PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 02 | 2 |

Tytuł artykułu

Development of physical qualities among 5-6 years old children who do swimming

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

UK
Rozwytok fizycznych jakostej ditej 5–6 rokiw, jaki zajmajutʹsia pławanniam
PL
Rozwój cech fizycznych u dzieci w wieku 5-6 lat uprawiających pływanie

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Swimming is an Olympic kind of sport in which sportsmen demonstrate their technical skills and speed and also set worldwide records. The chosen sport combines the possibility of harmonious development of the body, wellbeing orientation, and emotionality. The predominant orientation of the training process in the groups of initial training is the training and improvement of swimming skills in sporting ways, the development of overall endurance, flexibility and speed of movement. The goal is to improve the technique of development of physical qualities of 5-6 year-old swimmers at the stage of initial training. Organization of the research. We divided a school year symbolically into 2 semesters. There was an indepth study of swimming techniques like crawl and backstroke and familiarization with the elements of swimming in a dolphin way during the first half of the year (October-December). The second half (January-May) was devoted to improving such swimming techniques as crawl and backstroke. Results. It is important to determine the target indicators - the final and intermediate (current), which can be judged on the implementation of tasks; develop a general scheme for constructing a training process; determine the dynamics of training parameters and loads, as well as the system of restoration of work, aimed at achieving the main and intermediate goals in order to maximize the implementation of our methodology. As a result, the best growth of the results was in the tests: flexion and unbending of the hands in lying position: Control Group (hereinafter CG) – 9,71%; Experimental Group (hereinafter EG) – 15, 21%; body inclination forward in sitting position: CG – by 6,34%; EG – 12,62%; burpee: CG – 8,65%; EG – 16,34%; high jump: CG – 8,37%; EG – 14,03%. Conclusions. The obtained results testify the effectiveness of our improved methodology, which aim is to use specially selected exercises and has an alternative percentage distribution of all components of sports training.
UK
Плавання – це олімпійський вид спорту, в якому спортсмени показують свою технічну майстерність і швидкість, а також встановлюють світові рекорди. Обраний вид спорту поєднує можливість гармонійного розвитку організму, оздоровчу спрямованість, емоційність. Переважною спрямованістю тренувального процесу в групах початкової підготовки є навчання та вдосконалення навичок плавання спортивними способами, розвиток загальної витривалості, гнучкості та швидкості рухів. Мета – удосконалити методику розвитку фізичних якостей плавців 5–6 років на етапі початкової підготовки. Організація дослідження. Навчальний рік ми умовно розділили на 2 півріччя. У першому півріччі (жовтень-грудень) відбувалося поглиблене розучування техніки плавання способами кріль на грудях і на спині і ознайомлення з елементами плавання способом дельфін. У другому півріччі (січень-травень) відводяться на вдосконалення техніки плавання кролем на груді та спині. Результати. Для максимальної реалізації нашої методики необхідно: визначити цільові показники – підсумкові і проміжні (поточні), за якими можна судити про реалізацію поставлених завдань; розробити загальну схему побудови тренувального процесу; визначити динаміку параметрів тренувальних та навантажень, а також системи відновлення працездатності, спрямованих на досягнення головних і проміжних цілей. Отже, найкращий приріст результатів відбувся у тестах: згинання і розгинання рук в упорі лежачи: КГ – на 9,71%; ЕГ – на 15,21%; нахил тулуба вперед із положення сидячи: КГ – на 6,34%; ЕГ – на 12,62%; стрибок вгору з відштовхуванням: КГ – на 8,65%; ЕГ – на 16,34% та вистрибування на подіум: КГ – на 8,37%; ЕГ – на 14,03%. Висновки. Отримані результати свідчать про ефективність удосконаленої нами методики, яка спрямована на використання спеціально підібраних вправ та має альтернативний відсотковий розподіл всіх складових спортивної підготовки.
PL
Pływanie jest sportem olimpijskim, w którym zawodnicy demonstrują swoje umiejętności techniczne i szybkość oraz ustanawiają rekordy świata. Ten wybrany sport łączy możliwość harmonijnego rozwoju ciała, pozytywnego samopoczucia i stosunku do świata. Dominujące nastawienie procesu szkoleniowego w początkujących grupach treningowych dotyczy doskonalenia sportowych umiejętności pływackich, rozwoju ogólnej wytrzymałości, gibkości i zdolności szybkiego poruszania się. Celem jest poprawa techniki rozwoju cech fizycznych pięcio- i sześcioletnich pływaków na poziomie treningu dla początkujących. Organizacja badań: Podzieliliśmy symbolicznie rok szkolny na 2 semestry. W pierwszym półroczu (październik–grudzień), obejmowało to dokładne poznanie stylów pływania, takich jak kraul i styl grzbietowy, oraz zapoznanie się z elementami pływania stylem motylkowym. Drugie półrocze (styczeń–maj) poświęcono doskonaleniu takich stylów pływania, jak kraul i styl grzbietowy. Wyniki: Ważne jest, aby określić wskaźniki docelowe – końcowe i pośrednie (bieżące), które można ocenić na podstawie realizacji zadań; opracować ogólny schemat procesu treningowego; określić dynamikę parametrów treningowych i obciążeń, oraz system odnowy pracy, mający na celu osiągnięcie głównych i pośrednich celów, zmierzających do maksymalizacji i wdrożenia naszej metodologii. W wyniku tego, największy wzrost wyników nastąpił w testach: zginanie i prostowanie rąk w pozycji leżącej: Grupa Kontrolna (dalej GK) – 9,71%; Grupa Eksperymentalna (dalej GE) – 15,21%; pochylanie ciała do przodu w pozycji siedzącej: GK – o 6,34%; GE – 12,62%; burpee (krokodylek): GK – 8,65%; GE – 16,34%; skok wzwyż: GK – 8,37%; GE – 14,03%. Wnioski: Otrzymane wyniki świadczą o efektywności naszej ulepszonej metodologii, której celem jest zastosowanie specjalnie wybranych ćwiczeń i która pozwala osiągnąć alternatywny rozkład procentowy wszystkich składników treningu sportowego.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

02

Numer

2

Opis fizyczny

p.119-130,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Physical Culture and Sports, Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia, Ukraine
autor
 • Department of Pedagogy and Psychology, Prydniprovska State Academy of Physical Culture and Sports, Dnipro, Ukraine

Bibliografia

 • [1] Arefiev V.G. (2017): Pedagogical technologies of realization of the differentiated physical education students basic school. Vyd-vo NPU Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Vypusk 3К. 29–33. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_3K_9
 • [2] Carraro S., Pasquale M., Da Fre M., Rusconi F., Bonetto G., Zanconato S., et al (2006): Swimming pool attendance and exhaled nitric oxide in children. J Allergy Clin Immunol. 118: 958–960.
 • [3] Felfe C., Lechner M., Steinmayr A. (2011): Sport and Child Development. CESifo Working Papers, 3629.
 • [4] Grichik D.V, Solonets Y.Y. (2014): An innovative orientation is to the studies to swimming of junior schoolboys in the system of school physical education. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. Vyp. 118(1). 93–95.
 • [5] Helena A.R., Daniel A.M., Sandra S.F., Aldo M.C. (2014): Management and teaching methodology of swimming lessons in the Portuguese primary schools. FundaçãoTécnica e Científica do Desporto. vol. 10, n. 2. 45–59. https://doi.org/10.6063/motricidade.10(2).2709.
 • [6] Holmer I. (1992): Swimming physiology. Ann Physiol Anthropol. 11(3): 269–76. https://doi.org/10.2114/ahs1983.11.269.
 • [7] Kirk D. (2010): Physicaleducation futures. London, England: Routledge. 45–51. https://doi.org/10.4324/9780203874622.
 • [8] Koch M., Gouvernet G., Chavet P., Barla C., Sabo A. (2010): Muscle activity during fin swimming. 8th Conference of the International Sports Engineering Association (ISEA). Published by Elsevier L. V. 2. 3029–3034. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2010.04.106.
 • [9] Kopylov P.I. (2016): Analysis of scientific studies on the health formation swimming training younger pupils. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Vypusk 10 (80). 55–57.
 • [10] Lavrenteva D.A. (2014): Vliyanie osobennostei individualnogo profilya asimmetrii na vibor strukturi dvijenii nog v vode u detei mladshego shkolnogo vozrasta na etape nachalnogo obucheniya plavaniyu. Uchenie zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. № 6 (112). 100–103.
 • [11] Pilyarska I. (2012): Effect of swimming and exercise in water on the physical development of children of primary school age. Sport i kultura zdorov’ia u suchasnomu suspilstvi: zb. nauk. pr. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky, uklad. A.V. Tsos, S.P. Kozibrotskyi. Lutsk: Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, № 4 (20). С. 323–326.
 • [12] Tarabrina I.V. (2015): Osnovnye metody fizicheskoj podgotovki plovcov mladshego vozrasta. European Social Science Journal (Evropejskij zhurnal social’nyh nauk). № 3. 96–103.
 • [13] Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia: pidruchnyk dlia stud. vyshch. navch. zakladiv fiz. vykhovannia i sportu: u 2 t. za red. T.Yu. Krutsevych (2017). K. Natsionalnyi universytet fizychnoho vykhovannia i sportu Ukrainy, vyd-vo Olimp. literatura. T. 2. 448 с.
 • [14] Tomenko A.A. (2008): The physical activity level of schoolchildren and way of its increase on the basis of the use of measures of the health-improving and recreational directivity. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, za red. S.S. Yermakova. Kh., №2. 141–146.
 • [15] Venherskyi N.V. (2004): Rukhova aktyvnist yak stymul rozvytku orhanizmu. Suchasni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu shkoliariv i studentiv Ukrainy: zb. nauk. st. haluzi fizychnoi kultury i sportu. Sumy. SumDPU. 178.
 • [16] Voloskova G.V., Diachkov D.V., Maximova S.A., Polunkova I.S., Lukashov P.A. (2015): Features of the 5–7-year-old children initial swimming training with use of deep water swimming pool. Uchenie zapysky unyversyteta ymeny P.F. Leshafta. №: 1. 53–56. https://doi.org/0.5930/issn.1994-4683.2015.01.119.p53-56.
 • [17] Winnick J., Short X. (2014): Brockport Physical Fitness Test Manual-2nd Edition with Web resource: A Health-Related Assessment for Youngsters with Disabilities. Human Kinetics; 2nd edition, 160.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-10fd38fd-ed3a-4501-8e19-8db92696f4bd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.