PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | 2 |

Tytuł artykułu

Lokalne przetwórnie zwierząt łownych jako element konkurencyjności na rynku produktów żywnościowych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Local processing of game animals as part of a competitive market for food products

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy było wskazanie możliwości i wykazanie opłacalności organizacji małych przetwórni dziczyzny jako alternatywnych miejsc pracy na rynku lokalnym oraz możliwości rozpowszechnienia spożycia dziczyzny przez zwiększenie jej dostępności i obniżenie cen wyrobów. Statystyczny Polak, pomimo tak dużych walorów zdrowotnych, spożywa w ciągu roku zaledwie 0,08 kg dziczyzny. Spowodowane jest to przede wszystkim niską dostępnością wyrobów oraz ich wysoką ceną. Aby zlikwidować te bariery, należy zastanowić się nad możliwością organizacji alternatywnych metod wytwarzania. Jedną z możliwości jest produkcja wyrobów z dziczyzny w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Przetwórnie takie zajmują niewielką powierzchnię, mogą być prowadzone przez samych myśliwych bądź koła łowieckie. Analiza ekonomiczna wykazała wysoką opłacalność inwestowania w lokalne przetwórnie dziczyzny.
EN
The aim of the study was to identify opportunities and to demonstrate the viability of the organization of small wild game processing facilities as alternative employment for the local market and the possibility of spread of venison consumption through increased availability and lower prices of products. Despite such large values of health, the average Pole eats in a year, only 0.08 kg wild game meat. It is caused primarily poor availability of products and their high price. To remove these barriers, one should consider the possibility of alternative methods of production. One possibility is the production of wild game meat within the marginal, localized and restricted activity. Such food-processing plants occupy the low area can be run by very hunters or hunters’ associations. Economic analysis showed high profitability of such investments.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

16

Numer

2

Opis fizyczny

s.73-78,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

Bibliografia

 • Budny M., Panek M., Bresiński W., Kolanoś B., Mąka H. 2011: Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2010-2011, Biuletyn Stacji Badawczej PZŁ, Śrem.
 • Czerwińska D. 2011: Wykorzystanie dziczyzny w przetwórstwie mięsa, Gosp. Mięs., 1, 10-12.
 • Górecka J., Szymańko T. 2010: Walory żywieniowe dziczyzny, Mag. Przem. Mięs., 1-2, 20-21.
 • Grzesińska W. 2003: Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych a zachowanie standardów higieny produkcji., Inż. Rol., 8 (50), 165-171.
 • Grzesińska W. 2013: Wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń związanych z produkcją żywności i żywieniem zbiorowym, rozdz. IV.2, [w:] D. Kołożyn-Krajekwska (red.), Higiena produkcji żywności, SGGW, Warszawa, 283-287.
 • Hoffman L.C., Wiklund E. 2006: Game and venison- meat for the modern consumer, Meat Science, 74, 197-208.
 • Janiszewski P., Daszkiewicz T. 2010: Zwierzęta łowne, zasady prawidłowego pozyskiwania i zagospodarowania, Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2003: Wartość odżywcza wybranych produktów i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Popczyk B. 2012: Problemy handlu dziczyzną, [w:] D.J. Gwiazdowicz (red.), Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, Oficyna Wydawnicza G&P, 137-150.
 • Ratajczak D. 2011: Dziczyzna- rentowny biznes? Łowiec Polski, 05, 102-103.
 • Rawa Ł. 2011: Dziki rynek dziczyzny, Rynek Spożywczy, 06/07, 34-35.
 • Recomended international code of practice general principles of ford hygiene. 2003: Codex Alimentarius Commission, CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, Dz.U. Nr 113, poz. 753.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.Urz. L. 139, 30.04.2004, 1-54.
 • Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Dz.Urz. UE, L 139, 30.04.2004 z póź. zm., Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, 14-74.
 • Siminska E. i in. 2011: Sytuacja naświatowym i krajowym rynku dziczyzny, J. Anim. Sci., 50, 89-96.
 • Szczepaniak B., Górecka D, Flaczyk E. 2004: Nutritional habits relating to meat and meat products consumption among young people from selected regions of Poland, Pol. J. Food Nutr. Sci., 4, 421-426.
 • Szymula M. 2009: Dzika oferta rynkowa, Poradnik Restauratora, 11, 32-36.
 • Zin M., Znamirowska A. 2001: Ocena i przetwórstwo mięsa, Wyd. Mitel, Rzeszów.
 • Żochowska-Kujawska J. 2013: Wykorzystanie dziczyzny do produkcji mięsa kulinarnego i wyrobów mięsnych, ZUT w Szczecinie.
 • www.faostat.fao.org
 • www.wetgiw.gov.pl

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-10794b24-9ea8-47e8-badd-e31f50a3abb1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.