PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 12 | 1 |

Tytuł artykułu

Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w okresie transformacji gospodarki Polski (1990-2009)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Relationship between macroeconomics environment and agriculture in the period of the transformation of Poland's economy 1990-2009

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Sytuację ekonomiczną rolnictwa w dużym stopniu kształtuje jego makrootoczenie. Wyniki badań potwierdziły słuszność tezy, iż przekształcenia zachodzące w rolnictwie powinny być rozpatrywane na tle zmian otoczenia makroekonomicznego. Podkreślić tu należy znaczenie równowagi w polityce monetarnej i fiskalnej dla dostosowań rolnictwa do warunków rynkowych. Zwrócono też uwagę na fakt, iż mimo podejmowania licznych prób znalezienia bardziej skutecznych sposobów stymulowania rozwoju rolnictwa interwencjonizm rolny nadal pozostaje kluczowym mechanizmem oddziaływania.
EN
In the paper there was presented the role of the macroeconomics environmental in creating economic situation of agriculture. The results confirmed the thesis that transformations occurring in the farming sector to be guilty against the background of changes happening in the macroeconomic environment. It is worth to say that in spite of the fact that in many countries was undertook numerous attempts of finding more efficient methods of stimulating of the agriculture development the interventionism still has stayed as the one of key-mechanisms of the influence. The more important was the improvement of macroeconomics performance for stable path of economic growth for the assurance of transformations in the agriculture.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

12

Numer

1

Opis fizyczny

s.23-28,bibliogr.

Twórcy

autor

Bibliografia

 • Czyżewski A. 2000: Środki budżetowe na realizację polityki żywnościowej Polski w latach 1996-2000. Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 4, s. 63-70.
 • Czyżewski A. 2001: Makroekonomiczne determinanty polityki gospodarczej w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w okresie transformacji. Rocz. Nauk. SERiA, t. III, z. 5.
 • Czyżewski A. 2005: Rolnictwo w procesie reprodukcji. Różne wizje dostosowań rynkowych. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie (red. B. Klepacki i in.). Wyd. SGGW, Warszawa, s. 127-132.
 • Czyżewski A. 2006: Rynkowe konsekwencje ograniczonej mobilności czynników wytwórczych w rolnictwie w warunkach transformacji gospodarki w Polsce. [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie (red. B. Klepacki i in.). Suplement. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Czyżewski A. (red.) 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro i mikroekonomiczne. Wyd. AE, Poznań.
 • Czyżewski A. 2009: O potrzebie koordynacji procesów globalizacji i polityki makroekonomicznej względem rolnictwa. [W:] Polska i rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacji (red. A. Czyżewski). KNE PAN, Warszawa.
 • Czyżewski A. 2010: Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz rybołówstwa. Wieś Jutra, nr 1.
 • Czyżewski A., Gerlach K., Wilkin J. 2010: Co dała integracja europejska polskiej wsi. [W:] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi (red. J. Wilkin, I. Nurzyńska). Wyd. FDPA, Warszawa.
 • Czyżewski A., Grzelak A. 2002: Pozycja rolnictwa w okresie transformacji w kontekście wybranych uwarunkowań makroekonomicznych. [W:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem (red. J. Stankiewicz). Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Czyżewski A., Grzelak A. 2003: [W:] Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój rolnictwa (red. A. Czyżewski). Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym. Wyd. AE w Poznaniu, Zesz. Nauk. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Czyżewski A., Grzelak A. 2004: Makroekonomiczne wyznaczniki dostosowań rynkowych w sektorze rolnym w Polsce po 1990 roku. [W:] Problemy rolnictwa światowego (red. H. Manteuffel-Szoege). Zesz. Nauk. SGGW, Warszawa, t. XI, s. 52-65.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2004: Wsparcie dochodów rolniczych w UE i w Polsce w świetle wskaźników PSE i CSE. [W:] Gospodarka w obliczu eurotransformacji (red. J. Stankiewicz). Zielona Góra.
 • Czyżewski A., Kuły к P. 2010: Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysokorozwiniętych i w Polsce w długim okresie (1991-2008). Ekonomista, nr 2.
 • Czyżewski A., Poczta A. 2007: Dynamika wydatków budżetowych na sektor rolno-żywnościowy w Polsce po wstąpieniu do UE. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-10a38651-d2bf-417a-8283-3bcccbc001e2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.