PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 09 | 1 |

Tytuł artykułu

The use of renewable energy resources in selected tourist facilities

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranych obiektach turystycznych

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
Subject and purpose of work: The aim of the work is the analysis of possibilities of using different renewable energy sources (RES) in tourism facilities and the effects caused by such installations. Materials and methods: Empirical material is formed by tourist objects of different scale of service provision in which RES have functioned for several years and the users are able to assess the advantages and disadvantages of the applied solutions. Results: It was noted that depending on the type and location of an object and the demand for energy one may select such a source and method of conversion into usable energy which to the greatest degree fulfils these needs. Solar energy deserves special attention as the greatest potential occurs during the period of increased tourist traffic. Furthermore, solar energy may be processed into heat and electric energy including island systems. Conclusions: RES installations concern energy for tourist objects which has economic and environmental impact and furthermore they constitute tourist attraction. For objects located far from electricity grid they may constitute the basic source of energy.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania różnych odnawialnych źródeł energii (OZE) w obiektach turystycznych oraz efektów, jakie instalacje te przynoszą. Materiały i metody: Materiał empiryczny stanowią obiekty turystyczne o różnej skali świadczenia usług, w których OZE funkcjonują od kilku lat, a użytkownicy są w stanie ocenić zalety i wady zastosowanych rozwiązań. Wyniki: Stwierdzono, że w zależności od typu i położenia obiektu oraz zapotrzebowania na energię, można dobrać takie źródło i sposób konwersji na energię użytkową, który w największym stopniu zaspokoi te potrzeby. Na szczególną uwagę zasługuje energetyka słoneczna, gdyż największy potencjał występuje w okresie nasilonego ruchu turystycznego. Ponadto energia słoneczna może być przetwarzana na ciepło i energię elektryczną, w tym w systemach wyspowych. Wnioski: Instalacje OZE dostarczają energię dla obiektów turystycznych, co ma znaczenie ekonomiczne i środowiskowe, a ponadto stanowią atrakcję turystyczną. Dla obiektów położonych z dala od sieci elektroenergetycznej mogą stanowić podstawowe źródło energii.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

09

Numer

1

Opis fizyczny

p.77-85,fig.,ref.

Twórcy

 • University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego St.7, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biala Podlaska, Poland
autor
 • AGH University of Science and Technology in Krakow, Mickiewicza Av.30, 30-059 Krakow, Poland

Bibliografia

 • 1. Chrobat P., Sygit M. (2008), Możliwości aktywizacji gmin w oparciu o odnawialne źródła energii. Mat. II Forum Ekologicznego „Odnawialne Źródła Energii - szanse i bariery rozwoju”, Węgliniec.
 • 2. Gołaszewski J. (2012), Energia odnawialna – nowy wymiar w rozwoju przemysłu turystycznego. Uzupełnione tezy wykładu wygłoszonego na konferencji związanej z obchodami Światowych Dni Turystyki 2012 w Gołdapi.
 • 3. Korkosz G. (2010), Energetyczne wykorzystanie promieniowania słonecznego na przykładzie wybranego obiektu. Praca inżynierska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zamość.
 • 4. Kowalczyk-Juśko A., Kościk B., Seberbrink L. J. (2005), Wykorzystanie ziarna owsa do produkcji energii w procesie spalania. Mat. Konf. „Ekologiczna energia – przyjazna człowiekowi i środowisku”. MODR w Warszawie O/Poświętne w Płońsku, Płońsk, s. 106-110.
 • 5. Kowalczyk-Juśko A., Teneta J. (2015), Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach turystycznych. W: C. Jastrzębski (red.), Turystyka wiejska bez granic. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce, s. 59-69.
 • 6. Krupa J., Dec B. (2012), Proekologiczne działania w usługach turystycznych. W: J. Krupa, T. Soliński (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s. 15-33.
 • 7. Lewandowski W.M. (2006), Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 8. Myczko A. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw agroturystycznych, techniki i technologie. Wykład wygłoszony na konferencji „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie” w ramach targów Agrotravel, Kielce.
 • 9. Sokół J.L. (2012), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w turystyce na przykładzie województwa podlaskiego. Ekonomia i Zarządzanie, t. 4, nr 2, s. 39-55.
 • 10. Turystyka w 2013 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • 11. Tytko R. (2014), Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Wyd. Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków.
 • 12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.
 • 13. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015 poz. 478.14. www.sunnyportal.com (dostęp: 16.01.2015)

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0fe8686e-4fd5-4bcd-976a-7ea3c5662a49
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.