PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 07 |
Tytuł artykułu

Wpływ wspinaczki skałkowej na florę naskalną Mirowskich Skał

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of rock climbing on the rock flora of the Mirowskie Skaly
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
A survey was carried out on the vascular flora of monandocks used for rock climbing in the Mirowskie Skały in the Krakowsko-Częstochowska Upland. The flora along six routes of varying degrees of difficulty was analyzed and compared to that of a control route that was rarely used for rock climbing. The study indicates that it is necessary to control tourism and rock climbing in the Kraków-Czestochowa Jura in order to reduce its negative impact on species diversity in the vascular flora found on rock surfaces.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Opis fizyczny
s.165-176,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • ul.Smugowa 33/8, 95-200 Pabianice
autor
Bibliografia
 • ALEXANDROWICZ S.W., ALEXANDROWICZ Z. 2004. Ewolucje rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego. - W: PARTYKA J. (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom I. - Przyroda OPN, Ojców, s. 47-54.
 • BABCZYŃSKA B. 1978. Zbiorowiska murawowe okolic Olsztyna koło Częstochowy. - Prace Nauk. Uniw. Śląsk. 234., Acta Biol. 5: 169-215.
 • BABCZYŃSKA-SENDEK B. 2005. Problemy fitogeograficzne i syntaksonomiczne kserotermów Wyżyny Śląskiej. - Uniw. Śląski, Katowice, 240 ss.
 • BABCZYŃSKA-SENDEK B., MALEWSKI K., WIKA S. 1998. Flora oraz naturalne i pół- naturalne zbiorowiska roślinne ostańca w Niegowonicach. - Pr. Muz. Szafera, Prądnik 11-12: 115-139.
 • BABCZYŃSKA-SENDEK B., KIMSA T., WIKA S. 1992. Szata roślinna Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej w warunkach antropopresji. - Prace Muz. Szafera, Prądnik 5: 47-63.
 • DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. - Instytut Botaniki Uniw. Jagiellońskiego, Sorus, 308 ss.
 • FALIŃSKA K. 1997. Ekologia roślin. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 512 ss.
 • HACISKI P. 2002. Jura. Przewodnik wspinaczkowy. Tom I. - Ring, Warszawa, 216 ss.
 • HEREŹNIAK J. 2002. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. - Acta Univ. Lodz., Folia Biologica et Oecologica 1: 39-63.
 • KONDRACKI J. 1998. Geografia regionalna Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 441 ss.
 • KOPERKIEWICZ S., OKOŃSKI W. 1994. W skale Zasady Alpinizmu. - Biblioteka Bularza, 208 ss.
 • KORNAŚ J. 1977. Analiza flor synantropijnych. - Wiad. Bot. 21: 85-91.
 • KORNAŚ J., MEDWECKA-KORNAŚ A. 2002. Geografia roślin. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 634 ss.
 • MATUSZKIEWICZ W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. - Wyd. Nauk. PWN, 537 ss.
 • MICHALSKA D. 1994. Zmiana flory i roślinności w rezerwacie „Góra Zborów” w okre¬sie ostatnich dwudziestu lat. - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 1: 181-207.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 ss.
 • OLACZEK R. 1979. Wpływ antropopresji na rezerwaty i parki narodowe oraz obszary chronionego krajobrazu w perspektywie roku 2000. - Zesz. Post. Nauk Rol. 217: 301-318.
 • PAGACZEWSKI S., SAYSSE-TOBICZYK K. 1955. Jura Krakowsko-Częstochowska. - Sport i Turystyka, Warszawa, 158 ss.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz. U. nr 168, poz. 1764.
 • SONELSKI W. 1994. W skale, zasady alpinizmu. Biblioteka Bularza. - Wyd. II. Stapis, Katowice, 207 ss.
 • SZAFER W. (red.) 1959. Szata roślinna Polski. Tom II. - PWN, Warszawa, 586 ss.
 • TOKARSKA-GUZIK B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. - Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 2372, Katowice, s. 1-192.
 • WIKA S. 1986. Zagadnienia geobotaniczne środkowej części Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej. - Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 815, Katowice, s. 1-156.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.) 2001. Distribution atlas of vascular plants in Poland. - Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniw. Jagielońskiego Kraków, 714 ss.
 • ZARZYCKI K, TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 183 ss.
 • www.wspinanie.pl/topo/polska/polnoc/mirow/trzecia_siostra.htm (data wejścia 21.09.2011)
 • http://www.klubpodroznikow.com/relacje/74-polska-zamki-i-palace/729-zamek-mirow (data wejścia 21.09.2011)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1054095f-a3c5-4aa9-bc9d-80936eb7f6a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.