PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 105 |
Tytuł artykułu

Zmiany w zbiorowiskach chwastów towarzyszących kukurydzy zachodzących pod wpływem uproszczeń w uprawie roli

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Dynamics of changes in weed infestation associated maize phytocoenosis under the influence of tillage simplifications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na przestrzeni ostatnich lat w kształtowaniu składu gatunkowego upraw rolniczych coraz większe znaczenie odgrywają czynniki agrotechniczne wynikające ze zmian w produkcji rolniczej. Celem badań prowadzonych w latach 2004-2012 była ocena zmian zachodzących na prze¬strzeni lat w składzie ilościowym i jakościowym zbiorowisk chwastów towarzyszących upra¬wie kukurydzy wynikających z wprowadzonych do jej uprawy systemów bezpłużnych. Badania przeprowadzone w południowo-zachodnim rejonie Polski na glebach płowych potwierdziły tezę o mniejszym bogactwie gatunkowym zbiorowisk chwastów w bezpłużnej uprawie kukurydzy w płodozmianie. Zbiorowiska te charakteryzowały się mniejszą stabilnością i większym zagroże¬niem gatunkami wieloletnimi. W strukturze zachwaszczenia gatunkami dwuliściennymi z wyjąt¬kiem komosy białej (Chenopodium album L.) znacznie zmniejszyła się liczebność fiołka polnego (Viola arvensis Murr.), maku polnego (Papaver rhoeas L.), chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), tasznika polnego (Capsella bursa pastoris (L.) Medik.), maruny bezwonnej (Matricaria inodora L.), a wzrosła bodziszka polnego (Geranium pusillum L.) oraz rdestu ptasiego (Poly-gonum aviculare L.). W przypadku chwastów wieloletnich wzrosło zagrożenie bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris L.). W obu systemach uprawy roli obserwowano większe nasilenia gatunków jednoliściennych jednorocznych głównie włośnicy zielonej (Setaria glauca (L.) P. Beauv.).
EN
In recent years, the species composition in the development of agricultural crops growing impor¬tance of agronomic factors resulting from changes in agricultural production. The aim of research conducted in the years 2004-2012 was to assess changes over time in quantitative and qualitative composition of weeds associated with maize under cultivation entered into the simplified tillage. Studies conducted out in the south-western region of Polish soils fawn, confirmed the thesis of less species richness of weeds in ploughless maize. These communities were characterized by a less stable and more dangerous multi species. The structure of dicotyledon¬ous weed species except Chenopodium album L. significantly decreased the size of Viola arvensis Murr., Papaver rhoeas L., Centaurea cyanus L., Capsella bursapastoris (L.) Medik., Matricaria inodora L., and Geraniumpusillum L. and Polygonum aviculare L. In the case of perennial weeds increased risk of Artemisia vulgaris L. In both tillage systems had higher severity of monocot spe¬cies, mainly annuals Setaria glauca (L. ) P. Beauv. More often appeared thermophilic species such as Solanum nigrum L., or Aethusa cynapium L.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
105
Opis fizyczny
s.15-25,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Wrocław
Bibliografia
 • Banaszak J., Wiśniewski H., 2003. Podstawy ekologii. „Ekologia biocenoz - Podstawowe metody badania struktury i funkcjonowania biocenoz ". Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń, 6,4: 232-246.
 • Domaradzki K., Rola H., 2002. Wpływ długotrwałej uprawy roślin zbożowych na dynamikę za¬chwaszczenia pola. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 42: 228-233.
 • Domaradzki K., Snopczyński T., Jezierska-Domaradzka A., 2008. Abutilon theophrasti Medik., nowy groźny chwast upraw polowych - charakterystyka, występowanie i możliwości zwal¬czania. Prog. Plant Protection /Post. Ochr. Rośl., 48: 563-566.
 • Gołębiowska H., 2011. Diversity of weed infestation depending on maize croping system. Acta Sci. Pol., Agricultura, 10 (1):13-23.
 • Knezevic S.Z., Evans S.P., Blankenship E.E., Van Acker R.C., Lindquist. J.L. 2002. Critical period for weed control: the concept and data analysis. Weed Sci., 50: 773-786.
 • Kozyra J., 2004. Climatic conditions for millet cultivation in Poland. WMO - CagM Report, Ge¬neva, 94: 34-35.
 • Merthens J., Schulte M., Hurle, K., 2005. Weed flora in maize: results of a monitoring in Germany. Gesunde Pflanzen, 57 (8): 205-218.
 • Pruszyński S., 2009. Ochrona roślin w różnych systemach produkcji a różnorodność biologiczna. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 49(3): 1091-1101.
 • Rajcan I., Swanton C.J., 2001. Understanding maize-weed competition: resource competition, light quality and the whole plant. Field Crops Res., 71: 139-150.
 • Rola H., Rola J., Domaradzki K., Gołębiowska H., 2009. Strategia regulacji zachwaszczenia w agrocenozach. Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 18: 57-78.
 • Rola J., Rola H., 1987. Dynamika chwastów segetalnych na polach uprawnych. IUNG Puławy, Mat. Symp. „Dynamika zachwaszczenia pól uprawnych" Wrocław 25-26 czerwiec 1987: 131-148.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Lepiarczyk A., 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta. Agr. Silv., 34: 127-130.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-100e34e4-e171-4b55-8e2c-9b3bc555c5c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.