PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 4/1 |
Tytuł artykułu

Wpływ wezbrań na intensywność procesów fluwialnych na przykładzie koryta potoku Smolnik

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of floods on fluvial processes on the example of the stream Smolnik
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem prezentowanych badań jest określenie zmian morfologicznych na zdegradowanych odcinkach potoku Smolnik, wywołanych przez dwie fale wezbraniowe. Oceniono zmiany warunków hydrodynamicznych, które miały decydujący wpływ na intensywność transportu rumowiska i tym samym na geometrię badanych odcinków. Przeprowadzono pomiary geodezyjne profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych koryta. Określono również skład granulometryczny materiału dennego i brzegowego. Wyniki tych badań stanowią podstawę do obliczeń i analizy badanych procesów. Oceniono objętości wyerodowanego materiału i objętości jego depozycji na dnie koryta. Intensywność transportu zastała obliczona przy użyciu równania Bagnolda. Zaobserwowane zmiany zilustrowano szkicami sytuacyjnymi, na których pokazane są miejsca depozycji rumowiska, powstałe wyboje po erozji dennej oraz strefy aktywne podcięć brzegów.
EN
The aim of the presented researche was to examine the morphological changes of the degraded sectors of the stream Smolnik, caused by two floods. The changes of the hydrodynamic conditions were estimated because of its decisive influence on sediment transport intensity and thus on the investigated channel sector geometry. The surveying measurements of the longitudinal profile and cross sections of channel were carried out. The granulometric composition of the bed and the bank material was determined also. Results of this researche are basis for calculation and for analysis of the studied process. Volumes of material eroded from the banks and from the bed channel as well of the sediment deposited on the bed channel were calculated. The Bagnold equation was applied for estimation of sediment transport intensity. The noticed changes along the channel are illustrated by the situational outlines, where area of undercuts of banks pits and bars are showed.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4/1
Opis fizyczny
s.167-178,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Wodnej, Akademia Rolnicza w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Bagnold R.A. An empirical correlation of bedload transport rates in flumes and natural rivers. Proceedings of the Royal Society of London, A372, 1980, s. 453–473.
 • Bartholdy J., Billi P. Morphodynamics of a pseudomeandering gravel bar reach. Geomorphology, 2002, 42, s. 293–310.
 • Dąbkowski L., Skibiński J., Żbikowski A. Hydrauliczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych. PWRiL, Warszawa 1982.
 • Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R. Sedymentologia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1976.
 • Krzemień K. Współczesna dynamika koryta potoku Konina w Gorcach. Folia Geogr., Ser. Geogr.- Phys., 1976, 10, s. 87–122.
 • Krzemień K. Współczesne zmiany modelowania koryt potoków w Gorcach. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 1984, 59, s. 83–96.
 • Leopold L.B., Wolman M.G. River channel patterns: braided, meandering, and straight. US. Geol. Surv. Prof. Paper, 1957, 282-B, s. 39–85.
 • Leopold L.B., Bagnold R.A., Wolman M.G., Brush L.M. Flow resistance in sinuous or irregular channels. US. Geol. Surv. Prof. Paper, 1960, 282-D, s. 111–134.
 • Odgaard A.J. Flow and bed topography in an alluvial channel bend. J. Hyd. Eng., 1984, 110(4), s. 521–536.
 • Ozga–Zielińska M., Brzeziński J. Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa 1997.
 • Punzet J. Ocena przepływów wielkich wód małych zlewni górnej Wisły. Gospodarka Wodna, 1977, 6, s. 161–165.
 • Wang Z.Y. Experimental study on scour rate and river bed inertia. J. Hydr. Res., 1999, 37(1), s. 17–38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ff93718-29cc-44ee-8881-554352562398
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.