PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 57 |
Tytuł artykułu

Effect of the origin and diameter of bolts of coniferous trees on the quality of sawn timber

Warianty tytułu
PL
Wpływ pochodzenia i średnic kłód iglastych na jakość produkowanej tarcicy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the following paper have been presented the results of research concerning qualitative characterisation of sawn timber of Douglas fir, and the main aim is to define the purposefulness of introducing this type into industrial processing and its further use. The performed analyses were based on the results of investigations carried out by Dziewanowski (1968), Buchholz and Hruzik (1970), Hruzik (1979) in the case of the pine raw material and studies conducted by Hruzik 1994; Hruzik and Grzegorzewicz 1997; Wieruszewski 2000; Wieruszewski and Hruzik 2003 and Dziewanowski 1966 which described properties of Douglas fir timber.The lumber of determined provenance from logs cross-section and of various quality was cut out with thr use of metchods of exsperimental simulation info semi-products having the widths of 30, 50 and 70 mm and lengths of 250, 5000, 1000 and 1500 mm. In order to achieve even greater accuracy of the analysis of the effect of thickness of the Douglas fir raw material on its quality, as expressed by the output of specific elements, the authors tabulated the results of the output of specific elements obtained for all harvested logs (from different quality zones) in relation to their diameter in the thinner end (dd) and height diameters of model trees. Results of investigations analytically and graphically elaborated are the technological characteristics of Douglas fri wood in form of logs and lumber.
PL
W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badań charakterystyki jakościowej tarcicy z drewna daglezjowego a głównym jego zadaniem jest określenie celowości wprowadzania tego gatunku do przerobu przemysłowego i jego zastosowanie. W przeprowadzonej analizie oparto się na wynikach badań przeprowadzonych przez Dziewanowskiego (1968), Buchholza i Hruzika (1970), Hruzika (1979) w odniesieniu do surowca sosnowego, oraz badania własne (Hruzik 1994, Hruzik i Grzegorzewicz 1997, Wieruszewski 2000, Wieruszewski i Hruzik 2003)i Dziewanowskiego (1966), opisujące cechy drewna daglezjowego. Materiały tarte określonego pochodzenia z przekroju poprzecznego kłód jak również różnej klasy jakościowej były przerobione metodą symulacyjnego rozkroju na elementy o szerokości 30, 50 i 70 mm oraz długości 250, 500, 1000 i 1500 mm. Zmierzając do dokładniejszej analizy wpływu grubości surowca daglezjowego na jego jakość, wyrażoną wydajnością elementów przeznaczeniowych, dokonano zestawienia wyników wydajności elementów uzyskanych dla wszystkich uzyskanych kłód (z różnych stref jakościowych) w zależności od ich średnicy w cieńszym końcu (dek) i pierśnic drzew modelowych. Analitycznie oraz graficznie opracowane wyniki badań doświadczalnych stanowiły technologiczną charakterystykę daglezjowych kłód oraz materiałów tartych.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
57
Opis fizyczny
p.305-311,fig.,ref.
Twórcy
 • Chair of Mechanical Wood Technology, August Cieszkowski Agricultural University in Poznan, Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • 1. BUCHHOLZ J., HRUZIK J.G. 1970: „Z badań nad ustaleniem wymiernej zależności pomiędzy jakością sosnowego drewna tartacznego i produkowanych z niego materiałów tartych", Roczniki WSR w Poznań, s. 15-32.
 • 2. BUCHHOLZ J. 1969: Uwagi do „Tymczasowej instrukcji klasyfikacji i sortowania kłód tartacznych", Przemysł Drzewny, s.9-10.
 • 3. BUCHHOLZ J. 1975:"Jakość sosnowego drewna tartacznego jako kryterium ustalania dojrzałości technicznej drzew i drzewostanów", Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Zeszyt 55, Poznań.
 • 4. DZIEWANOWSKI R. 1968: „Propozycja nowych zasad sortowania kłód tartacznych", Przemysł Drzewny, nr 5, s.1-5.
 • 5. DZIEWANOWSKI R. 1966: „Badania przydatności do przerobu tartacznego drewna jedlicy zielonej z nadleśnictwa Wirty", Sylwan, nr 6, s.13-18.
 • 6. DZIEWANOWSKI R. 1965: „Analiza porównawcza jakości tartacznego drewna sosnowego z niektórych rejonów Polski"", Prace Instytutu Technologii Drewna, Rok XII, Zeszyt I (33), Poznań.
 • 7. HRUZIK J.G. 1979: „Jakość sosnowego surowca tartacznego jako kryterium optymalizacji produkcji elementów przeznaczeniowych", Fol. Forest Polonica, s. B. z.13, s.113-132.
 • 8. HRUZIK J.G. 1993: „Technologiczna optymalizacja przerobu drewna na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe", Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, z.236, Poznań.
 • 9. HRUZIK J.G. 1994: „Drewno gatunków szybkorosnących jako surowiec do przerobu mechanicznego", Przemysł Drzewny, nr 12, s.6-8.
 • 10. HRUZIK J.G., GRZEGORZEWICZ W. 1997: „Zastosowanie drewna daglezjowego do klejonych półfabrykatów stolarskich.", Las-Drewno-Ekologia, s.125-131.
 • 11. WIERUSZEWSKI M. 2000: „Charakterystyka jakościowa tarcicy z drewna daglezjowego", XIV Konferencja Naukowa WTD SGGW, s.282-889.
 • 12. WIERUSZEWSKI M., HRUZIK J.G. 2003: „Research of qualitative characterization of sawn timber of Douglas fir from western Poland", Forest and Wood Technology, No 53, s.384-391.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1154113c-371a-4505-a96d-9227ce363311
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.