PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 18 | 1 |

Tytuł artykułu

Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Consumer knowledge about food product labellng

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Znakowanie środków spożywczych jest nośnikiem wielu informacji ułatwiających podejmowanie przez konsumentów decyzji zakupowych. Celem pracy była ocena wiedzy na temat znakowania i umiejętności wykorzystania przez konsumentów informacji zamieszczonych na opakowaniach żywności. Odpowiedzi na to zagadnienie uzyskano po przeprowadzeniu badań ankietowych, w których sformułowano pytania dotyczące oczekiwań konsumentów w zakresie treści znakowania żywności oraz umiejętności ich wykorzystania w podejmowaniu decyzji zakupowych. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że sposób prezentacji informacji umieszczonych na opakowaniach jest dla konsumentów raczej zrozumiały. Znacznie poprawiła się czytelność napisów. Polscy konsumenci, podobnie jak w innych krajach europejskich, kupując żywność, najczęściej zwracają uwagę na cenę, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz markę. Wzrastająca świadomość konsumentów na temat wpływu sposobu odżywiania na zdrowie powoduje coraz większe zainteresowanie informacjami znajdującymi się na opakowaniach produktów żywnościowych, jednocześnie potrzebna jest dobrze przygotowana kampania informująca i ucząca konsumentów rozumienia treści etykiet i napisów na opakowaniach.
EN
Labels on food products are a carrier of lots of information facilitating the consumer purchase decision-making. The objective of the study was to assess the consumer knowledge about the labelling and the ability of consumers to utilize the information shown on food packages. The responses connected with this issue were obtained based on the survey conducted using questionnaires. The questions therein referred to the consumer expectations as regards the contents of food labels and to the consumer ability to utilize them in the purchase decision process. The analysis of the responses given showed that the method of presenting information on the labels on food packages was rather comprehensible for the consumers. The readability of the texts on labes considerably improved. Similar to other European countries, the Polish consumers buying food products focus their attention on the price, the minimum shelf-life or expiration date, and on the brand name. The increasing consumer awareness of the impact of diet on their health causes the interest in information covered by the food products labels to grow. At the same time, a properly developed information campaign is necessary to inform the consumers about the contents shown on the labels on food products packages and to teach them how to understand the information contained therein.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

18

Numer

1

Opis fizyczny

s.173-189,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.C.K.Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
 • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.C.K.Norwida 25/27, 50-375 Wrocław

Bibliografia

 • [1] Adamczyk G.: Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Rocz. AR Poznań, Ekon. CCCXLIII, 2002, 1, 31-41.
 • [2] Anonim.: Informacja o wartości zdrowotnej i odżywczej produktów żywnościowych w Unii Europejskiej. http://www.federacja-konsumentow.org.pl, 2003.
 • [3] Anonim.: Rozumienie znakowania żywności przez konsumentów europejskich. http://www.federacja-konsumentow.org.pl, 2006.
 • [4] Babicz-Zielińska E., Zabrocki R.: Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 81-89.
 • [5] Churchill A.: Badania marketingowe – podstawy metodologiczne. Wyd. PWN, Warszawa 2002.
 • [6] Dyrektywa nr 2000 /13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. Dz.Urz. 2002, L 109/29.
 • [7] Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., Kowalec J.: Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 320-326.
 • [8] Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T.: Marka na rynkach produktów żywnościowych. Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
 • [9] Gutkowska K.: Badania marketingowe na rynku żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
 • [10] Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszar zastosowań. Wyd. AE, Wrocław 2005.
 • [11] Ratkovska B., Kunachowicz H., Przygoda B.: Krajowy rynek produktów wzbogaconych w witaminy i składniki mineralne wobec wymagań prawnych UE. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 6 (55), 90-99.
 • [12] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz. Urz. 2006, L. 409/9.
 • [13] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych. Dz. Urz. 2010, L 37/16).
 • [14] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych. Dz. U. 2007. Nr 137, poz. 966.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania żywności wartościa odżywczą. Dz. U. 2007. Nr 137, poz. 967.
 • [16] Rocznik statystyczny. GUS, 2008.
 • [17] Rószkiewicz M.: Statystyka kurs podstawowy. Wyd. EFEKT, Warszawa 2002.
 • [18] Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 26 sierpnia 2006 roku. Dz.U 2006. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
 • [19] Zientek-Varga J.: Plaga złych oznakowań. Agro Trendy, 2007, 21, 12-13.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0ef6eb2d-928a-49f7-a24b-8edfd1a45426
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.