PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |
Tytuł artykułu

Interpretacja badań polowych a Eurokod 7

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Interpretation of in situ tests vs Eurokod 7
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przydatność badań in situ wynika z poprawnej interpretacji otrzymywanych wyników. Interpretacje takie otrzymuje się z zależności korelacyjnych wypracowanych dla podobnych warunków, popartych badaniami laboratoryjnymi i doświadczeniem regionalnym. W Polsce od 2002 roku istnieje norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, która w założeniach powstała jako tzw. norma zharmonizowana z EC 7, gdzie w załącznikach podano wiele korelacji dla warunków polskich uzyskanych z wieloletnich doświadczeń i wyników, w których wkład miały liczne ośrodki naukowo-badawcze. W referacie przedstawiono porównanie stosowanych w praktyce i podanych w normie PN-EN 1997-2 metod interpretacji wyników uzyskanych ze znanych i stosowanych metod polowych (sondowania dynamiczne – DP, sondowanie statyczne – CPTU, badanie dylatometrem płaskim – DMT). Artykuł zawiera ciekawe przykłady korelacji własnych wynikających z działalności naukowej (Projekt badawczy Nr 4 T07E 047 30 [2008]) i praktyki geotechnicznej wyznaczania parametrów do projektowania.
EN
Usefulness of in situ tests due from the correct interpretation of received results. Such interpretations are obtained from the correlation, developed for similar conditions, supported by laboratory tests and regional experience. In Poland since 2002 a standard PN-B-04452 “Geotechnics-Field tests” exist. This document in assumptions was established as the harmonized standard from EC 7, where in annexes a lot of correlations for Polish conditions can be found. They derived from long-standing experience and results, where many research centre’s had a participation in examinations. Applicable comparison will be presented in the paper applied in practice and given in the PN-EN 1997-2 standard methods of interpretation of results get from known and applied fi eld methods (DP, CPT, or DMT). Differences and dilemmas, faced by the Geotechnical Designer at the stage of appointing parameters for the design, will be discussed, supported by interesting practical examples.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
3
Opis fizyczny
s.61-72,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Geotechniki i Fundamentowania, ul.Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
Bibliografia
 • Bałachowski L., Kozak P., Kurek N., 2008. Intercorrelation between CPTU-DMT test for sands on the Baltic coast. Proc. of 11th Baltic Sea Geotech. Conf., Gdańsk, 1, 359–366.
 • Frankowski Z., 1997. Interpretacja wyników badań sondą ciężką sd-50 w gruntach niespoistych, temat: 6.20.8503.00.0 (mat. niepublikowany), Warszawa.
 • Godlewski T., 2009. Wykonywanie i interpretacja badań polowych wg PN-EN 1997-2. XXIV Ogólnopolskie WPPK, 1, 67–108.
 • Godlewski T., 2011. Praktyczne zastosowanie badań dylatometrycznych. IV Ogólnopolskie Sympozjum „Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce”, Gdańsk. Biuletyn PIG 446, 277–288.
 • Lunne T., Robertson P.K., Powell J.M., 1997. Cone penetration testing in geotechnical practice. Blackie Academic & Profesional, New York.
 • Marchetti S., 1980. In Situ Tests by Flat Dilatometer. Journal of the Geotech. Eng. Division, ASCE 106, GT3, Proc. Paper 15290, 299–321.
 • Mayne P.W., 2004. CPT-DMT interrelationships in Piedmont residuum. Geotechnical & Geophysical Site Characterization (Proc. ISC’2, Porto-Portugal) 1, 345–350.
 • Młynarek Z., 2013. Metody i ograniczenia w wyznaczaniu parametrów geotechnicznych gruntów w badaniach in situ. XXVIII Ogólonopolskie WPPK, 1, 399–440.
 • Monaco P., Totani G., Calabrese M., 2006. DMT – predicted vs observed settlements: a review of the available experience. Proc. from the 2nd Int. Flat Dilatometer Conf., Washington D.C., 275–280.
 • PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
 • PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
 • PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
 • Powell J.M., Lunne T., 2005. Use of CPTU data in clay (fi ne grained soil). Proc. of 2nd International Workshop on Interpretation of in situ tests and sample disturbance of clay. Studia Geotechnica et Mechanica 3, 15–29.
 • Projekt badawczy Nr 4 T07E 047 30, 2008 Zależności regionalne parametrów geotechnicznych na podstawie sondowań, badań laboratoryjnych i pomiarów osiadań. Zrealizowany z funduszy KBN w Ministerstwie Edukacji i Nauki, ITB, Warszawa.
 • Schmertmann J.H. et al., 1986. CPT/DMT Quality Control of Ground Modifi cation at a Power Plant. Proc. In situ ‘86 ASCE Spec. Conf. Virginia Tech, Blacksburg, VA, 985–1001.
 • Sikora Z., 2006. Sondowanie statyczne – metody i zastosowanie w geoinżynierii. WNT, Warszawa.
 • Wysokiński L., 2006. Próba oceny rzetelności i dokładności projektowania geotechnicznego. IX Konferencja Nauk.-Techn. „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego”, Cedzyna k/Kielc, ITB, Warszawa, 169–180.
 • Wysokiński L., Godlewski T., Wszędyrówny-Nast M., 2009. Zależności regionalne parametrów geotechnicznych na podstawie sondowań CPTU i DMT. XV KKMGiIG. Wydaw. Uczelniane UTP, Bydgoszcz, 235–242 .
 • Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T., 2011. Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7. Poradnik. Wydaw. ITB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-11320933-fc8e-4381-9df4-81652ff634e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.