PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 08[57] |

Tytuł artykułu

Początki Wspólnej Polityki Rolnej w EWG

Warianty tytułu

EN
Beginnings of the Common Agricultural Policy in the European Economic Community

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Na mocy Traktatu Rzymskiego ustanowiona została Wspólna Polityka Rolna (WPR). W Traktacie określone zostały jej cele i zasady. W trakcie tworzenia WPR dokonano jej podziału na: politykę rynkową i strukturalną. Źródłami finansowania tej polityki były fundusze: EFOGR, EFS i EFRR. W wyniku konsekwentnie prowadzonej WPR poprawie uległa w EWG struktura agrarna, zmalało zatrudnienie w rolnictwie, wzrosła produkcja rolna i jej intensywność, zapewniona została także samowystarczalność EWG w zakresie większości artykułów żywnościowych. Wraz jednak ze wzrostem produkcji rolnej powiększały się w magazynach zapasy, których eksport warunkowany był wydatkowaniem z budżetu EWG coraz większych kwot na subsydia. W konsekwencji w szybkim tempie zaczęły wzrastać wydatki z budżetu na finansowanie tej polityki. Niezbędna stała się reforma WPR, którą wdrożono w 1986 roku. Wprowadzone modyfikacje WPR nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów. Od tego czasu polityka ta była jeszcze kilkakrotnie reformowana.
EN
The Common Agricultural Policy (CAP) has been enacted by the Treaty of Rome, which defined its objectives and principles. During its drafting process the CAP was divided into market policy and structural policy. The sources of funding of the CAP were three Funds: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), European Social Fund (ESF) and European Regional Development Fund (ERDF). As a result of consistent implementation of the CAP, the agrarian structure markedly improved, the volume of agricultural output substantially increased, allowing the EEC to attain selfsufficiency in most agricultural products, while improving the intensity of farming and reducing the employment in agriculture. However, the growing volume of the agricultural output resulted in mounting surplus of certain agricultural products, whose export depended on ever-increasing subsidies from the EEC budget. Consequently, the expenditures for financing the CAP from the budget started to increase rapidly. This necessitated the reform of the CAP, which was implemented in 1986. Since then, this policy has undergone a few reforms.

Słowa kluczowe

Twórcy

 • Katedra Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul.Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Bibliografia

 • Adamowicz M.: Reforma polityki rolnej Unii Europejskiej i ustalenia Rundy Urugwajskiej GATT a sytuacja rolnictwa w Polsce, Wieś i Państwo 4/1993.
 • Buchowiecki M.: Wspólna Polityka Rolna EWG w latach osiemdziesiątych. IERiGŻ, Studia i Materiały z. 60, Warszawa 1991.
 • Ciepielewska M.: Charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej EWG (w: ) Integracja rynku rolnego i gospodarki żywnościowej EWG. Implikacje dla polskiego handlu zagranicznego. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1991.
 • Ciepielewska M.: Kierunki ewolucji polityki rolnej EWG. Wieś i Państwo 1/1992.
 • Ciepielewska M.: Koszty podtrzymywania rolnictwa w EWG w porównaniu z innymi krajami wielkimi eksporterami żywności. Working Papers Uniwersytet Gdański, Ośrodek badań EWG, Gdańsk 1/1993.
 • Ciepielewska M.: Rolnictwo, a Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. (w: ) Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską. Praca zbiorowa. IERiGŻ, Warszawa 1996
 • Ciepielewska M.: Wspólna polityka rolna EWG. PWN, Warszawa 1981
 • Comparaison entre les agricultures des Ètats-Unis et de la Communautè europèenne. Problemes Èconomiques 1896/1984.
 • Czykier-Wierzba D.: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
 • Czyżewski A., Stępień S.: Dostosowania mechanizmów WPR do oczekiwań państw członkowskich. Ekonomista 2/2012.
 • Die Landwirtschaft in Europa, Entwicklung – Zwange – Perspektiven, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Luksemburg 1992.
 • Dyrektywa Rady nr 72/159/EWG z dnia 17 kwietnia w sprawie modernizacji gospodarstw rolnych. Dz.U. L 96 z 23.4.1972.
 • Dyrektywa Rady nr 72/160/EWG z dnia 17 kwietnia 1972 r. w sprawie działań zachęcających do zaprzestania uprawy ziemi i przeznaczenia wykorzystywanych użytków rolnych na cele poprawy struktury agrarnej. Dz.U. L 96 z 23.4.1972.
 • Dyrektywa Rady nr 72/161/EWG z dnia 17 kwietnia 1972 dotycząca prowadzenia doradztwa socjalnoekonomicznego oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione w rolnictwie. Dz.U. L 96 z 23.4.1972.
 • Dyrektyw Rady 75/268/EWG z dnia 28 kwietnia 1975 w sprawie gospodarki rolnej na terenach górskich i wyżynnych oraz na niektórych obszarach mniej uprzywilejowanych. Dz.U. L 128 z 19.5.1975.
 • EC farm reform. That’s the way the money goes. „The Economist” 26 January – 1 February 1991.
 • Eine Gemeinsame Agrarpolitik für neuziger Jahre, Europäische Dokumentation, Luksemburg, 1989, s. 6.
 • Jedrzejewski I.: Wspólna polityka rolna, (w: ) Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, redakcja naukowa i koordynacja E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Instytut Koninktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001.
 • Oręziak L.: Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 166-167.
 • Priebe H.: Das gemeinschaftliche Berichte und Diskussionsbeiträge. Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Brüssel 1988.
 • Tomczak F., Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. IERiGŻ, z. 125, Warszawa 2009.
 • Traktat Rzymski. O.J. C 325/33 z dnia 24 grudnia 2002 r.
 • Verordung des Rates (EWG) nr 724/75 vom 18 März über die Errichtung eines Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, ABI der EG 1975 L 73
 • Woś A.: Agrobiznes. Makroekonomika. Tom I. Wydawnictwo Key Text

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-1012c9dd-24fc-4f38-b4bd-978491f5d253
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.