PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 63 | 08-09 |

Tytuł artykułu

Przeciwnowotworowe właściwości warzyw i owoców

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Anticancer properties of vegetables and fruits

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Not enough sufficient consumption of vegetable and fruits, containing compounds preventing damaging DNA, is largely responsible for growing amount of cancer incidences tumor diseases. The article gathers information about antitumouraction of vegetables and fruit compounds. The examples of occurrence of these compounds in vegetables and fruits and its simplified anticancer action was given
EN
Za wzrastającą liczbę zachorowań na nowotwory odpowiedzialne jest w dużej mierze niewystarczające spożycie warzyw i owoców, zawierających związki zapobiegające uszkodzeniom DNA komórek. W artykule zebrano informacje nt. związków o działaniu antykancerogennym w warzywach i owocach. Podano przykłady występowania tych związków w warzywach i owocach oraz uproszczony mechanizm ich działania antynowotworowego

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

63

Numer

Opis fizyczny

s.41-42,44-45,bibliogr.

Twórcy

 • Pracownia Badania Jakości Fizykochemicznej i Sensorycznej, Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Azar M., E. Vérette, S. Brun. 1987. “Identification of some phenolic compounds in bilberry juice (Zacciniu myrtillus)”. J. Food Sci., 52 : 1255-1257.
 • [2] Badarinath A.V., K. Mallikarjuna, C. Madhu Sudhana Chetty, S. Ramkanth , T.V. Rajan, K. Gnanaprakash. 2010. “A review on in-vitro antioxidant methods: comparisons, correlations and considerations”. Int. J. Pharm. Tech. Res. 2: 1276-1285.
 • [3] Baur JA, DA Sinclair. 2006. “Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence”. Nat Rev Drug Discov 5 : 493-506.
 • [4] Belter Agnieszka, Małgorzata Giel-Pietraszuk, Stefan Oziewicz, Piotr Chomczyński, Jan Barciszewski. 2011. „Likopen: występowanie, właściwości oraz potencjalne zastosowanie”. Postępy biochemii 57 (4): 372-380.
 • [5] Bilyk A., K.B. Hicks, D.D. Bills, G.M. Sapers. 1988. “Application of HPLC and dual wavelength detection to the analysis of phenolic compounds in apples”. J. Liq. Chromatogr., 11 :2829-2841.
 • [6] Blokhina O., E. Virolainen, K.V. Fagerstedt. 2003. “Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress” a review. Ann. Bot. 91: 179-194.
 • [7] Breinholt V. 1999. “Desirable versus harmful levels of intake of flavonoids and phenolic acids. Natural antioxidants and anticarcinogens in nutrition, health and disease”. J.T. Kumpulainen and J.T. Salonen, The Royal Society of Chemistry; 93-99.
 • [8] Carocho M., I.C. Ferreira. 2013. “A review on antioxidants, prooxidants and related controversy: natural and synthetic compounds, screening and analysis methodologies and future perspectives”. Food Chem. Toxicol. 51 : 15-25.
 • [9] Cieślik Iwona, Katarzyna Bartyzel. 2016. „Właściwości lecznicze gravioli (Annoa muricata L. )”. Postępy Fitoterapii 4 : 293-297.
 • [10] Cotelle, N. 2001. “Role of Flavonoids in Oxidative Stress”. Current Topics in Medicinal Chemistry, 1: 569-590.
 • [11] Dai J., R.J. Mumper. 2010. “Plant phenolics: extraction, analysis, and their antioxidant and anticancer properties”. Molecules, 15 (10): 7313-7352.
 • [12] Donejko Magdalena, Marek Niczyporuk, Elżbieta Galicka, Andrzej Przylipiak. 2013. „Właściwości antynowotworowe galusanu epigallokatechiny zawartego w zielonej herbacie”. Postępy Hig Med Dośw, 67: 26-34.
 • [13] Fernández de Simón B., T. Hernández, I. Estrella, C. Gómez-Cordovés. 1992. „Variation in phenol content In grapes during ripening: low-molecular- weight phenols”. Z Lebensm. Unters. Forsch., 194 : 351-354.
 • [14] Gawlik-Dziki Urszula. 2004. „ Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności”. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (41) S: 29-40.
 • [15] Grajek Włodzimierz. 2007. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne technologiczne molekularne i analityczne, Wydawnictwo naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • [16] Igielska-Kalwat Joanna. 2015. „Karotenoidy jako naturalne antyoksydanty” Postępy Hig Med Dośw. 69: 418-428.
 • [17] Jakubowicz-Gil Joanna. 2012. „Kwercetyna w terapii przeciwnowotworowej” Postępy Biologii Komórki, 2 : 199-216.
 • [18] Kartowicz-Bodalska Katarzyna , Elżbieta Rudkowska, Małgorzata Han-Marek. 2006. „Leki naturalne o działaniu ochraniającym ściany naczyń krwionośnych” Postępy Fitoterapii 1 : 47-60.
 • [19] Kisała J. 2009. „Antyutleniacze pochodzenia roślinnego i syntetycznego - ich rola i właściwości”. Zeszyt Naukowy 11 : 109-114.
 • [20] Kujawa-Warchala Katarzyna, Jolanta Nazaruk. 2012. „Aktywność farmakologiczna pentacyklicznych związków triterpenowych”. Postępy Fitoterapii 1 : 35-47.
 • [21] Lamer-Zarawska E., Oszmiański J.. 1998. „Rola niektórych substancji roślinnych w profilaktyce przeciwnowotworowej”. Wiad. Ziel., 5 : 1-4.
 • [22] Lorenz R.T. 2000. “Astaxanthin nature’s super carotenoid”. Bioastin Technical Bulletin, 62: 1-19.
 • [23] Lowcock E.C., M. Cotterchio, B.A. Boucher. 2013. “Consumption of flaxseed, a rich source of lignans, is associated with reduced breast cancer risk”. Cancer Causes Control. 24 (4): 813-6.
 • [24] Molska Krystyna, Elżbieta Chabros. 2010. Zasady zdrowego żywienia, wyd. IŻŻ.
 • [25] Naguib Y.M. 2000. “Antioxidant activities of astaxanthin and related carotenoids”. J. Agrie. Food Chem 48 : 1150-1154.
 • [26] Okuda i wsp. 2009. “Structure, Occurrence and biological activity of ellagitannins”. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 13 (3): 289-299.
 • [27] Parus Anna. 2013. “Przeciwutleniające i farmakologiczne właściwości kwasów fenolowych”. Postępy fitoterapii, 1 : 48-53.
 • [28] Piątkowska Ewa, Aneta Kopeć, Teresa Leszczyńska. 2011. „Antocyjany - charakterystyka, występowanie i oddziaływanie na organizm człowieka” Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (77), 24-35.
 • [29] Rajasekhar, Pinnamaneni. 2017. “Nutritional and medicinal value of papaya (Carica Papaya Linn).”. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2559-2578.
 • [30] Śmiechowska Anna, Agnieszka Bartoszek, Jacek Namieśnik. 2008. „Przeciwrakotwórcze właściwości glukozynolanów zawartych w kapuście (Brassica oleracea var. capitata) oraz produktów ich rozpadu”. Postępy Hig Med Dośw., 62 : 125-140.
 • [31] Szajdek Agnieszka, Julita Borowska. 2004. „Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego” Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (41), 5-28.
 • [32] Szymańska-Pasternak Jolanta. 2011. „Witamina C jako oręż w walce z rakiem” Onkol. Prak. Klin. 7, 1 : 9-23.
 • [33] Tanchev S., Ioncheva N., Genov N., Malchev E. 1986. “Identification of phenolic acids in black currants juice (Ribes nigrum) and their transformation during their thermal treatment”. Bull. Liasson-Groupe Polyphenols, 13 : 370-373.
 • [34] Thompson L.U., P. Robb, M. Serraino, F. Cheung. 1991. “Mammalian lignan production from various foods”. Nutrition and Cancer, 16, 43-52.
 • [35] Wartość odżywcza soków a odpowiedzialność producenta - zagadnienia praktyczne - warsztaty KUPS 23.10.14.
 • [36] Woodring P.J., P.A. Edwards, M.G. Chisholm. 1990. “A HPLC determination of nonflawonoid phenols in Vidal blank wine using electrochemical detection”. J. Agrie. Food Chem., 38 : 729-732.
 • [37] Woźniak Łukasz. 2019. „Wykorzystanie nadkrytycznego tlenku węgla (IV) do ekstrakcji wybranych grup metabolitów wtórnych z wytłoków owocowych” Praca doktorska wykonana pod kierunkiem: dr hab. inż. Renaty Jędrzejczak, Instytut Biotechnologii Przemyślu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego, Warszawa

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-109e4f89-695e-4178-b1f2-824d001a2bdc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.