PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 01 |

Tytuł artykułu

Konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna polskiego przemysłu spożywczego

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Internal and external competitiveness of the Polish food industry

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W warunkach globalizacji gospodarczej i integracji regionalnej nieodłącznym elementem funkcjonowania podmiotów gospodarczych stało się konkurowanie z innymi podmiotami, ukierunkowane na osiąganie korzyści z tytułu działania zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dotyczy to również podmiotów polskiego przemysłu spożywczego, dla których miniona dekada była okresem intensywnego rozwoju. Pomimo niektórych niższych wskaźników w tym sektorze niż w całym przetwórstwie przemysłowym (m.in. wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy) konkurencyjność przemysłu spożywczego poprawiła się. Dynamiczny wzrost eksportu, rosnące saldo obrotów handlowych oraz poprawa pozostałych analizowanych wskaźników zewnętrznej konkurencyjności przemysłu spożywczego wskazują na umacnianie się pozycji krajowych producentów na rynku międzynarodowym. Oddziałuje to pozytywnie na kondycję ekonomiczną tego sektora i dalsze perspektywy jego rozwoju.
EN
In the situation of economic globalization and regional integration, competing with other entities, aimed at achieving the benefits, coming from activities on the domestic and international market has become the inherent element of functioning of economic enterprises. This also applies to the entities of the Polish food industry, for which the recent decade was a period of intensive development. Despite some lower indicators in this sector as compared to the whole industrial processing (inter alias, work efficiency, technical equipment), the competitiveness of the food industry has been improved. The dynamic growth of exports, growing trade balance and improvement of other analyzed indicators of external competitiveness of the food industry points to strengthening ofthe position of domestic producers on the international market This phenomenon has a positive effect on the economic condition of the sector and the further prospects of its development.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

72

Numer

01

Opis fizyczny

s.2-5,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Bibliografia

  • [1] Industrial Structure Statistic 1994. OECD, Paris 1996 (za: Stankiewicz Marek Jacek. 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”).
  • [2] Misala Józef. 2007. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne. Politechnika Radomska.
  • [3] Rocznik Statystyczny GUS. Warszawa 2005-2017.
  • [4] Szajner Piotr, Iwona Szczepaniak. 2015. Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego. W Kowalski A. (red.) Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2014 roku, 278-307. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • [5] Szczepaniak Iwona. 2016. „Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego w latach 2003-2014”. Przemysł Spożywczy 70 (11): 2-6.
  • [6] Szczepaniak Iwona. 2012. „The global economic crisis and the competitiveness of Polish Food Producers”. Toruń: Nicolaus Copernicus University, Polish Economic Society. Equilibrium 7 (1): 81-100.
  • [7] Szczepaniak Iwona. 2015. Znaczenie sektora rolno-spożywczego w handlu zagranicznym Polski miarą konkurencyjności tego sektora. W Szczepaniak I., K. Firlej (red.). Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, 81-96. Kraków-Warszawa: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, IERiGŻ-PIB.
  • [8] Woś Augustyn. 2001. Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-113719dd-7c4e-4879-8f7a-bd998d872f24
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.