PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 102 |

Tytuł artykułu

Właściwości poziomów powierzchniowych gleb wybranych trawników na obszarach parków miejskich Wrocławia

Warianty tytułu

EN
Properties of surface soils of selected lawns within the urban parks of Wrocław

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem badań była charakterystyka właściwości gleb trawników, występujących na terenie parków Wrocławia. Analizowane gleby reprezentowane były przez 12 profili - 4 z terenu Parku Południo¬wego, 4 z Parku Szczytnickiego, 4 z Parku Zachodniego. Łącznie przeanalizowano 24 próbki gle¬bowe o składzie granulometrycznym piasku i gliny. W pobranym materiale glebowym oznaczono: skład granulometryczny, gęstość właściwą i objętościową, pH gleby, zawartość węgla ogólnego, zawartość azotu ogólnego oraz zasobność gleb w makroelementy (P, K, Mg). W opisywanych pro¬filach glebowych występują dużej miąższości poziomy próchniczne i stosunkowo niewielka za¬wartość frakcji szkieletowej. W składzie granulometrycznym dominowała frakcja piaszczysta, przy bardzo niewielkim udziale frakcji ilastej. Odczyn kształtował się od lekko kwaśnego do obojętne¬go. Gleby trawników wrocławskich parków wykazywały wykazywały wysoką i bardzo wysoką zasobność w magnez oraz potas, przy silnie zróżnicowanej zasobności w fosfor.
EN
The aim of the study was to characterize the properties of the grass soils in Wrocław area Parks. There were 14 different profiles of analyzed soils (6 from Południowy Park, 4 from Szczytnicki Park area and 4 from the Zachodni Park area). Altogether 24 soils samples with sandy or loamy texture were analyzed. Soil samples were taken from depths of 0-5 cm or 5-15 cm. Tests were done to determine: texture using the Boyoucos aerometric method; the soil pH measured electrometri- cally; the carbon content with gas analyses, the amonium content using the Kiejdahl method, the content of plant-available forms of P, K, and Mg using the Shachtshabel method. Soils in the parks revealed a significant level of additives and soil texture was sandy or loamy. The soils were generally rich in nutrients, sometimes showing a deficiency of phosphorus. Identi¬fying the structure and properties of the park soils enabled them to be classified according to the system (WRB 2007) as: Chernozems, Phaeozems or Arenosols.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Opis fizyczny

s.23-33,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocłąw

Bibliografia

 • Basta N.T., Ryan J.A., Chaney R.L., 2005. Trace element chemistry in residual-treated soil: key concepts and metal bioavailability. Journal Environmental Quality 34: 49-63.
 • BN-78/9180-11, 1978. Podział utworów na frakcje i grupy granulometryczne.
 • Czępińska-Kamińska D., 1986. Zależność między rzeźbą terenu a typami gleb obszarów Puszczy Kampinoskiej [w:] Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW, Warszawa: 5-72.
 • Dobrzański B, Czerwiński Z., Pracz J., Mazurek A., 1977. Procesy glebowe i właściwości gleb aglomeracji miejskiej na przykładzie Ogrodu Saskiego w Warszawie. Człowiek i Środowisko 1: 33-44.
 • Dobrzański B., Borek S. Czarnowska K., Czerwiński Z., Czępińska-Kamińska D., Kępa M., Konecka-Betley K., Kusińska A., Mazurek A., Pracz J., 1975. Badania gleboznawcze Parku Ła-zienkowskiego w Warszawie w nawiązaniu do ochrony środowiska. Rocz. Nauk. Rol A. 101: 101-140.
 • Greinert A., 2003. Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • IUSS Working Group WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources. 2nd. edition, World Soil Resources Reports No. 103, FAO, Rome.
 • Jaworska H., Kobierski M., Dąbkowska-Naskręt H., 2008. Kationowa pojemność wymienna i zawartość kationów wymiennych w glebach płowych o zróżnicowanym uziarnieniu. Rocz. Gle- bozn. LIX, 1: 84-89.
 • Jim C.Y., 2001. Managing Urban Trees and Their Soil Envelopes in a Continuously Developer City Environment. Environmental Management 28, 6: 819-832.
 • Kaunisto S., Aro L., 1996: Forestry use of cut - away peatlands [in:] Vasander H. (ed) Peatlands in Finland. Finish Peat Society, Helsinki: 130-134.
 • Komisarek J., 2000. Kształtowanie się właściwości gleb płowych i czarnych ziem oraz chemizmu wód gruntowych w katenie falistej moreny dennej Pojezierza Poznańskiego. Rocz. AR, Poznań, Rozp. Nauk, 307: 1-150.
 • Komornicki T., 1986. Gleby Plant Krakowskich Rocz. Glebozn. 37, 187-200.
 • Konecka-Betley K., Brogowski Z., Okołowicz M., 1985. Rozmieszczenie związków fosforu w kopalnych glebach wytworzonych z późno plejstoceńskich piasków wydmowych w Cięciwie. Rocz. Glebozn., 36, 2 supl.: 75-84.
 • Konecka-Betley K., Janowska E., Łuniewska-Broda J., Szpotański M., 1984. Wstępna klasyfikacja gleb aglomeracji warszawskiej. Rocz. Glebozn. 35: 1151-163.
 • Licznar S.E., Licznar M., 2005. Oddziaływanie aglomeracji miejskiej Wrocławia na poziomy próchniczne Gleb Parku Szczytnickiego. Rocz. Glebozn. 56: 113-118.
 • Licznar S.E., Licznar M., Licznar P., 2007. Monitoring środowiska: Badania pokrywy glebowej Parku
 • Szczytnickiego we Wrocławiu. Wyd. Instytutu Badań Systemowych PAN, Warszawa.
 • Meuser H., Blume H.P., 2001. Characteristics and classification of anthropogenic soils in the Osnabruck area, Germany. J. Plant Nutr. Soil Sci. 164: 351-358.
 • Pisarek I., Drozd J., 1996. The influence of some soil properties on the extractability of humic substances. Polish Journal of Soil Science. XXIX, 2: 149-154.
 • PTG 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG - 2008. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.
 • Systematyka Gleb Polski, 2011: Rocz. Glebozn. 62, 3: 1-178.

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-11374360-4d41-4b94-bbbc-05d12062a8b9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.