PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 4/2 |
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected issues of water supply risk management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ryzyko jest podstawową kategorią związaną z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów technicznych. Problematyką bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) należy rozpatrywać interdyscyplinarnie w zakresie wartości zdrowotnych wody do spożycia oraz ilości i jakości zasobów środowiskowych wody. System zaopatrzenia w wodę wyposażony jest w trzy bariery bezpieczeństwa: zapobiegania, ochrony i przeciwdziałania. Bariery te tworzą strukturę szeregową i powodują redukcję ryzyka towarzyszącą użytkownikom korzystającym z wodociągów publicznych. W pracy przedstawiono metodologię kompensacji i redukcji zintegrowanego ryzyka w układzie bezpieczeństwozdrowie– środowisko. Na tym tle sformułowano podstawowe zasady zarządzania kryzysowego, którego celem jest przygotowanie zasobów i społeczeństwa na wypadek wystąpienia zdarzenia niepożądanego, powodującego zagrożenia dla życia, mienia, środowiska i infrastruktury.
EN
The risk is an elementary category of safety of technical systems operation. The safety of water supply system (WSS) functioning should be examined interdisciplinary in the scope of drinking water health as well as quality and quantity of natural water resources. There are three basic safety barriers of water supply system: prevention, security and counteraction. These barriers make serial structure and reduce the risk associated with public water pipe. Compensation and reduction methodology of integrated risk in the safety-health-environment system has been presented. Based on this, the basic rules of critical management have been formulated to the effect of stocks and society preparation for the case of undesirable event occurrence which caused threat to life, restore, environment and infrastructure.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4/2
Opis fizyczny
s.159-166,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska, Al.Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Bibliografia
  • Markowski A. S. Ochrona społeczeństwa i środowiska przed zagrożeniami technologicznymi. Gospodarka Komunalna w miastach. Wydawnictwo PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska. Łódź 2001, s. 385–418.
  • Rak J. Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo–Drukarnia LIBER DUO KOLOR Lublin, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. vol. 28, Lublin 2005.
  • Rak J. Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004.
  • Wieczysty A. i in. Podnoszenie niezawodności komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Praca pod red. A. Wieczystego. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, t. 2, Kraków 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0f2d652b-b991-4ad5-82c0-d65605e6a2b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.