PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 98 |
Tytuł artykułu

Wpływ sposobu uprawy na plon i jego strukturę dwóch bardzo wczesnych odmian ziemniaka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of the way of cultivation on yielding and structure of two very early potato cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań przeprowadzonych w RZD Pawłowice w latach 2005-2007 było określenie wpływu sposobu uprawy z wykorzystaniem agrowłókniny i terminów zbioru na plon i jego strukturę bardzo wczesnych odmian ziemniaka. Trzyczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą podbloków. Czynnikami badanymi były: I - sposób uprawy: a) - bez agrowłókniny, b) - z agrowłókniną polipropylenową; II - terminy zbioru: a) - zbiór wczesny, b) - zbiór po zaschnięciu naci III - odmiany bardzo wczesne: Felka i Karatop. W badaniach stwierdzono, że wzrost, rozwój roślin oraz struktura plonu zależały przede wszystkim od sposobu uprawy. Na obiektach, na których stosowano agrowłókninę, obserwowano wcześniejsze pojawianie się poszczególnych faz rozwojowych; rośliny były wyższe oraz większy procent w plonie stanowiły bulwy handlowe, w stosunku do obiektów, na których nie stosowano agrowłókniny. Termin zbioru istotnie kształtował wysokość plonu i jego strukturę, masę bulwy oraz współ-czynnik rozmnożenia. Ziemniaki zbierane po zaschnięciu naci charakteryzowały się wyższym plo¬nem ogólnym, bulwy miały wyższą masę, wyższy był też współczynnik rozmnożenia oraz zawar¬tość suchej masy w bulwach. Z badanych odmian - odmiana Felka charakteryzowała się nieco dłuższym okresem wegetacji, wyższymi roślinami, wyższym plonem ogólnym bulw, masą bulw, nieco wyższym współczynni¬kiem rozmnożenia oraz zawartością suchej masy. Odmiana ta miała również większy procentowy udział w plonie bulw frakcji handlowej. Odmiana Karatop natomiast charakteryzowała się krót¬szym okresem wegetacji, niższym plonem bulw oraz wyższą zawartością białka w bulwach.
EN
The aim of research conducted in Research - Development Station Pawłowice in the years 2005-2007 was determination of the effect of the way of cultivation with the use of agritextile cov¬ers and harvest terms on the yield and structure of very early potato cultivars. b Three - factorial experiment was established according to the split - plot method. The exami¬ned factors involved: I - the way of cultivation: a) - without agritextile, b) - with polyethylene agritextile; II - harvest terms: a) - early harvest, b) - harvest after helm drying up; III - cultivars: very early: Felka and Karatop. The results of research proved that plants growth, development and field structure depended, first of all, on the way of cultivation. On the treatments where agritextile was used, there was observed earlier occurrence of particular development stages, plants were high er and marketable tubers provided higher percentage share in tubers yield as compared to the treatments without polyethylene agritextile. Harvest term did significantly affect field size and structure, tubers weight, as well as reproduc¬tion coefficient. The treatments where harvest took place after helm drying up characterized higher total yield, potato tubers were of a higher weight, reproduction coefficient showed higher value and dry matter content was higher in tubers. Among the examined cultivars, Felka featured slightly longer growing period, high er plants, higher total yield of tubers and higher tuber weight, as well as slightly higher values of reproduction coefficient and dry matter content. This cultivar also characterized more considerable percentage share in marketable fraction of tuber yield. Karatop cultivar featured shorter growing period and lower tubers yield also characterized higher protein content in tubers.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
98
Opis fizyczny
s.127-140,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Dzieżyc J., 1989. Potrzeby wodne roślin uprawnych. PWN, Warszawa: 8.
 • Jabłońska-Ceglarek R., Wadas W., 2005. Effect of nonwoven polypropylene covers on early tuber yield of potato crops. Plant Soil Environ., 51: 226-231.
 • Lutomierska B., Nowacki W., Trawczyński C., Czerko Z., 2006. Metodyka integrowanej produkcji ziemniaków, Warszawa.
 • Prośba-Białczyk U., Mydlarski M., 1998. Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór przy zastosow¬aniu osłony z agrowłókniny. Fragm. Agron., 1(57): 74-84.
 • Pszczółkowski P., Sawicka B., 2003. Produkcyjność bardzo wczesnych odmian ziemniaka uprawia-nych pod osłonami. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura: 61-72.
 • Pytlarz-Kozicka M., 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziem¬niaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489: 147-156.
 • Roztropowicz S., Kubicki K., 1977. Ziemniaki wczesne, Warszawa, PWRiL.
 • Roztropowicz S., Sztukowska M., 1997. Technologia uprawy ziemniaków do bezpośredniego spożycia i na ważniejsze przetwory spożywcze, [w:] Produkcja ziemniaków technologia - ekonomika - marketing. Red. J. Chodkowski. Wyd. IHAR, Bonin: 100-105.
 • Sawicka B., 1998. Efekty technologiczne i ekonomiczne uprawy wczesnych odmian ziemniaka pod folią polietylenową. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo, 52: 175-182.
 • Sawicka B., 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie: 11-76.
 • Wadas W., 1998. Wpływ przykrycia agrowłókniną na plonowanie bardzo wczesnych odmian ziem-niaka. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rol. 42: 243-246.
 • Wadas W., 2000. Jakość młodych bulw w przyśpieszonej uprawie polowej. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Sesja Naukowa: 195-199.
 • Wierzbicka B., 1996. Studia nad przyśpieszoną uprawą wczesnych odmian ziemniaka. Acta Academiae Agriculturae Age Technical Olstenensis nr 61 suppl. B: 1-45.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ee82a1f-ac5e-4d3d-92f1-ae36309cdb9c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.