PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 471 | 2 |

Tytuł artykułu

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb pól irygowanych w Oleśnicy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Estimation of soil pollution level on irrigated fields at Olesnica

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Obiektem badań były pola irygowane miasta Oleśnicy, przylegające bezpośrednio do ogródków działkowych i zabudowań mieszkalnych, od dziesiątków lat nawadniane ściekami, często niewiadomego pochodzenia. Celem opracowania jest ocena stanu zanieczyszczenia gleb irygowanych ze szczególnym uwzględnieniem zawartości metali ciężkich. Na podstawie stopnia zanieczyszczenia gleb określono sposoby i kierunki ich zagospodarowania. W trakcie badań terenowych wykonano i szczegółowo opisano 5 profili glebowych, z których pobrano próbki do analiz właściwości fizycznych i chemicznych. Próbki pobierano również z wytypowanych kwater z dwóch, a czasem z trzech poziomów. Stwierdzone wysokie zasolenie gleb niektórych kwater wynoszące nawet 6750 mg KCl·kg⁻¹ gleby może mieć negatywny wpływ na rozwój wielu gatunków roślin zarówno uprawnych, jak i leśnych. Duże stężenie łatwo rozpuszczalnych soli w roztworze glebowym doprowadziło do naruszenia naturalnej równowagi w kompleksie sorpcyjnym. Silne zanieczyszczenie gleb niektórych kwater cynkiem, miedzią i kadmem dotyczyło zwykle próchniczych poziomów powierzchniowych i najprawdopodobniej nie jest wynikiem wieloletniego nawożenia ściekami miejskimi, ale przede wszystkim składowaniem różnego rodzaju odpadów stałych i ciekłych na niektórych kwaterach. Stwierdzona na jednej z kwater zawartość kadmu wynosząca 80 mg·kg⁻¹ gleby jest wartością rzadko spotykaną na obszarach pól irygowanych. Obserwowany, często wysoki, stopień skażenia badanego obszaru wyklucza jego użytkowanie rolnicze. Ze względu na zawartość metali ciężkich obszar ten może być przeznaczony wyłącznie pod zadrzewienia.
EN
Irrigated fields of Oleśnica, adjoined directly to allotment gardens and buildings, were the objects of investigation. The fields were irrigated for many decades by sewage sludge, often of unknown origin. The aim of study was to evaluate the pollution of irrigated soils with particular regards to heavy metal contents. On the basis of pollution level, the ways and direction of soil reclamation were considered. During field research five soil profiles were particularly analysed. Soil samples were taken and analysed for physical and chemical properties. The samples were taken on selected plots from two or three soil horizons. High level of salinity on some plots reached as high as 6750 mg KCl·kg⁻¹ soil, what may negatively influence the development of field and forest plants. Disturbance in natural balance in sorption complex was caused by high level of easy dissolved salts in soil solution. In the upper layers similar contents of sodium and potassium were found what is unusual for natural soils of Poland. Strong pollution of some plots with zinc, copper, and cadmium dealt mainly with the upper humic horizons and it was probably not only the result of many year sewage sludge application. That was mainly affected by storing of various solid and liquid wastes on the plots. Content of cadmium 80 mg·kg⁻¹ soil was found on one of analysed fields. High pollution level of analysed area excludes them from agricultural utilization. Because of heavy metal contents this area should be intended to forestation only.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

471

Numer

2

Opis fizyczny

s.855-863,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław

Bibliografia

 • Anonim 1989. Systematyka gleb Polski. Praca zbiorowa. Roczn. Glebozn. XL(3/4): 149 ss.
 • Boćko J. 1970. Pola nawadniane jako oczyszczalnia ścieków. Gospodarka Wodna 8/9: 20-25.
 • Buniak W. 1990. Wpływ nawadniania i nawożenia na skład jakościowy gleb i roślin. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Rozpr. hab. nr 89: 86 ss.
 • Czyżyk F. 1995. Wpływ ścieków na skład chemiczny gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 571-578.
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. IUNG Puławy: 18 ss.
 • Kabata-Pendias A. 1995. Pierwiastki śladowe w środowisku. PWN: 225-230.
 • Kovda V.A., Antripov-Karataev J., Kellog C.E., Raychaudhuri S.P., Szablocs J. 1967. Origin of Soline Soils. International Source Book. FAO/UNESCO, Paris: 26-34.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0f68cc6a-55c1-453a-8f36-eb47fe666b23
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.