PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1968 | 14 | 2 |

Tytuł artykułu

Dynamics and persistence of antibodies in trichinellosis

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Dynamika i trwałość przeciwciał w włośnicy

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The time of antibody appearance in 6 different serological tests and the dynamic pattern of titre were observed for 3 years and 8 month in a group of 12 experimentally infected rabbits. A similar follow-up as much for more than 8 months in a group of 13 cases with clinical and in 10 cases with subclinical trichinellosis (suspected infection). The time at which the first positive reaction appeared depended on the intensity of infection, individual properties and the test used. This appeared mostly at the end of the 3rd postinfection week, sometimes earlier but more often later. The increase of antibody titre was usually gradual reaching its peak at various periods, mostly by the 3rd month. There were interesting differences in various tests in rabbits. Antibodies have been detected in rabbits for at least 3 years and 8 month, in a group of clinical cases for 8 and half months. To prove the persistence of antibodies in man, 3 groups of patients who had had trichinellosis 7 years (19 cases), 9 years (21 cases) and 19 years (19 cases) previously were examined by various tests. Antibodies were detected even in the last group, though at lower titre and only by more sensitive tests. The persistence or rather the production of antibodies during the prolonged postinfection period is discussed against the background of chronic trichinellosis. On the basis of almost 20 years' experience and the present investigations, an evaluation of various immunological diagnostic tests in trichinellosis is given. The flocculation test with bentonite is referred to as the most simple, sensitive and specific one. The indirect fluorescent antibody test is also efficient, but more difficult to perform. The complement fixation test is less sensitive and has been found to fail many cases, probably under the inhibiting effect of drugs being used. As in the initial phase of trichinellosis positive results are not obtained simultaneously by all tests and are not predictable in individual cases, the concomitant use of several tests is recommended.
PL
Za pomocą 6 odczynów serologicznych badano czas pojawiania się przeciwciał i dynamikę zmian w ciągu 3 lat i 8 miesięcy w grupie 12 królików zarażonych doświadczalnie. Podobne badania prowadzono przez więcej niż 8 miesięcy w grupie 13 przypadków włośnicy klinicznej i 10 przypadków z włośnicą podkliniczną (podejrzanych o zarażenie). Czas pojawiania się pierwszych odczynów dodatnich zależy od intensywności zarażenia, właściwości osobniczych i stosowanego odczynu. Przeciwciała stwierdzano na ogół pod koniec 3 tygodnia po zarażeniu, czasem wcześniej, częściej jednak później. Wzrost miana przeciwciał był zwykle stopniowy, osiągając szczyt w różnych okresach, przeważnie w 3 mies. po zarażeniu. Wystąpiły tu u królików interesujące różnice między poszczególnymi odczynami. Przeciwciała wykrywano u królików przez co najmniej 3 lata i 8 mies. (najdłuższy okres badania), w grupie zaś przypadków klinicznych przez co najmniej 8 i pół miesiąca. Dla stwierdzenia trwałości przeciwciał u człowieka zbadano różnymi próbami 3 grupy osób, które przebyły włośnicę kliniczną przed 7 laty (19 osób), 9 laty (21 osób) i 19 laty (19 osób). Nawet w ostatniej grupie wykryto jeszcze przeciwciała u niektórych osób, choć z niskim mianem i tylko przy pomocy bardziej czułych prób. Dyskutuje się w świetle włośnicy przewlekłej trwałość lub raczej wytwarzanie przeciwciał w czasie tak długiego okresu po zarażeniu. W oparciu o blisko 20-letnie doświadczenia autorów i obecne badania podano ogólną ocenę różnych odczynów immunologicznych we włośnicy. Odczyn aglutynacji z bentonitem jest spośród najprostszych najbardziej czuły i swoisty. Odczyn fluorescencyjny pośredni jest nie mniej dobry, ale trudniejszy do wykonania w rutynowej diagnostyce. Odczyn wiązania dopełniacza uważamy za mniej czuły od poprzednich i zawodny w niektórych przypadkach, szczególnie leczonych kortykosteroidami. Ponieważ w początkowej fazie włośnicy nic uzyskuje się wyników dodatnich równocześnie przy pomocy wszystkich prób i trudno przewidywać, która próba, w którym przypadku wypadnie wcześniej dodatnio, zaleca się stosowanie możliwie kilku prób jednocześnie.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

2

Opis fizyczny

p.171-185,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Parasitology and Parasitic Diseases, Agricultural University College, Wroclaw
 • Laboratory of Anthropozoonoses, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland
autor
 • Department of Parasitology and Parasitic Diseases, Agricultural University College, Wroclaw
 • Laboratory of Anthropozoonoses, Polish Academy of Sciences, Wroclaw, Poland

Bibliografia

 • 1. Kozar, M., Kozar, Z., Karmańska, K.: The comparative evaluation of some agglutination tests in the diagnosis of trichinellosis. - Wiad. Parazytol., 10: 717-737, 1964.
 • 2. Kozar, Z.: Immunology of trichinellosis in the light of recent investigations. - Med. Wet., 4: 26-30, 1948.
 • 3. Kozar, Z.: The immunology of trichinellosis. - Postępy Hig. i Med. Doświad., 10: 329-358, 1956.
 • 4. Kozar, Z., Karmańska, K., Kozar, M.: Indirect fluorescent antibody test with isolated larvae of Trichinella spiralis. - Wiad. Parazytol., 12: 637-642, 1966.
 • 5. Kozar, Z., Kołłoto, B., Warda, L.: Untersuchungen über die Trichinellose mittels des Intradermaltestes. I. Bedeutung des Intradermaltestes bei frischen und älteren Infektionen. - Zentralbl. Bakt., I Orig., 172: 164-174, 1958a.
 • 6. Kozar, Z., Kołłoto, B., Warda, L.: Untersuchungen über die Trichinellose mittels des Intradermaltestes. II. Epidemiologische Untersuchungen im Gebiete von Białystok. - Zentralbl. Bakt., I Orig., 172: 175-183, 1958b.
 • 7. Kozar, Z., Kozar, M.: Evaluation of charcoal card test as compared with other tests in the diagnosis of trichinellosis. - Wiad. Parazytol., 12: 629-635, 1966.
 • 8. Kozar, Z., Kurcio, W.: Epidemiologic investigations on trichinellosis by means of allergic test in Miechów district, Cracov voivodeship. - Wiad. Parazytol., 10: 739-746, 1964.
 • 9. Kozar, Z., Wysocka, F., Bławat, F.: Evaluation of diagnosis methods in symptomatic and latent trichinellosis in human beings on the basis of 97 observed cases. - Biul. Inst. Med. Marsk., Gdańsk, 4: 361-378, 1952.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0f2abb96-34f5-4a11-8d0d-89c68922d366
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.