PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 59 | 1 |
Tytuł artykułu

Cykl konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym - wybrane problemy na podstawie danych FADN dla krajów UE-27 z 2009 roku

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Cash conversion cycle on a farm - selected problems based on the FADN data for the EU-27 countries of the year 2009
RU
Cikl konversii nalichnosti na ferme - izbrannye problemy na osnove dannykh FADN dlja stran-chlenov ES-27 ot 2009 goda
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badaniu poddano cykl konwersji gotówki, a także zanalizowano płynność zadłużenia, sprawność działania i rentowność w gospodarstwie rolnym. Wykorzystano dane z bazy FADN. Porównano wyniki gospodarstw rolnych z Polski z wynikami obserwowanymi w UE-27 w 2009 roku. Wykazano, że rodzaj prowadzonej działalności, którą jest produkcja rolna, wpływa na wyniki uzyskane w badaniu przez gospodarstwa rolne, gdyż mają one wysoki poziom kapitału obrotowego netto w dniach obrotu, długi cykl operacyjny, nadpłynność, niską skłonność do zadłużania, małą sprawność działania i niewysoką rentowność. W toku prowadzonych badań sformułowano trzy problemy metodologiczne i zaproponowano sposoby ich rozwiązania.
EN
The survey was carried out on the cash conversion cycle as well as there are analysed debt liquidity, activity efficiency and profitability on a farm. There were used data from the FADN base. The author compared the results of farms from Poland with the results observed in the EU-27 in 2009. She pointed out that the type of carried out activity, which agricultural production is, affects the results achieved by the farms surveyed, as they have a high level of net current assets in trading days, long operating cycle, excess liquidity, low propensity to borrow, low efficiency of activity and low profitability. In the course of surveys carried out, there were formulated three methodological problems and proposed ways of their solution.
RU
Был исследован цикл конверсии наличности и проведен анализ ликвидности задолженности, четкости действия и рентабельности на ферме. Использовали данные из базы FADN. Автор сравнила результаты польских ферм с результатами, наблюдаемыми в ЕС-27 в 2009 году. Она указала, что вид осуществляемой деятельности, какой является сельскохозяйственное производство, влияет на результаты, достигнутые обследуемыми фермами, ибо они имеют высокий уовень чистого оборотного капитала в днях товарообращения, длинный операционный цикл, сверхликвидность, низкую склонность задалживаться, низкую четкость действия и невысокую рентабельность. По ходу проводимых исследований были поставлены три методологические проблемы и предложены способы их решения.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
59
Numer
1
Opis fizyczny
s.55-63,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • Baza danych FADN (2012), http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.
 • Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, tom 2, PWE, Warszawa.
 • Folga J. (2009) Zarządzanie majątkiem obrotowym, (w:) Bielawska A. (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Metodyka bazy FADN, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology2_en.cfm.
 • Kulawik J. (1995) Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi, „Studia i Monografie”, z. 72, IERiGŻ, Warszawa.
 • Ryś-Jurek R. (2008), Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych, „Rozprawy Naukowe” nr 391, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Ryś-Jurek R. (2009), Wyniki ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej w Polsce i UE-25 w 2006 roku na podstawie danych FADN, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, z. 4.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczepański J., Szyszko L. (red.) (2007), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Tatka M. (1999), Analiza efektywności gospodarowania na podstawie analizy wskaźnikowej, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Odział w Poznaniu, Poznań.
 • Warren M. (1998), Financial Management for Farmers and Rural Managers, Blackwell Science, London i in.
 • Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, tom 2. Wskaźniki finansowe, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe (2011), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zarzecki D. (1999), Istota i użyteczność analizy wskaźnikowej, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 6.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1073ade4-cfa7-4664-8565-7b13ca8c472b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.