PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |

Tytuł artykułu

Analysis of the number of cow visits to the milking robot

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Analiza krotności wizyt krów w robocie udojowym

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Based on data obtained using T4C herd management software from three farms equipped with milking robots, analysis was made of the effect of herd, age of cows, stage of lactation and milk production level on the number of visits to the milking robot and the proportion of different numbers of these visits. GLM and FREQ procedures of the SAS package were used for statistical analysis. The visits ended with 3.0 milkings and 2.6 refusals on average. The number of visits ending with milking decreased with advancing age and lactation, and increased with increasing milk production level. Among primiparous cows, 48% of the cows milked 3 times and 28% of the cows milked 4 times a day. Among multiparas, most cows milked 3 times (39%) and 2 times a day (37%). Most of late lactation cows (56%) milked twice, and in the other groups three times daily milking formed the largest proportion (around 45%). Considerable differences were found in the milking frequency depending on milk production level: among lowest yielding cows (≤ 20 kg milk) as much as 58% milked twice, and among highest yielding cows (≥ 50.1 kg milk) as much as 55% milked four times. The relatively high proportion of 5 refusals among the highest yielding cows (18%) and also among cows until 251 days of lactation (23-33%) should direct breeders’ attention to the proper balancing of diets for these cows.
PL
Na podstawie danych z programu zarządzania stadem T4C z trzech gospodarstw korzystających z robotów udojowych analizowano wpływ stada, wieku krów, fazy laktacji i poziomu wydajności mlecznej na liczbę wizyt w robocie udojowym oraz na udział poszczególnych krotności tych wizyt. W opracowaniu statystycznym wykorzystano procedury GLM i FREQ z pakietu SAS. Stwierdzono, że liczba wizyt zakończonych dojem wynosiła średnio 3,0, natomiast wizyt odrzuconych 2,6. Wykazano zmniejszanie się liczby wizyt zakończonych dojem wraz z wiekiem krów i zaawansowaniem laktacji, natomiast wzrost wraz ze zwiększeniem się poziomu wydajności. Wśród pierwiastek największy był udział dojących się trzy razy (48%) i cztery razy (28%), wśród wieloródek dojących się trzy razy (39%) i dwa razy (37%). Większość krów (56%) w zaawansowanej laktacji doiła się dwukrotnie, natomiast w pozostałych grupach stwierdzono największy udział (około 45%) dojów trzykrotnych. Stwierdzono znaczne różnice w krotności doju w zależności od poziomu wydajności mleka: wśród krów o najniższej wydajności (≤ 20 kg mleka na dobę) aż 58% doiło się dwukrotnie, wśród krów o wydajności ≥ 50,1 kg mleka aż 55% doiło się czterokrotnie. Stosunkowo duży udział odrzuconych wizyt (5) wśród krów o najwyższej wydajności (18%), a także wśród krów do 251. dnia laktacji (23-33%) powinien zwrócić uwagę hodowców na zbilansowanie dawek pokarmowych tych krów.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

3

Opis fizyczny

p.37-47,ref.

Twórcy

autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Cattle Breeding, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

Bibliografia

 • Czamociński F., Lipiński M., 2005. Ekonomiczne aspekty robotyzacji doju mechanicznego [Economic aspects of automatisation of mechanical milking] Pr. Komis. Nauk Roi. Leś., PTPN 98/99, 141-148. [in Polish],
 • Gaworski M., Kupczyk A. 2006. Bariery wdrażania nowoczesnych technologii produkcji mleka [Bariers of impementation of farms with modem dairy technologies] Inż. Roi. 2,313-319. [in Polish],
 • Głowicka-Wołoszyn R., Winnicki S., Jugowar J. 2010. Krotność doju krów z zastosowaniem robota VSM firmy Delaval [Milking freąuency of cows with Delaval VMS Robot] Nauka Przyr. Tech. 4, 1, 1-8. [in Polish]
 • Klungel G. H., Slaghuis B. A., Hogeveen H. 2000. The effect of the introduction of auto- matic milking system on milk quality. J. Dairy Sci. 83, 1998-2003.
 • Kowalski Z., 2011. Żywienie krów w oborze z robotem udojowym. Część 1. Organizacja żywienia [Feeding of cows in barn with milking robot. Part 1. Feeding system]. Hoduj z głową, 6, 24—28. [in Polish].
 • Kruip T.A.M., Stefanowska J., Ouweltjes W. 2000. Robot milking and effect on repro- duction in dairy cows: a preliminary study. Anim. Reprod. Sci. 60-61, 443-447.
 • Kuczaj M., Preś J., Bodarski R., Kupczyriski R., Stefaniak T., Jawor R, 2010. Efektywność produkcji mleka i stan zdrowia krów w zależności od częstotliwości dojenia [Performance of milk production and cows’ health status as function of milking frequency], Med. Weter. 66 (1), 32-36. [in Polish],
 • Laurs A., Priekulis J., Puriņš M. 2009. Studies of operating parameters in milking robots. Engineering for rural development. Jelgava, 28-29.05.2009.
 • Lesiakowski R. 2012. Roboty udojowe coraz doskonalsze [Robots milking are better and better perfectly]. Top agrar. Top bydło, 6, 20-24. [in Polish],
 • Lipiński M. 2004. Aktualne poglądy o robotach udojowych [Current opinions about mil- king robots] Pr. Komis. Nauk Roi. Komis. Nauk Leś. PTPN, 97, 353-357. [in Polish],
 • Meier W. 1998. Elektronik, Landtechnik und „Precision farming”. Forschungsanst f. Ag- rarwirtsch. (Taenikon) 47, 5-10.
 • Olechnowicz J., Lipiński M., Jaśkowski J.M. 2006. Główne problemy robotyzacji doju krów [Main issues in robotic milking of cows]. Med. Weter. 62 (6), 611-616. [in Polish],
 • Rasmussen M.D., Blom J.Y., Nielsen L.A.H., Justesen P. 2001. Udder health of cows milked automatically. Liv. Prod. Sci. 72, 147-156.
 • SAS Institute Inc. 2011. SAS/STATR 9.3 User’s Guide. Cary, NC: SAS Institute Inc.
 • Speroni M., Pirlo G., Łoili S. 2006. Effect of automatic milking Systems on milk yield in a hot environment, J. Dairy Sci., 98, 12, 4687-4693.
 • Winnicki S., Jugowar L., Namyślak Ł. 2012. Wstępna ocena efektywności pracy robotów udojowych [Preliminary assessment of milking robots efficiency] XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE” IBMR, Warszawa 14-15.09.2010r„ 1, 192-196. [in Polish]
 • Winnicki S., Kołodziejczyk T., Głowicka-Wołoszyn R., Myczko A., Musielska B. 2010. Behavior of cows and its conseąuences related to the use of milking robots., Engineering for rural development. Jelgava, 27-28.05.2010, 85-88.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1185682f-0881-4e29-8f01-525d62d937a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.