PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 65 | 1 |
Tytuł artykułu

Environmental impact of the use of radiofrequency electromagnetic fields in physiotherapeutic treatment

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Electromagnetic fields used in physiotherapeutic treatment affect not only patients, but also physiotherapists, patients not undergoing treatment and electronic medical equipment. Objective. The aim of the work was to study the parameters of the electromagnetic fields of physiotherapeutic devices with respect to requirements regarding the protection of electronic devices, including medical implants, against electromagnetic interference, and the protection of the general public (patients not undergoing treatment and bystanders), as well as medical personnel, against the health hazards caused by electromagnetic exposure. Material and methods. The spatial distribution of electric and magnetic field strength was investigated near 3 capacitive short-wave and 3 long-wave diathermies and 3 ultrasound therapy units, as along with the capacitive electric currents caused by electromagnetic field interaction in the upper limbs of the physiotherapists operating these devices. Results. The physiotherapists’ exposure to electromagnetic fields depends on the spatial organisation of the workspace and their location during treatment. Electric fields able to interfere with the function of electronic medical implants and in which anyone not undergoing treatment should not be present were measured up to 150-200 cm away from active applicators of short-wave diathermy, and up to 40-45 cm away from long-wave diathermy ones. Electric fields in which workers should not be present were measured up to 30-40 cm away from the applicators and cables of active short-wave diathermy devices. A capacitive electric current with a strength exceeding many times the international recommendations regarding workers protection was measured in the wrist while touching applicators and cables of active short-wave diathermy devices. Conclusions. The strongest environmental electromagnetic hazards occur near short-wave diathermy devices, and to a lesser degree near long-wave diathermy devices, but were not found near ultrasound therapy units.
PL
Wstęp. W rehabilitacji fizykoterapeutycznej wykorzystuje się pola elektromagnetyczne, które oddziałują nie tylko na pacjentów, ale także na fizjoterapeutów, pacjentów nie poddawanych tym zabiegom i aparaturę elektroniczną. Cel badań: Celem pracy była ocena oddziaływania pól elektromagnetycznych urządzeń fizykoterapeutycznych na funkcjonowanie elektronicznych urządzeń medycznych, w tym implantów, w kontekście bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, pacjentów nie podlegających zabiegom i osób postronnych. Materiał i metody. Zbadano rozkład przestrzenny pola elektrycznego i magnetycznego przy 3 pojemnościowych diatermiach krótkofalowych i 3 długofalowych oraz 3 urządzeniach do terapii ultradźwiękami, a także pojemnościowe prądy elektryczne, płynące wskutek oddziaływania pola elektromagnetycznego przez kończyny górne osób obsługujących te urządzenia. Wyniki. Narażenie fizjoterapeutów na pole elektromagnetyczne zależy od organizacji przestrzennej stanowiska pracy i miejsca ich przebywania w czasie zabiegu. Pole elektryczne, w którym możliwe są zakłócenia w funkcjonowaniu elektronicznych implantów medycznych i nie powinny przebywać w nim osoby nie podlegające zabiegom, stwierdzono w odległości do 150- 200 cm od aktywnych diatermii krótkofalowych, a do ok. 40-50 cm od diatermii długofalowych. W odległości do 30-40 cm od kabli i elektrod diatermii krótkofalowych stwierdzono pole elektryczne, w którym nie powinni przebywać pracownicy. Przy dotykaniu do elektrod i kabli aktywnej diatermii krótkofalowej, zmierzono pojemnościowy prąd elektryczny przepływający w ręku wielokrotnie przekraczający zalecenia międzynarodowe dotyczące ochrony pracowników. Wnioski. Najsilniejsze środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne występują przy aktywnych diatermiach krótkofalowych, przy diatermiach długofalowych znacznie słabsze, a przy urządzeniach do terapii ultradźwiękami nie stwierdzono takich zagrożeń.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
65
Numer
1
Opis fizyczny
p.66-62,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Labolatory of Electromagnetic Hazards, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Czerniakowska 14, 00-701 Warsaw, Poland
autor
 • Labolatory of Electromagnetic Hazards, Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB), Czerniakowska 14, 00-701 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Carranza N., Febles V. Hernandez J.A., Bardasano J.L., Monteagudo J.L., Fernandez de Aldecoa J.C., Ramos V.: Patient safety and Electromagnetic Protection: A review. Health Physics 2011; 5 (100): 530-541.
 • 2. Council of the European Union Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), 1999/519/EC, Official Journal of the European Communities, L 199/59.
 • 3. Directive 2013/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 n the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC , Official Journal of the European Communities, L 179/1.
 • 4. Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices Official Journal of the European Communities 169, 12/07/1993 P. 0001 - 0043.
 • 5. EN50527-1:2010. Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices – Part 1: General.
 • 6. International Agency for Research on Cancer (IARC). Classifies Radiofrequency Electromagnetic Fields As Possibly Carcinogenic To Humans, Lyon, France, May 31, 2011, WHO/IARC, Press Release nr 208.
 • 7. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 1998, 4 (74): 494-522.
 • 8. IEC EN 60601-1-2:2007. Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for safety. Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests.
 • 9. Gryz K., Karpowicz J.: Principles for assessing of electromagnetic hazards related to induced and contact currents phenomena. Podstawy i Metody Oceny Środowisko Pracy 2008; 4(58): 137-171 (in Polish).
 • 10. Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P.: Electromagnetic fields produced by electrosurgical devices – occupational risk assessment. Bezpieczeństwo Pracy 2008; 5:16-21.
 • 11. Karpowicz J., Gryz K.: Electromagnetic fields and radiation. In: Harmful agents in occupational enviromnent – admissible values 2012. Edited by: D. Augustyńska and M. Pośniak, Warsaw, CIOP-PIB. 2012, 245-262 (in Polish)
 • 12. Karpowicz J., Gryz K., An Assessment of Hazards Caused by Electromagnetic Interaction on Humans Present near Short-Wave Physiotherapeutic Devices of Various Types Including Hazards for Users of Electronic Active Implantable Medical Devices (AIMD, Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International Volume 2013, Article ID 150143, 8 stron, http://dx.doi. org/10.1155/2013/150143
 • 13. Mikołajewska E.: Elements of Physiotherapy: Physiotherapy for Practitioners. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2011 (in Polish).
 • 14. PN-T-06580:2002 Labour protection in electromagnetic fields and radiation of the frequency range from 0 Hz to 300 GHz. Part 1: Terminology. Part 3. Methods of measurement and evaluation of the field on the work stands.
 • 15. Reilly P.J.: Applied bioelectricity. From electrical stimulation to electropathology. New York, Springer-Verlag; 1998.
 • 16. Robertson V., Ward A., Low J., Reed A.: Electrotherapy. Explained. Prinicples and Practice. Elsevier, 2006.
 • 17. Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 29 November 2002 on the maximum admissible concentrations and intensities for agents harmful to health in the working environment. Polish Journal of Law (Dz.U.) 2002; 217(item 1833):13614–60 (in Polish).
 • 18. Regulation of the Minister of Environment of 30 October 2003 r. on the admissible levels of electromagnetic field in environment and methods of testing complying these levels. Polish Journal of Law (Dz.U.) 2003;192(item 1883):13006-12 (in Polish).
 • 19. World Health Organization (WHO). Research Agenda for Radiofrequency Fields. Geneva, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-114882d8-0b80-422e-93c7-9d86d7df709a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.