PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 108 |
Tytuł artykułu

Plonowanie buraka cukrowego w różnych systemach uprawy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Yielding of sugar beet in different cultivation systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w latach 2008-2010 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ścisłe, dwuczynnikowe doświadczenie polowe realizowano w trzech powtórzeniach. Pierwszym czynnikiem były zróżnicowane systemy uprawy: 1) bez uprawy pożniwnej, ziębla 20 cm, 2) podorywka, międzyplon ścierniskowy, ziębla 15 cm, 3) podorywka, międzyplon ścierniskowy pozostawiony do wiosny w formie mulczu, 4) bez uprawy pożniwnej i przedzimowej. We wszystkich systemach uprawy po zbiorze przedplonu pozo-stawiono na polu słomę, a przed siewem buraka zastosowano agregat uprawowy złożony z brony wirnikowej i wału strunowego. Drugim czynnikiem był zmienny poziom nawożenia azotem, użyto: 80, 120 i 160 kg N-ha-1. Celem podjętych badań było określenie wpływu różnych systemów upra¬wy i nawożenia azotem na plonowanie i wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego. Wy¬siew buraka w mulcz ze słomy po uprzednim zrezygnowaniu z uprawy pożniwnej i przedzimowej wpłynął na istotne obniżenie plonów korzeni i liści oraz zmniejszenie biologicznego plonu cukru w porównaniu ze zbiorami z uprawy tradycyjnej. Spłycenie orki przedzimowej lub jej zaniechanie z wprowadzeniem do gleby międzyplonu ścierniskowego nie zmieniało istotnie plonowania buraka cukrowego.
EN
The studies were conducted in 2008-2010 in the Experimental Station "Swojec" belonging to the University of Environmental and Life Sciences. Strict two-factor field experiment on sugar beet cultivation systems was carried out in triplicate. The main factor were tillage systems: 1) no post- harvest tillage, fall ploughing 20 cm, 2) post-harvest ploughing, stubble catch crop, fall ploughing 15 cm deep, 3) post-harvest ploughing, stubble catch crop left on the surface till the spring as mulch, 4) no post-harvest and fall tillage. For all tillage systems, after forecrop harvest, the straw was left in the field and before sugar beet sowing the spring tillage set was used (rotary harrow and subsurface roller). The subplot were the varying levels of nitrogen fertilization: 80, 120 and 160 kg N ha-1. The aim of the studies was to determine the effect of different tillage systems on the yield of sugar beet and the technological value of roots after the application of the different rates of nitrogen. The root and leaves yields of sugar beet which was sown in straw mulch under lack of post-harvest and fall tillage significantly decreased as well as sugar yields in comparison to conventional tillage. Using shallow ploughing or abandoning the plough compensated by stubble catch crop incorporation into soil did not cause any changes in yield of sugar beet.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
108
Opis fizyczny
s.75-83,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dzienia S., 1995. Siew bezpośredni technologią alternatywną. Mat. konf. „Siew bezpośredni w teorii i praktyce", Szczecin-Barzkowice, 9-19.
 • Dzienia S., 1999. Zachowawcza uprawa roli pod burak cukrowy. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195, Agricultura 74: 131-134.
 • Dzieżyc J., Nowak L., Panek K., 1987. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych roślin uprawnych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 314: 11-34.
 • Gandecki R., Malak D., Śniady R., Zimny L., 1999. Plonowanie buraka cukrowego przy zróżnicowanym nawożeniu organicznym i wzrastających dawkach azotu mineralnego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 361, Konferencje 22: 189-195.
 • Höppner F., Zach M., Sommer C., 1995. Conservation tillage - a contribution to soil protection effects on plant yields. Konf. nauk. „Siew bezpośredni w teorii i praktyce". Szczecin-Barzko¬wice, 151-157.
 • Kopczyński J., 1996. Kierunki zmian niektórych cech jakości korzeni buraka cukrowego pod wpływem współdziałania nawożenia organicznego i azotowego. Zesz. Nauk. AR Szczec., Rol. 172: 249-257.
 • Kordas L., 2000. Studia nad optymalizacją uprawy buraka cukrowego na glebie średniej. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc., 386. Rozpr. 171, 95.
 • Kordas L., Zimny L., 1997. Wpływ wybranych poplonów ścierniskowych na plonowanie buraka cukrowego uprawianego technologią siewu bezpośredniego. Biul. IHAR 202: 207-211.
 • Kuc P., 2006. Optymalizacja produkcji buraka cukrowego w warunkach różnych systemów uprawy. Praca doktorska, AR Wrocław. Kuc P., Zimny L., 2005. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego uprawi¬anego w warunkach różnych systemów uprawy. Annales UMCS, Sec. E, 60: 133-143.
 • Kurus J., Podstawka-Chmielewska E., 2002. Wpływ sposobów nawożenia azotem oraz systemów odchwaszczania na plonowanie buraka cukrowego na rędzinie. Biul. IHAR 222: 279-285.
 • Ławiński H., Grzebisz W., 2000. Ocena wpływu systemu uprawy i dawek azotu na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195, Agricultura 84: 251-256.
 • Malnou C.S., Jaggard K.W., Sparkes D.L., 2006. A canopy approach to nitrogen fertilizer recom-mendations for the sugar beet crop. Eur. J. Agron. 25: 254-263.
 • Merkes R., 1991. Biologische und technische Aspekte einer Mulchsaat nach Anbau von Zwischen-früchten zur Verhütung von Erosion und Stickstoffverlusten. 54 Congres d'Hiver II RB, Brux¬elles, 43-53.
 • Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z., 2010. Plonowanie buraka cukrowego w zmiennych war¬unkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz. 1. Plon i jakość korzeni a technologiczny plon cukru. Fragm. Agron. 1: 88-97.
 • Rajewski J., 2009. Zastosowanie uprawy konserwującej w produkcji buraka cukrowego. Praca dok-torska, AR Wrocław.
 • Zimny L., 1995. Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych systemów up¬rawy roli. Fragm. Agron. 1: 62-69.
 • Zimny L., Kordas L., 2002. Wpływ zagęszczenia roli przy zróżnicowanym nawożeniu organic¬znym na wschody, obsadę i plonowanie buraka cukrowego. Biul. IHAR 222: 239-246.
 • Zimny L., Malak D., Wacławowicz R., 2005. Reakcja buraka cukrowego na różne systemy nawożenia. Fragm. Agron. 1: 652-663.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0ed22357-27b2-45ef-b48a-4b8045a52bab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.