PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 1 |
Tytuł artykułu

Applicability of physico-chemical parameters of honey for identification of the botanical origin

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Możliwość zastosowania wyników analiz parametrów fizykochemicznych miodów do identyfikacji odmianowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Efforts are being made to apply physicochemical parameters analysis in the identification of varietal honeys. With many variables describing a given population, it is feasible to differentiate between basing on principal component analysis (PCA). The aim of this study was to investigate selected physicochemical quality characteristics of nectar honey, with particular emphasis paid to carbohydrate composition, and to determine its applicability in identifying the variety of floral honey. Material and methods. The experimental materials were samples of commercial honey available at retail in Kraków in 2005-2007 period. The following analyses were performed: water content by the refractometric method, sugars content according to Luff-Schoorl, content of sugars using HPLC, electrical conductivity, specific rotation, and acidity of honey. Results. Application of HPLC allowed the precise qualitative identification of sugars, which was impossible to be determined by Luff-Schoorl method. The obtained results were analysed using principal component analysis (PCA). Condusions. Based on the obtained results and performing the statistical analysis, it was found that the relationship between specific rotation and the total acidity can be used to distinguish buckwheat honeys from other analysed varieties. Moreover, it was demonstrated that the relationship between the specific rotation and maltose content can be used to distinguish between acacia honeys vs. buckwheat and lime honeys.
PL
Wstęp. Czynione są starania, aby zastosować wyniki analiz fizykochemicznych analizy do identyfikacji miodów odmianowych. Jednym ze sposobów, umożliwiających wykorzystanie wielu zmiennych opisujących daną populację, jest rozróżnienie na podstawie analizy głównych składowych (PCA). Celem pracy było zbadanie wybranych fizykochemicznych cech jakościowych miodów nektarowych, ze szczególnym uwzględnieniem składu węglowodanowego, oraz określenie ich przydatności w identyfikacji odmianowej miodów nektarowych. Materiałem doświadczalnym były próbki miodów, dostępne w handlu detalicznym na terenie Krakowa, z lat 2005, 2007 z pasiek z terenów południowej Polski. Materiał i metody. W analizowanych produktach oznaczono: zawartość wody metodą refraktometryczną, zawartość cukrów metodą Luffa-Schoorla, zawartość cukrów metodą chromatograficzną, przewodność elektryczną, skręcalność właściwą oraz kwasowość miodu. Badanie za pomocą chromatografu Knauer pozwoliło na dokładną identyfikację jakościową cukrów, niemożliwą do przeprowadzenia w metodzie Luffa-Schoorla. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, wykorzystując analizę głównych składowych (PCA). Wnioski. W wyniku powiązania skręcalności właściwej z kwasowością całkowitą i skręcalności właściwej z zawartością maltozy oddzielono miody gryczane i akacjowe od pozostałych odmian.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
1
Opis fizyczny
p.51-59,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Carbohydrate Technology Department, University of Agriculture in Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
 • Carbohydrate Technology Department, University of Agriculture in Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
autor
 • Carbohydrate Technology Department, University of Agriculture in Krakow, Balicka 122, 30-149 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Bańkowska-Pennar H., 1983. Charakterystyka niektórych miodów nektarowych [Characteristics of some nektar honeys], Zesz. Nauk. AE Krak. [in Polish].
 • Beretta G., Granata P., Ferrero M., Orioli M., Maffei F.R., 2005. Standardization of antioxidant properties of honey by a combination of spectrophotometric/fluorimetric assays and chemometrics. Anal. Chim. Acta 533, 2, 185-191.
 • Bogdanov S., 2002. Harmonised methods of the International Honey Commission. Int. Honey Comm. 1-62.
 • Chmielewska-Rybak H., 1987. Ogólna charakterystyka krajowych miodów odmianowych [General characteristics of national varietal honeys]. Pszczelarstwo 7, 8, 19-22 [in Polish],
 • Gala J., 1994. Miód i produkty pszczele w profilaktyce i leczeniu [Honey and its derivatives in prophylaxis and therapy], Intermadlex Kraków [in Polish],
 • Gertig H., Przy sławski J., 2007. Bromatologia [Food science], PZWL Warszawa [in Polish].
 • Hołderna-Kędzia E., 2001 a. Charakterystyka miodu akacjowego [Acacia honey characteristics]. Pszczelarstwo 52, 5, 8 [in Polish],
 • Hołderna-Kędzia E., 2001 b. Charakterystyka miodu gryczanego [Buckwheat honey characteristics]. Pszczelarstwo 52, 7, 6 [in Polish],
 • Hołderna-Kędzia E., 2001 c. Charakterystyka miodu lipowego [Linden honey characteristics]. Pszczelarstwo 52, 6, 6 [in Polish],
 • Hołderna-Kędzia E., Kędzia B., 1994. Leczenie produktami pszczelimi [Bee products treatment], PWRiL Warszawa [in Polish],
 • Hołderna-Kędzia E., Kędzia B., 1996. Znaczenie miodu w żywieniu. Cz. 1: Wpływ składników miodu na organizm człowieka [The importance of honey in nutrition. Part 1: The effect of honey components on the human body]. Pszczelarstwo 47, 10, 7-8 [in Polish].
 • Karoui R., Dufour E., Bosset J.-O., De Baerdemaeker J., 2007. The use of front face fluorescence spectroscopy to classify the botanical origin of honey samples produced in Switzerland. Food Chem. 101, 1, 314-323.
 • Lupano C.E., 1997. DSC study of honey granulation stored at various temperatures. Food Res. Intern. 30,9,683-688.
 • PN-88A-77626 1988. Miód pszczeli [Honey. General product information]. [in Polish].
 • PN-90/A-79120.06 1990. Wina i miody pitne - Przygotowanie próbek i metody badań - Oznaczanie zawartości cukrów, [in Polish].
 • Popek S., 2001. Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość [Study of varietal honeys Identification and methodology of evaluation of physicochemical properties, that determine their quality], Zesz. Nauk. AE Krak., Monogr. 147 [in Polish].
 • Przewodnik do zajęć kursowych na tytuł Wykwalifikowany pszczelarz i Mistrz pszczelarz. Cz. 1 [Course for the ti- tle of qualified beekeeper and master beekeeper - guide. Part 1], 1993. Ed. J. Prabucki. Bankowice [in Polish].
 • Rybak-Chmielewska H., 2007 a. Changes in the carbohydrate composition of honey undergoing storage. J. Apicult. Sci. 51,1,39-48.
 • Rybak-Chmielewska H., 2007 b. High performance liąuid chromatography (HPLC) study of sugar composition in some kinds of natural honey and winter Stores processed by bees from starch syrup. J. Apicult. Sci. 51,1,23-38.
 • Sanz S., Perez C., Herrero A., Sanz M., Juan T., 1995. Application of a statistical approach to the classification of honey by geographic origin. J. Sci. Food Agric. 69, 2, 135-140.
 • Wojtacki M., 1988. Produkty pszczele i przetwory miodowe [Bee and honey products]. PWRiL Warszawa [in Polish],
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-10c4ab6e-4a49-4b17-816d-64e8184e4a6f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.