant Breeding Station. 32- 33, 1982.
 • 3. Brzozowski A.: Intensyfikacja wykorzystania trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, 59, 45-54, 1977.
 • 4. Burg P. F. J. Van.: Nitrate as an indicator of the nitrogen nutrition status of grass. Proc. X Intern. Grassld. Congr., Helsinki, 267-272 i 347, 1966.
 • 5. COBORU: Rola odmian wieloletnich roślin pastewnych w podnoszeniu produkcji pasz. Konferencja w Słupii Wielkiej, 18-19. XI. 1976. Biul. Oc. Odm., 1-286. 1981.
 • 6. COBORU: Synteza wyników doświadczeń. 1970-85.
 • 7. Doboszyński W.: Wpływ nawożenia na trwałość i produkcyjność użytków zielonych. Wiad. Melior., 1, 7-10, 1986.
 • 8. Domański P.: Wartość użytkowa odmian traw. Służ. Roi., 2, 1984.
 • 9. Dobrzycka Т.: Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie i skład botaniczny runi łąkowej na glebie organicznej. Inf. o Wynik. Bad. Zakończ., 2, 129, 1978.
 • 10. Falkowski M.: Zagadnienia nawożenia łąk azotem w świetle nowych badań. Biul. Inf. Inst. Zoot., 2, 5-41, 1969.
 • 11. Falkowski M.: Zagadnienie hodowli odmian roślin dla potrzeb łąkarstwa. Konferencja SITR, Poznań, 17-26, 1973.
 • 12. Falkowski M.: Aktualne kierunki orac badawczych z zakresu nasiennictwa traw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 282, 13-28, 1983.
 • 13. Grzyb S.: Prace badawcze IMUZ zakończone w 1975, Wiad. Melior. 4, 113-114. 1977.
 • 14. Kern H.: Metodyczna ocena odmian traw pastewnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 90, 59, 1969.
 • 15. Kroehnke R.: Trwałość odmian niektórych gatunków traw. Biul. Oc. Odm.. 1-2. 261-267, 1981.
 • 16. Lampeter W.: Critical reflections on the determination of the feed quality on the basis of the years investigations. Proc. XII Inter. Grassld. Congr. Moscov, III, 262-263, 1974.
 • 17. Martyniak J.: Charakterystyka krajowych i niektórych zagranicznych odmian traw pastewnych i roślin motylkowych w świetle doświadczeń odmianowych. Konferencja SITR, Poznań, 27-62, 1973.
 • 18. Martyniak J.: Strawność „in vitro" traw pastewnych. Prz. Hod., 13-14. 28-29. 1976.
 • 19. Martyniak J., Domański P.: Przegląd traw pastewnych uprawianych w Polsce. Nowe Rol., 24, 3-10, 1978.
 • 20. Martyniak J., Domański P.: Wahania plonu nasion u odmian i gatunków traw pastewnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 282, 65-78, 1983.
 • 21. Moraczewski R., Niczyporuk A., Kolera H., Stypiński P.: Plonowanie wybranych rodów i odmian traw pastewnych. Cz. I i II. Biul. Inst. Hod. Rośl. 151. 163- 187, 1983.
 • 22. Nowacki E., Weznikas Т., Hauska Т.: Reakcja różnych gatunków traw na nawożenie. Biul. Oc. Odm., 1-2, 151-160, 1981.
 • 23. Ostrowski R.: Model intensywnego użytkowania pastwiska na glebach lekkich w rejonach o niedostatecznej ilości opadów. Inf. o Wynik. Bad. Zakończ., 2. 221. 1981.
 • 24. Pawlak Т.: An attempt to select species and varieties with different ripening rythm in preparing simple seed mixtures for mown meadows. Proc. XIII Intern.
 • 25. Pawłat H.: Granice produktywności nawadnianych zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Inf. o Wynik. Bad. Zakończ., 2, 102, 1982.
 • 26. Prończuk S.: Strawność roślin jako element badań w hodowli traw na użytki zielone. Biul. Inst. Hod. Rośl., 132, 95-102, 1978.
 • 27. Prończuk S., Ostrowska A.: Wartość biologiczna gatunków i odmian traw. Prz. Hod., 2, 19-21, 1979.
 • 28. Prończuk S.: Problemy metodyczne w hodowli wyspecjalizowanych odmian traw na przykładzie kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Prz. Hod.. 2, 77-119,1980.
 • 29. Prończuk S., Gnat J., Ostrowska A.: Optymalne nawożenie azotem a zawartość N-NO₃ u Dactylis glomerata i Festuca arundinacea. Hod. Rośl. Aklim., 24. 742- 748, 1980.
 • 30. Prończuk S., Prończuk M., Neugebauer J.: Reakcje odmian traw na użytkowanie pastwiskowe. Materiały na konferencję naukowo-techniczną NOT, Olsztyn, 73-77, 1981.
 • 31. Prończuk S., Ostrowska A.: Potencjał produkcyjny a właściwości jakościowe traw. Prz. Hod., 6, 21-23, 1983.
 • 32. Prończuk S.: Czy winna jest nauka? Prz. Tech., 10, 83, 9, 1983.
 • 33. Prończuk M., Prończuk S., Góral S.: Wpływ chorób fuzaryjnych na trwałość Lolium perenne L., Biul. Inst. Hod. Rośl., 155, 187-192, 1984.
 • 34. Pyzik J., Winnicka J.: Dobór ważniejszych gatunków traw do siewów czystych przy użytkowaniu kośnym dla rejonu Bieszczad. Inf. o Wynik. Bad. Zakończ.. 2. 120, 1978.
 • 35. Rutkowska В., Lewicka E., Szczygielski Т., Pawlak Т.: Zdolność gatunków i odmian traw do wykształcenia pędów kwiatowych. Zesz. Probl. Nauk Rol., 282, 53- 66, 1983.
 • 36. Robson M. J.: All flesh in grass. Bigger yields from Britains from britains most important crop. Annual report the Grassland Research Institute, 132-149, 1982.
 • 37. SITR: Odmiany i mieszanki nasion w gospodarce na trwałych użytkach zielonych. Konferencja w Poznaniu, Wyd. NOT., 1-139, 1973.
 • 38. Uliszewski J., Prończuk S.: Wpływ nawożenia azotem na plonowanie Dactylis glomerata L. i Festuca arundinacea Schreb. podczas długotrwałego użytkowania. Biul. Inst. Hod. Rośl., 154, 87-92, 1984.
 • 39. Woźniak В.: Aktualne problemy produkcji nasiennej traw w Polsce. Biul Inst. Hod. Rośl., l, 1-3, 1981.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11867f03-4d27-4241-badf-7067fb13063e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.