PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2014 | 46 | 06 |

Tytuł artykułu

Sektor MŚP w polityce przedsiębiorczości Unii Europejskiej

Autorzy

Warianty tytułu

EN
The sector SMEs in the European Union entrepreneurship politics

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Znaczenie sektora MŚP dla lokalnych,narodowych i międzynarodowych gospodarek jest szeroko uznawane jako istotne dla przedsiębiorczej aktywności, innowacji, kreowania nowych miejsc pracy i dynamiki przemysłu. W maju 2003 r. Komisja Europejska przyjęła nową rekomendację dotyczącą nowych definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw jest strategicznym dokumentem UE w zakresie rozwoju MŚP. Artykuł przedstawia: nowe definicje MŚP w UE, Europejską Kartę Małych Przedsiębiorstw oraz wybrane formy wsparcia UE dla MŚP.
EN
The value of the SMEs sector to local, national and international economies is widely recognized as being essential for entrepreneurial activity, innovation, job creation and industry dynamics. In May 2003 the European Commission accepted a new recommendation on a new definitions of micro, small and medium enterprises. European Charter for Small Enterprises is strategic document of European Union for development of SMEs. The article presents: a new definitions of micro, small and medium enterprises, European Charter for Small Enterprises and select form of assistance in EU for SMEs.

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

46

Numer

06

Opis fizyczny

s.2-8,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor

Bibliografia

 • 1. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 128, seria: Monografie, Kraków 1996.
 • 2. Deresky H., International Management. Managing Across Borders and Cultures, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 • 3. Domańska W., Strategia rozwoju Europy do 2020 r., „Wiadomości Statystyczne”, nr 8/2010.
 • 4. Dowda D., Polityka wspierania, „Rynki Zagraniczne”, nr 1/2003.
 • 5. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 • 6. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.
 • 7. Grudzewski W., Hejduk I., Czynniki ryzyka w rozwoju małych i średnich firm w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8/1995.
 • 8. http://eur-lex.europa.eu 10.11.2005
 • 9. http://eur-lex.europa.eu 29.06.2006
 • 10. http://www.cie.gov.pl 25.09.2009
 • 11. Kuczewska L., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, nr 3/2005.
 • 12. Liberman - Yaconi L., Hooper T., Hutchings К., Toward a Model of Understanding Strategic Decision - Making in Micro - Firms: Exploring the Australian Information Technology Sector, “Journal of Small Business Management” 2010, vol. 48, no. 1.
 • 13. Łuczka T., Pojęcie klasy średniej a kategoria małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3/1995.
 • 14. Markowicz I., Miłaszewicz D., Putek E., Sytuacja firm sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2003.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, Dz. U. z 2008 r., nr 226, poz. 1651, ze zm.
 • 16. Shepherd D. A., Wiklund J., Entrepreneurial Small Businesses: A Resource Based Perspective, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Ltd., 2005.
 • 17. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, С. H. Beck, Warszawa 2003.
 • 18. Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, red. nauk. M. Cini, PWE, Warszawa 2007.
 • 19. Wach K., Nowe kryteria identyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 5/2004.
 • 20. Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wyd. „Wokół Nas”, Gliwice 1996.
 • 21. Władyniak A., Małe i średnie firmy w Unii Europejskiej, krajach EFTA i państwach kandydujących do UE, „Wspólnoty Europejskie”, nr 9/2002.
 • 22. www.bgk.com.pl
 • 23. www.deminimis.gov.pl
 • 24. www.erasmus-entrepreneurs.eu
 • 25. www.parp.gov.pl
 • 26. Zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Dz. Urz. UE L124 z 20.05.2003 r. (załącznik).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1112aa5d-1c8a-4550-a220-060ddbbbf1b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.