PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 46 | 1 |
Tytuł artykułu

Mineral composition of the material building inpeatlend dunes in the Biebrza river valley and Narew rivier valley

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Skład mineralny utworów glebowych budujących wydmy śródtorfowe w Kotlinie Biebrzańskiej i Dolinie Narwi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
46
Numer
1
Opis fizyczny
p.77-86,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Environmental Protection and Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Bialystok, Poland
Bibliografia
 • [1] B a n a s z u k P., K o n d r a t i u k P.: Zesz. Nauk. PB, Nauki Techniczne, 109, Inżynieria Środowiska, 9, 91, 1997.
 • [2] B a r c z u k A., M y c i e l s k a - D o w g i a ł ł o E.: Znaczenie składu mineralnego dla rozpoznania obecności procesów eolicznych. [In:] Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu. Pracownia Sedymentologiczna. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 39, 2001.
 • [3] B a r c z u k A.: Arch. Min., 1/2, 123, 1992.
 • [4] B e d n a r e k R.: Wiek, geneza i stanowisko systematyczne gleb rdzawych w świetle badań paleopedologicznych w okolicach Osia (Bory Tucholskie). Rozprawy UMK, Toruń, 1991.
 • [5] B o l e w s k i A., M a n e c k i A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, Warszawa, 1993.
 • [6] C z u b a s z e k R.: Polish J. Envir. Studies, 15, 5D, 141, 2006.
 • [7] C z u b a s z e k R.: Zesz. Nauk. Polit. Biał., Inżynieria Środowiska, 17, 41, 2006.
 • [8] C z u b a s z e k R.: Polish J. Soil Sci., 41(2), 175, 2008.
 • [9] C z u b a s z e k R.: Bud. Inż. Środ., 2(1), 21, 2011.
 • [10] D e g ó r s k i M.: Prace Geogr., IGiPZ PAN, Warszawa, 182, 1, 2002.
 • [11] G o ź d z i k J.: Acta Univ. Lodz. S.II, 22, 3, 1980.
 • [12] J a n o w s k a E.: Geneza i właściwości gleb rdzawych na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2001.
 • [13] K a b a ł a C., C h o d a k T., G a ł k a B.: Roczn. Glebozn., 60(3), 90, 2009.
 • [14] K a c z o r e k D., Z a g ó r s k i Z.: Polish J. Soil Sci., 40(1), 81, 2007.
 • [15] K o b i e r s k i M, D ł u g o s z J.: Roczn. Glebozn., 62(1), 91, 2011.
 • [16] K o n e c k a - B e t l e y K.: Rocz. Glebozn., 33(3/4), 81, 1982.
 • [17] K o n e c k a - B e t l e y K.: Gleby Kotliny Warszawskiej. Przew. Konf. Teren. Zjazdu 50-lecia PTG., Warszawa, 1988.
 • [18] M a n i k o w s k a B.: Acta Geogr. Lodziensia, 52, 1, 1985.
 • [19] M y c i e l s k a - D o w g i a ł ł o E.: Roczn. Glebozn., 33(3/4), 115, 1982.
 • [20] M y c i e l s k a - D o w g i a ł ł o E.: Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna. [In:] Badania osadów czwartorzędowych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 1995.
 • [21] R a c i n o w s k i R., R z e c h o w s k i J.: Kwart. Geol., 12, 2, 1968.
 • [22] S k i b a M., S k i b a S.: Polish J. Soil Sci., 38(2), 153, 2005.
 • [23] U r b a n i a k - B i e r n a c k a U.: Badania wydm środkowej Polski z wykorzystaniem metod statystycznych. Prace Nauk., Geodezja, Wyd. PW., Warszawa, 17, 1976.
 • [24] Z a g ó r s k i Z., B r z y c h c y S.: Roczn. Glebozn., 60(4), 104, 2009.
 • [25] Z a g ó r s k i Z., Kisiel M.: Roczn. Glebozn., 61(1), 77, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ee0c237-cb91-4c61-b24b-f64c448b6d22
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.