PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 08 |

Tytuł artykułu

Analiza stopnia percypacji krajobrazu wsi górskich - próba oceny

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
The analysis of the grade of the perception of landscape of mountainous village - attempt of assessment

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Waloryzacja krajobrazu jest oceną zasobu oraz kompozycji. Efekt końcowy to obraz potencjału. Innym spojrzeniem jest zagadnienie poziomu oraz jakości postrzegania, czyli: czy jest, a jeśli, – to, jak postrzegana jest istniejąca forma krajobrazu. Jest to ważny i istotny aspekt, bowiem nawet bogata treść czy forma krajobrazu, gdy jest nieczytelna lub słabo percypowana, to wątpliwe jest zainteresowanie miejscem. Głównym kierunkiem badań jest stopień, poziom identyfikacji charakterystycznych cech krajobrazu otwartego wsi zlokalizowanej w paśmie górskim, które po stronie polskiej znane jest jako Góry Złote, a po stronie czeskiej – jako Rychlebske Hory. Uzyskane wyniki wskazują, że: – najlepiej identyfikowalna jest wieloplanowość krajobrazu, a najgorzej – linia granicy między rolniczym a leśnym użytkowaniem terenu. Wyraźnie postrzegany jest układ pól oraz istotność odbioru krajobrazu przez receptor słuchu, dotyku czy powonienia, – podczas pogody słonecznej – lepiej odczytywane są elementy punktowe krajobrazu i istnieje większa potrzeba odbioru krajobrazu przez dodatkowe receptory. Podczas zachmurzenia lepiej odczytywane są z kolei elementy liniowe i powierzchniowe, – istnieją podstawy aby przypuszczać, że istnieje zależność prosta między wiekiem obserwatora, a potrzebą postrzegania krajobrazu przez dodatkowe receptory.
EN
The valorization of the landscape is an assessment of the resources and the composition. The final effect is an image of the potential. The other view is the issue of the level and quality of perceiving, i.e. whether and how the existing form of landscape is being perceived. It is crucial and important aspect because even wealthy content or form of the landscape – when it is unclear or weak perceived does not take an interest in. A step, a level of the identification of characteristic features of the opened landscape are a main line of enquiry of village localized in a mountain range which after the Polish side is well-known as Złote High notes, but on the Czech side - as Rychlebske Hory. Get scores are pointing, that – the best to identify is perspective of view and the worst – the line of border between rural and forest usage of the terrain. Clearly an arrangement of fields and a gravity of the receipt of the landscape are perceived by the receptor of the hearing, the touch or smells, – during the sunny weather - better spot elements of the landscape are being read out and a greater need of the receipt of the landscape exists through additional receptors. During clouds better next linear and surface elements are being read out, – bases exist in order to suppose a straight relation between the age of the observer, and the need of perceiving the landscape by additional receptors.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

08

Opis fizyczny

s.79-90,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

Bibliografia

  • Myczkowski Z. Tożsamość miejsca w krajobrazie strefy podmiejskiej obszaru chronionego. Mat. V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław 2002.
  • Oleszek J. Właściwość krajobrazu jako produkt turystyczny regionu – próba identyfikacji na przykładzie Ziemi Kłodzkiej. Zesz. Nauk. AR Wrocław s. Geodezja i Urządzenia Rolne nr 464, 2003.
  • Oleszek J. Charakter i postać wizerunku wsi pogranicza polsko-czeskiego w rejonie Góry Złote– Rychlebske Hory. Zeszyty Naukowe AR im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, seria Geodezja z. 21, Kraków 2005.
  • Strzembicki L. Badania marketingowe turystyki wiejskiej w Polsce w 1997. Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie, Instytut Turystyki, Warszawa 1997.
  • Strzembicki L. Zachowanie nabywców usług turystyki wiejskiej w świetle badań ankietowych. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska, VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Supraśl 1999r. Krajowe Centrum Doradztwa Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków 1999.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0f0b6375-1428-4c19-904e-1e3c5848707d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.