PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Creation and development of micro enterprises at rural areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu było scharakteryzowanie zasad przyznawania wsparcia fi nansowego na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich oraz ocena tego wsparcia w ujęciu województw. Podstawowym źródłem informacji były statystyki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W artykule wykorzystano dane dotyczące wdrażania działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, realizowanego w ramach osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
EN
The aim of this article is to characterize the rules for granting fi nancial support for the creation and development of micro enterprises in rural areas and evaluation of support in terms of regions in Poland. The basic source of information was the statistics of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The article uses data on the implementation of the Action 312 “Creation and development of micro-enterprises”, implemented under the Priority No. III, “Quality of life in rural areas and diversifi cation of rural economy”, Operational Programme for Rural Development for the years 2007-2013.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
s.479-483,rys.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Czyżewski A., Stępień S. 2009: Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski. Ekonomista, 4, 431-453.
 • Kaleta A. 2008: Dywersyfi kacja źródeł dochodów ludności wiejskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Leszczyńska M. 2007: Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Leśniak-Moczuk K. 2008: Dywersyfi kacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami. [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomiczne (red. M.G. Woźniak). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 12, Rzeszów.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2011: MRiRW, Warszawa, 280-281, 342, 344.
 • Rozporządzenie MRiRW z 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883 z późn.zm., §1 ust.1 pkt.8, §4, §6, §7, §8, §13 ust. 1 pkt. 1-7.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2009 r. Nr 48 poz. 388.
 • Rozporządzenie MRiRW z 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. 2010 r. Nr 160 poz. 1077.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawach szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. z 2010 r. Nr 55, poz. 335, §1 ust. 1 pkt. 5.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące defi nicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Dz.Urz.UE, L. 124 z 20.05.2003, s. 36, załącznik, art. 1 oraz art. 2, pkt 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0f6d906f-8bb2-4e9f-b94d-8bc8684e04e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.