PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/III |
Tytuł artykułu

Ocena naliczania opłat adiacenckich na przykładzie gminy wiejskiej Krokowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Krokowa commune as a case study of the evaluation of calculating adjacent payments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza opłat adiacenckich (OA) stanowiących jedną z grup opłat od nieruchomości. Opłaty te są źródłem pokrycia w całości lub w części kosztów, jakie poniósł Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem i realizacją wyodrębnionych zadań własnych. Opłaty adiacenckie mogą być więc skutecznym narzędziem, za pomocą którego gmina może wykonywać swoje zadania inwestycyjne, co może skutkować jej rozwojem gospodarczym. Z drugiej strony OA budzą wiele wątpliwości, co do słuszności ich istnienia, ustalania ich wielkości, sposobu naliczania i zapłaty. Coraz częściej właściciele nieruchomości odwołują się od decyzji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), kwestionując zasadność ich naliczania, wysokość opłaty. Celem artykułu jest ocena OA naliczanych w gminie wiejskiej Krokowa w latach 2009-2011 związanych ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości i budowy infrastruktury technicznej. Celem analizy są OA w kontekście: prawidłowości ich naliczania zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, ich wpływu na budżet gminy, na rozwój infrastruktury gminy, kosztów związanych z ich naliczaniem, liczby naliczanych decyzji i odwołań do SKO.
EN
The subject of this article is an analysis of adjacent payments which are one of the groups of real estate payments. These payments as a rule are a source of covering – entirely or in part – costs incurred by the Treasury or local government units by executing their assigned tasks. Therefore adjacent payments may be an effective way of an economic development of communes. On the other hand, the adjacent payments arouse many controversies, especially regards the rightness of their existence, setting their amount and way of paying. Real estate owners more and more often appeal against mayor’s decisions of calculating such a payment in Council Court of Appeal. The aim of this article is to evaluate adjacent payments calculated in the rural commune of Krokowa in years 2009-2011 and connected with the accession of property that took place as a result of its division or building new technical infrastructure. In this article adjacent payments are analysed in context of their accordance with the Real Estate Management Act, their impact on the commune budget and development of a commune infrastructure, costs connected with setting their amount, number of decisions on calculating such a payment and appeals against them to the Council Court of Appeal.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.143-153,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geodezji, Politechnika Koszalińska, ul.Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
Bibliografia
 • Bieniek G. (red.), Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E. 2008. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LexisNexis, Warszawa.
 • Bojar Z., 2008. Podziały nieruchomości. Komentarz, wyd. II, Gall.
 • Cymerman R., Kowalczyk C., Telega T.2008. Opłaty adiacenckie, Educaterra, Olsztyn.
 • Cymerman R., Telega T. 2007. Zasady wyceny na potrzeby opłat od nieruchomości, cz. II Opłaty adiacenckie, Wycena 1 (78), Educaterra, Olsztyn.
 • Dawid L., 2010. Sprawność systemu opłat adiacenckich na przykładzie wybranych gmin powiatu koszalińskiego i kołobrzeskiego w latach 2006-2009, Studia i materiały Towarzystwa NaukowegoNieruchomości, Olsztyn.
 • Gdesz M. 2006. Opłata adiacencka. Rodowód i definicja. Wspólnota, 50 (796).
 • Gliniecka J. 2007. Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Gdańsk.
 • Kiszka J. 2006. Opłata adiacencka jako element systemu źródeł dochodów gmin – wybrane problemy, (w:) Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, CSSTiRL, Warszawa.
 • Materiały uzyskane z Urzędu Gminy Krokowa
 • Szkutnik Z. 2005.Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Źróbek S., Źróbek S., Kuryj J. 2006. Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wyd. Gall, Katowice
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0f917fc3-495d-46e6-b138-2f1c812a5de3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.