PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 02[24] |

Tytuł artykułu

Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Diversification of farm production to improve profitability

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W związku ze stałym zmniejszaniem się rentowności produkcji rolnej poszukuje się nowych rozwiązań wpływających na nią korzystnie i generujących wzrost dochodów rolniczych. Jednym z rozwiązań jest dywersyfikacja produkcji w celu uprawiania i wykorzystania roślin oleistych do produkcji biodiesla i biomasy do produkcji energii. Przedstawiona w pracy agrobiogazownia o mocy 0,6 MW jest jednym z pierwszych przedsięwzięć tego typu w kraju i jedną z najnowocześniejszych instalacji w Europie. Wykorzystując odpady z produkcji zwierzęcej (obornik, gnojówkę i gnojowicę) i roślinnej oraz dodatku kiszonek, produkuje ekologiczną energię, która jest dodatkowym źródłem przychodu rolniczego. Celem pracy była analiza opłacalności produkcji energii w Agrobiogazowni z substratów pochodzenia rolniczego, z wykorzystaniem w trzecim roku eksploatacji co najmniej 75% produkowanej energii cieplnej, która wykazała dobre wskaźniki opłacalności i stopę zwrotu inwestycji na poziomie 8,7 roku. Wykorzystanie w biogazowni z substratów z przemysłu spożywczego wpłynie korzystnie na przychody i jej opłacalność. Trwające obecnie prace nad pełnym wykorzystaniem ciepła umożliwią również wzrost rentowności inwestycji.
EN
Owing to the steady lowering of the profitability of agricultural production in order to affect it favourably bringing about generating of an increased agricultural income. One solution is to diversify production towards the cultivation and use of oilseeds to produce biodiesel and biomass for energy production. Agrobiogazownia power of 0.6 MW, presented in this work is one of the first projects of its kind in the country and one of the most modern power plants in Europe. Using waste from animal production (manure, slurry and manure) and plant and silage additive produces clean energy, which is an additional source of farm income. The purpose of this study was to analyse the profitability of energy production in Agrobiogazownia based on substrates of agricultural origin, operating for the third year at least 75% of heat energy produced, which showed good indicators of profitability and return on investment of 8.7 years. The use of biogas substrates from the food industry will benefit from the revenues and profitability. Similarly, the ongoing work on the full use of the heat will allow an increase returns on investment.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.253-262,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Balice k.Krakowa, Grodziec Śląski, Grodziec 3, 43-387 Świętoszówka
autor

Bibliografia

 • Chojnowski J., 2006. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej. Rynek Energii 6, 36-39.
 • e-gospodarka. 2008. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji. [dostęp: 05.11.2008].
 • Głodek E., Kalinowski W., Janecka L., Werszler A., Garus T., Kościanowski J., 2007. Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego. Część 1. Proces technologiczny. Opole, 26.
 • http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/.
 • Kliszewski J., 2007. Ocena efektywności ekonomicznej działalności inwestycyjnej, STARGARDINUM. Rozprawy, referaty, artykuły. Ekonomia 2, 37-47.
 • Ligus M., Korzyści I., 2010. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Pabianiak P., 2011. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Wydawnictwo e-BizCom.
 • Podkówka Z., Podkówka W., 2010. Substraty dla biogazowni rolniczych. Bizness-Press, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 1999. Ocena przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 2006. Dz.U. nr 169, poz. 1199.
 • Węglarzy K., Stekla J., 2009. Czy możemy pomóc klimatowi. Przyr. Ustr. 8, 87-94.
 • Woszczyk M., 2011. Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki na obszarach wiejskich.
 • Urząd Regulacji Energetyki. [online] www.ure.gov.pl/424/4201 [dostęp: 13.07.2011].

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-108ec5f0-e5aa-48b8-8557-4c368a53d0d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.