PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Zmiany aktywności biologicznej gleb skażonych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i olejem napędowym (ON) w ryzosferze kukurydzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes of biological activity in soils polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) and diesel fuel (DF) in the rhizosphere of maize
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ skażenia gleb (czarnoziemu, rędziny wapiennej i gleby płowej) wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w dawkach 100, 500, 1000 mg∙kg-1 s.m. gleby i olejem napędowym (ON) w dawkach 0,1%, 0,5%, 1% w stosunku do s.m. gleby na zmiany aktywności biologicznej gleb w ryzosferze kukurydzy po 30-dniowym okresie wegetacji roślin w doświadczeniach doniczkowych w fitotronie. Oznaczono: ogólną liczebność: bakterii, promieniowców, grzybów, drobnoustrojów zdolnych do degradacji WWA i ON, a także aktywności enzymatyczne (aktywność dehydrogenaz, fosfataz zasadowej i kwaśnej). Silne korelacje wystąpiły pomiędzy właściwościami fizyko-chemicznymi skażonych gleb a ogólną liczebnością drobnoustrojów zdolnych do degradacji WWA oraz aktywnością dehydrogenaz. Stwierdzono statystycznie istotne zmniejszenie ogólnej liczebności bakterii i promieniowców oraz istotny wzrost ogólnej liczebności grzybów i drobnoustrojów degradujących WWA i ON we wszystkich glebach wraz ze wzrostem dawki skażenia. Aktywności dehydrogenaz oraz fosfatazy zasadowej były istotnie wyższe w glebach przy skażeniu olejem napędowym w dawce 1% w stosunku do s.m. gleby.
EN
Changes of biological activity in soils (chernozem, rendzina, podsolic soil) polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) in doses 100, 500, 1000 mg∙kg-1 DM of soil and diesel fuel (DF) in doses 0.1, 0.5, 1.0% in relation to DM of soil in the rhizosphere of maize after 30-days vegetation period were compared. The total number of: bacteria, actinomycetes, fungi and microorganisms able to PAH’s and disel fuel degradation and enzymatic activities (dehydrogenase, alkaline and acide phosphatase) were analyzed in this work. The obtained results showed strongly correlations between physico-chemical properties of soils and total number of microorganisms able to phenanthrene and disel fuel degradation and between dehydrogenase activity. Statistically important decrease of the total number of bacteria and actinomycetes and statistically important increase of the total number of fungi and microorganisms able to PAH’s and disel fuel degradation in soils after the growth of maize were observed together with the increase of pollution doses. Dehydrogenase and phosphatase activity were statistically higher in soils polluted with disel fuel at the dose 1% in relation to DM of soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.111-120,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Anderson T.A., Guthire E.A., Walton B.T. 1993. Bioremediation in the rhizosphere: plant roots and associated microbes clean contaminates soil. Environ. Sci. Technol. 27: 2630-2636.
 • Caside L., Klein D., Santoro T. 1964. Soil dehydrogenase activity. Soil Sci. 98: 371-376.
 • Curl E.A., Truelove B. 1986. The rhizosphere. Springer - Verlag, Heidelberg, Berlin: 288 ss.
 • Gałązka A. 2008. Ocena przydatności bakterii Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami aromatycznymi. Praca doktorska, IUNG-PIB, Puławy: 247 ss.
 • Jones J.G., Edington M.A. 1968. An ecological survey of hydrocarbon - oxidazing microorganisms. J. Gen. Microbiology 52: 381-390.
 • Leśniak A. 2007. Zmiany aktywności mikrobiologicznej i enzymatycznej w glebie skażonej węglowodorami aromatycznymi pod wpływem szczepienia kostrzewy łąkowej Pseudomonas stutzeri i Azospirillum spp. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 93: 463-472.
 • Leśniak A., Król M. 2007. Aktywność mikrobiologiczna i enzymatyczna w procesie bioremediacji gleb świeżo skażonych antracenem. Pierwsza Krajowa Konferencja Ekotoksykologiczna i Warsztaty Naukowe „Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego”. IUNG-PIB, Puławy, 14-16 X 2007: 123-125.
 • Liste H.-H., Prutz I. 2006. Plant performance, dioxygenase - expressing rhizosphere bacteria, and biodegradation of weathered hydrocarbons in contaminated soil. Chemosphere 62: 1411-1420.
 • Martin J.P. 1950. Use of acid, rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. Soil Science 69: 215-232.
 • Ortega-Calvo J.J., Marchenko A.I., Vorobyov A.V., Borovick R.V. 2003. Chemotaxis in polycyclic aromatic hydrocarbon - degrading bacteria isolated from coal - tar and oil - polluted rhizospheres. FEMS Microbiology Ecology 44: 373-381.
 • Reilley K.A., Banks M.K., Schwab A.P. 1996. Dissipation of polycyclic aromatic hydrocarbons in the rhizosphere. J. Environ. Qual. 25: 212-219.
 • Russel S. 2005. Znaczenie badań enzymów w środowisku glebowym. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie. 3: 5-9.
 • Tabatabai M.A., Bremner J.M. 1969. Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1: 301-307.
 • Wallace R., Lockhead A. 1950. Qualitative studies of soil microorganisms. Aminoacid requirements of rhizosphere bacteria. Can. J. Research, Section C, 28: 1-6.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-113f71b8-f228-49f9-8e49-74c58be89683
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.