PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 |
Tytuł artykułu

Wychowanie fizyczne i sport na wsi w świetle czasopisma "Raz. Dwa, Trzy" (1931-1939)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physical education and sport in rural areas of Poland as Described by the "Raz, Dwa, Trzy" magazine (1931-1939)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Czasopismo „Raz, Dwa, Trzy” ukazywało się w latach 1931–1939. Problematyka wychowania fizycznego i sportu na wsi dość rzadko była podejmowana na jego łamach. Część materiałów dotyczyła wdrażania i upowszechniania aktywności fizycznej na wsi. Głównymi przeszkodami – jak stwierdzano w publikacjach – były m.in. brak odpowiedniej infrastruktury oraz kadry instruktorskiej. Ważnym czynnikiem w upowszechnianiu wychowania fizycznego i sportu na wsi była dyskusja nad charakterem i programem aktywności fizycznej. Wśród organizacji i towarzystw działających na wsi wyróżniały się związki młodzieży wiejskiej oraz Związek Strzelecki. Na łamach czasopisma „Raz, Dwa, Trzy” publikowano materiały dotyczące współzawodnictwa sportowego, sportowców rekrutujących się ze środowiska wiejskiego. Dyscypliną, która należała do najpopularniejszych, była lekkoatletyka. Sukcesy – w tej dyscyplinie – na arenie ogólnopolskiej odnosili sportowcy Białostockiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Młodzież wiejska – należąca do organizacji wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego – brała udział w zawodach marszowych: w Marszu Narciarskim Zułów – Wilno, Marszu Narciarskim Huculskim Szlakiem II Brygady Legionów oraz w Marszu Sulejówek – Belweder. Sukcesy odnosili sportowcy „Strzelca” Janowa Dolina. Publikacje, materiały i notatki dotyczące wychowania fizycznego i sportu na wsi w Polsce w świetle czasopisma „Raz, Dwa, Trzy” przyczyniły się do upowszechnienia aktywności fizycznej w środowisku wiejskim.
EN
The “Raz, Dwa, Trzy” [One, Two, Three] magazine was Publisher In the years 1931–1939. The issues connected with physical education and sports in rural areas were quite rarely discussed in the “Raz, Dwa, Trzy” magazine. Some of the material concerned introducing and propagating physical activity in rural areas. The publications pointed out that the main obstacles were, among other things, shortage of infrastructure and instructors. An important factor in propagation of physical education and sports in rural areas was the discussion on the character and programme of physical activities in rural areas. Among organizations and associations that were active in rural areas an important role was played by peasant youth unions and the Riflemen’s Association. The pages of the “Raz, Dwa, Trzy” magazine hosted materials concerning sports competitions, sportsmen coming from rural environment. The most popular discipline was track-and-field. Sportsmen representing Białystok Branch of Peasant Youth Union successfully competed in trackand- field on the national arena. Young people from rural areas – members of physical education and cadet corps organisations participated in marching competitions: in Zułów Ski March – Vilnius, Ski March along the Hucul Trail of the 2nd Legions Brigade and in Sulejówek – Belweder March. Sportsmen from “Strzelec” [Rifleman] Janowa Dolina also competed syccessfully. Publications, materials and notes concerning physical education and sports in rural areas of Poland presented by the “Raz, Dwa, Trzy” magazine contributed to propagation of physical activity in rural environment.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Opis fizyczny
s.27-37,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
Bibliografia
 • „Raz, Dwa, Trzy” 1931–1939
 • Drozdek-Małolepsza T., Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] Z najnowszych dziejówkultury fizycznej i turystyki w Polsce, t. 1: Dzieje kultury fizycznej i turystykiw Polsce w końcu XIX i XX w., red. T. Drozdek-Małolepsza, Częstochowa2011.
 • Jurek T., Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939, Gorzów Wlkp. – Poznań 2002.
 • Jasińska M., Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881–1981, Warszawa 1983.
 • Małolepszy E., Kultura fizyczna na wsi w Polsce w świetle czasopisma „Sport Polski” (1937–1939), [w:] Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborówi II Rzeczypospolitej, red. D. Dudek, Kraków 2009.
 • Małolepszy E., Kultura fizyczna w działalności Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej na wsi w II Rzeczypospolitej, [w:] Antropologiasportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2002, s. 426–435.
 • Małolepszy E., Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej, Częstochowa 2004.
 • Małolepszy E., Problematyka wychowania fizycznego i sportu w Polsce w świetle czasopisma „Stadion” (1923–1932), [w:] Z dziejów kultury fizycznej Polskioraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, red. J. Dżereń,Płock 2011.
 • Ponczek M., Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej, Katowice 1997.
 • Zaborniak S., Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868– 1939), Rzeszów 2007.
 • Zarys historii sportu w Polsce 1867–1997, red. J. Gaj, B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1076f931-d303-4475-992e-75b31584b7df
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.