PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3/III |

Tytuł artykułu

Metale w Calamagrostis epigejos i Solidago sp. ze zrekultywowanych nieużytków poprzemysłowych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Metals in Calamagrostis epigejos and Solidago sp. from reclaimed post-industrial wastelands

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Na zrekultywowanych biologicznie nieużytkach poprzemysłowych powstałych ze zwałowisk odpadów po górnictwie węgla lub osadników po flotacji rud cynkowo-ołowiowych, utworzyły się zbiorowiska roślinne z głównym udziałem Calamagrostis Epigejos oraz Solidago Sp. Rośliny te stanowią potencjalną biomasę energetyczną. W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości metali ciężkich Fe, Pb, Zn, Hg, metali alkalicznych Na, K, Ca w wyżej wymienionych roślinach pobranych ze zwałowiska odpadów górniczych oraz osadnika poflotacyjnego rud Zn-Pb. Składniki te mają zasadniczy wpływ na zachowanie się substancji mineralnej przy współspalaniu biomasy w kotłach fluidalnych.
EN
Phytocoenosis with main participation of Calamagrostis Epigejos and Solidago Sp. were created on the biological reclaimed post-industrial wastelands formed from coal wastes dump or Zn-Pb ores postflotation settlings. This plants are potential energetic biomass.The paper presents results of analysies of Fe, Pb, Zn, Hg, Na, K, Ca concentration in plants taken from coal wastes dump and Zn-Pb ores postflotation settlings. This elements have basic influence on mineral matter behaviour during biomass co-burning in fluidized beds.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.91-100,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, ul.Akademicka 2, 44-100 Gliwice
 • Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, ul.Akademicka 2, 44-100 Gliwice
autor
 • Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, ul.Akademicka 2, 44-100 Gliwice

Bibliografia

 • Antonkiewicz J. Ocena zawartości metali ciężkich w trzcinniku piaskowym występującym na składowisku odpadów paleniskowych i wapna pokarbidowego. 2008. http://www.zeszytyproblemowe.pan.pl.
 • Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T.: Mineralogia i petrografia dla górników. Skrypty uczelniane nr 1714, Politechnika Śląska, Gliwice 1993.
 • Golec T.: Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych 1. „Energetyka ”– 7- 8/2004. cire.pl /pliki/2/energetyka_pub.pdf.
 • Kowalczyk- Juśko A.: Nieużytki energetycznie użyteczne. Agroenergetyka, nr 4 (38), 2011, s. 27.
 • Kozacki Ł.: Możliwość wykorzystania niektórych roślin z terenów zdegradowanych dla celów energetycznych Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej, praca mgr Gliwice2011.
 • Lityński T., Jurkowska H.: Żyzność gleby i odżywianie się roślin. PWN Warszawa 1982.
 • Mencfelt A.: Ocena procesu rekultywacji na osadniku poflotacyjnym rud cynku i ołowiu w Bytomiu. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 • Norma PN-81/G-04513. Oznaczenie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej . Paliwa stałe,Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, Wydawnictwo Normalizacyjne Warszawa.
 • Parzentny H., Różkowska A.: Ocena zawartości oraz sposobu związania cynku w węglu po rozciągłości Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Górniczy, nr 5, 1989, s.14-20.
 • Parzentny H.: Zróżnicowanie zawartości ołowiu w węglach i łupkach węglowych z facji limnicznej po rozciągłości Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Górniczy, nr 6, 1991, s. 33-36.
 • Parzentny H.: Częstość występowania ołowiu w węglach i łupkach węglowych z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Górniczy, nr 2, 1992, s. 25-29.
 • Parzentny H., Różkowska A.: Wpływ substancji organicznej i nieorganicznej na zawartość ołowiu w węglu i łupkach węglowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Geologiczny,vol.40, nr 11, 1992, s. 656-658.
 • Parzentny H., Róg L.: Zawartość metali ciężkich w popiele lotnym pochodzącym ze spalania węgla z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przegląd Górniczy, nr 7-8, 2001, s. 52-60.
 • Paska J., Sałek M., Surma T.: Wywarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii. Charakterystyka odnawialnych źródeł energii. „Energetyka" - marzec2005. Rodzaje OZE, ich źródła i zasoby. www.ogrzewnictwo.pl.
 • Patrzałek A., Kozłowski S., Wędrzyński A., Trąba C.: Trzcinnik piaskowy jako potencjalna „roślina energetyczna”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • Patrzałek A., Nowińska K., Kokowska-Pawłowska M.: Nawłoć – solidago sp w siedliskach trudnych jako potencjalna roślina energetyczna . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczegowe Wrocławiu w druku 2012.
 • Polański A.: Podstawy Geochemii. Wyd. Geol. Warszawa 1988.
 • Popczyk J.: Energetyka rozproszona jako odpowiedź na potrzeby rynku (prosumenta) i pakietu energetyczno-klimatycznego. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2010, s.1-2.www.klaster3x20.pl.
 • Popczyk J.:. Energetyka rozproszona /mini-monografia/, 2012./ www.klaster3x20.pl/dzial.profesorski/.
 • Skoczkowski T.: Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem - polityka efektywności energetycznej w Unii Europejskiej i Polsce. 2010 http://www.kape.gov.pl.
 • Ściążko M., Pronobis M., Zuwała J.: Zalety i wady współspalania bomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy naskalę przemysłową Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza Energetyka i ekologia 2007. www.e-energetyka.
 • Werle S.R., Wilk K.: Energetyczne wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych możliwość czy konieczność. Mat. Konf. VIII Energetyczna konferencja na temat aktywizacja gminy za pomocą innowacyjnej energetyki rozproszonej. Gliwice czerwiec 2011.
 • http://chemiaonline.w.interia.pl/tabele/wlasciwosci_metali.htm.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-10d59acf-37f7-4576-a828-be22b3295c67
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.