PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 19 | 2 |
Tytuł artykułu

New distributional data on Bryophytes of Poland, 2

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the macromorphological and micromorphological characteristics of wood barley recorded in the Wielkopolska Lowland. On the basis of the collection of preserved specimens, the micromorphological features were examined under a scanning electron microscope (SEM) to assess their taxonomic value. The principal features include the size and shape of cork/silica cells, crown cells, prickles, macro-hairs and stomata as well as the morphology of long cells in vegetative and reproductive organs.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Numer
2
Opis fizyczny
p.55-65,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Wojska Polskiego 30/5, 69-110 Rzepin, Poland
 • Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, Institute of Botany, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw, Zwirki i Wigury 101, 02-096 Warsaw, Poland
autor
 • Pieniny National Park, Jagiellonska 107B, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem, Poland
autor
 • Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, Ostrogorska 30, 41-200 Sosnowiec, Poland
autor
 • W.Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 31-512 Krakow, Poland
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland
autor
 • Wigry National Park, Krzywe 82, 16-402 Suwalki, Poland
autor
 • pl.Ratuszowy 51/3, 58-500 Jelenia Gora, Poland
autor
 • Department of Hydrobiology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
 • Bialowieza Geobotanical Station, Faculty of Biology, University of Warsaw, Sportowa 19, 17-230 Bialowieza, Poland
Bibliografia
 • ARMATA L. (2011): Invasive tendencies of bryophytes in the flora of the Jasło-Sanok Basin (Carpathian Foothills, SE Poland). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Chorological studies on Polish Carpathians bryophytes. Sorus, Poznań: 223–232.
 • BEDNAREK-OCHYRA H., OCHYRA R., SZMAJDA P. (1994): M. 455. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. In: R. Ochyra, P. Szmajda (eds). Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland. 9. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 27–35.
 • BERDOWSKI W. (1974): Flora mchów i zbiorowiska mszaków Masywu Ślęży. Monographiae Botanicae 45: 1–126.
 • BLOCH M., BLOCH M. (1975): Materiały do flory mszaków Niziny Północnopodlaskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 30: 129–140.
 • BLOCH M., KARCZMARZ K., SOKOLOWSKI A.W. (1979): Nowe dane do flory mszaków północno-wschodniej Polski. II. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 34(5): 47–53.
 • BUCZKOWSKA K., BACZKIEWICZ A. (2010): Re-apperance of Porella arboris-vitae in the Bieszczady National Park. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 389, Botanika-Steciana 14: 33–37.
 • CALAGHAN D. (2010): Entodon concinnus. In: I. Atherton, S. Bosanquet, M. Lawley (eds). Mosses and Liverworts of Britain and Ireland – a field guide. British Bryological Society, Plymouth: 774.
 • CYKOWSKA B. (2006): Diplophyllum albicans (Hepaticopsida, Scapaniaceae) in the Polish Carpathians. Polish Botanical Journal 51(1): 93–95.
 • CYKOWSKA-MARZENECKA B. (2014): 12. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. In: P. Górski, A. Stebel, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland, 1. Steciana 18(2): 80.
 • DIERSEN K. (2001): Distribution, ecological amplitude and phytosociological characterization of European bryophytes. Bryophytorum Bibliotheca 56: 1–289.
 • FOJCIK B. (2011): Distribution atlas of mosses of the Cracow-Częstochowa Upland. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
 • FRAHM J.-P. (2002): Zur aktuellen Verbreitung von Orthotrichum pulchellum. Bryologische Rundbriefe 52: 1–5.
 • FUDALI E., SZCZEPANSKI M., RUSINSKA A., ROSADZINSKI S., WOLSKI G. (2009): The current distribution in Poland of some European neophytic bryophytes with supposed invasive tendencies. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(1): 73–80.
 • GOCLAWSKA D. (1966): Materiały do flory mszaków Puszczy Knyszyńskiej. Cz. 1. Mszaki nadleśnictwa Złota Wieś. Fragmenta Floristica et Geobotanica 12(2): 185–193.
 • GORSKI P. (2006): Liverworts of the nature reserve in Wielkopolska. 2. “Olbina”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 378, Botanika-Steciana 10: 97–102.
 • GORSKI P. (2010): A contribution to the liverwort flora of the Drawsko lake district (Western Pomerania, Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 389, Botanika-Steciana 14: 19–26.
 • GORSKI P. (2013): Wątrobowce (Marchantiophyta) Leśnego Kompleksu Promocyjnego “Lasy Środkowopomorskie” (Pomorze Zachodnie). PGL Lasy Państwe Nadleśnictwo Karnieszewice, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Sianów–Poznań.
 • GORSKI P. (2014): 3. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. In: P. Górski, A. Stebel, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland, 1. Steciana 18(2): 78.
 • GORSKI P., VANA J. (2014): A synopsis of liverworts occurring in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and Slovakia): checklist, distribution and new data. Preslia 86(4): 381–485.
 • HANCOCK J.A., BRASSARD G.R. (1974): Phenology, sporophyte production, and life history of Buxbaumia apylla in Newfoundland, Canada. Bryologist 77: 501–503.
 • HORN K., KUCERA J., PAVLICKO A., PROCHAZKA F. (2003): Ein Neufund von Buxbaumia aphylla Hedw. (Buxbaumiaceae, Bryatae) im Orlické hory – Gebirge (Adlergebirge; Böhmen). Acta Musei Reginaehradecensis S. A. 29: 3–5.
 • KARCZMARZ K. (1987): Flora mszaków Beskidu Niskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 62(10): 111–135.
 • KARCZMARZ K., SOKOLOWSKI A.W. (1977): Nowe dane do flory mszaków północno-wschodniej Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 32: 45–52.
 • KARCZMARZ K., SOKOLOWSKI A.W. (1981): Nowe dane do flory mszaków północno-wschodniej Polski. III. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 36(11): 125–134.
 • KARCZMARZ K., SOKOLOWSKI A.W. (1985): Brioflora projektowanego Wigierskiego Parku Narodowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C, Biologia 40(18): 193–213. New distributional data on bryophytes of Poland, 2 63
 • KARCZMARZ K., SOKOLOWSKI A.W. (1995): Mchy i wątrobowce Puszczy Knyszyńskiej. In: A. Czerwiński (ed.). Puszcza Knyszyńska. Monografia przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu, Supraśl: 155–171.
 • KLAMA H. (1998): Nowe stanowisko Cladopodiella fluitans (Hepaticae, Cephaloziaceae) na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 5: 308–310.
 • KLAMA H. (2006): Red list of the liverworts and hornworts in Poland. Czerwona lista wątrobowców i glewików w Polsce. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 21–33.
 • KORNAS J., MEDWECKA-KORNAS A. (1956): Hookeria lucens Sm. w Gorcach. Fragmenta Floristica et Geobotanica 2: 72–77.
 • KORNAS J., MEDWECKA-KORNAS A. (1967): Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne. Fragmenta Floristica et Geobotanica 13: 173–316.
 • KOWALCZYK B., STEBEL A. (2000): Buxbaumia aphylla (Musci, Buxbaumiaceae) w Beskidach Zachodnich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 382–385.
 • LIMPRICHT K.G. (1873): Nachträge zu J. Milde: Bryologia Silesiaca, 1869. Jahresbereicht des Schlesichen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 50: 124– –140.
 • LIMPRICHT K.G. (1876): Laubmoose. In: F. Cohn (ed.). Kryptogammen-Flora von Schlesien. Band 1. J.U. Kern’s Verlag, Breslau: 27–224.
 • LISOWSKI S. (1956a): Bryotheca polonica. Fasc. XII. Nr 326-350, Musci gorcenses. Academia Scientiarum Poloniae, Posnaniae: 9.
 • LISOWSKI S. (1956b): Mchy Bieszczadów Zachodnich. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 17(3): 1–95.
 • LISOWSKI S. (1959): Materiały do bryoflory Tatr. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 21(2): 1–129.
 • LISOWSKI S., Kornaś J. (1966): Mchy Gorców. Fragmenta Floristica et Geobotanica 12: 41–114.
 • MARKOVA I., PLASEK V. (2013): Orthotrichum pulchellum Brunt. ex Sm. (Bryophyta) in the Czech Republic. Distribution and ecology. Časopis Slezského Zemského Muzea, Series A, Opava 62(1): 73–82.
 • MATOVICKA B., KOLOS A., CZERNIAWSKA D. (2000): Mchy i wątrobowce. In: A. Czerwiński, A. Kołos, B. Matowicka (ed.). Przemiany siedlisk i roślinności torfowisk uroczyska Stare Biele w Puszczy Knyszyńskiej. Politechnika Białostocka, Białystok: 178–182.
 • MEDWECKA-KORNAS A. (1955): Zespoły leśne Gorców. Ochrona Przyrody 25: 1–112.
 • MIERZENSKA M. (1994): Wątrobowce Gorców. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1: 235–346.
 • MIKULASKOVA E., FAJMONOVA Z., HAJEK M. (2012): Invasion of central-European habitats by the moss Campylopus introflexus. Preslia 84(4): 863–886.
 • MILDE J. (1853): Die Flora von Reinerz in der Grafschaft Glatz. Botanische Zeitung 11(51): 889–893.
 • MILDE J. (1869): Bryologia silesiaca. Laubmoos-Flora von Nord- und Mittel-Deutschland under besonderer Berücksichtigung Schlesiens und mit Hinzunahme der Floren von Jütland, Holland, der Rheinpfalz, von Baden, Franken, Böhmen, Mähren und der Umgegend von München. Verlag von Arthur Felix, Leipzig.
 • OCHYRA R. (1983): Mszaki synantropijne. Wiadomości Botaniczne 27(1): 31–44.
 • OCHYRA R., BEDNAREK-OCHYRA H. (2000): Entodon concinnus (De Not.) Par. (Musci) – an addition to the moss flora of tropical Africa. Arctoa 9: 129–132.
 • OCHYRA R., CYKOWSKA B. (2008): The liverwort flora of the Skalice Nowotarskie and Spiskie Klippen (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 143–167.
 • OCHYRA R., RUSINSKA A., SZMAJDA P. (1985): M. 456. Hookeria lucens (Hedw.) Sm. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 2. Series V. Mosses (Musci). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań: 21–22.
 • OCHYRA R., SZMAJDA P., BEDNAREK H., Bocheński W. (1988a): M. 484. Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 3. Series V. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Science, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 27–33.
 • OCHYRA R., SZMAJDA P., BEDNAREK H., Bocheński W. (1988b): M. 539. Tomentypnum nitens (Hedw.) Limpr. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 3. Series V. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Science, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 53–61.
 • PALCZYNSKI A. (1975): Bagna Jaćwieskie (pradolina Biebrzy). Zagadnienia geobotaniczne, paleofitosocjologiczne i gospodarcze. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria D 145: 1–232.
 • PAWLIKOWSKI P. (2010): Wybrane torfowiska północno-wschodniej Polski. In: A. Obidziński (ed.). Z Mazowsza na Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Polskie Towarzy64 Piotr Górski et al. stwo Botaniczne – Zarząd Główny, Warszawa: 327––407.
 • PAWLIKOWSKI P. (2014a): 11. Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. In: P. Górski, A. Stebel, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland, 1. Steciana 18(2): 80.
 • PAWLIKOWSKI P. (2014b): 23. Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske. In: P. Górski, A. Stebel, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland, 1. Steciana 18(2): 83.
 • PIWOWARSKI B. (2014): Nowe stanowiska ekspansywnych gatunków mchów – prostoząbka taurydzkiego Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova i krzywoszczeci przywłoki Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 2(2013): 119–123.
 • PLASEK V., OCHYRA R., SMOCZYK M., WIADERNY A., KOOPMAN J. (2013): Recent rediscovery of the epiphytic moss Orthotrichum pulchellum Brunt. in Poland. Časopis Slezského Zemského Muzea, Seria A, Opava 62(2): 97–100.
 • REJMENT-GROCHOWSKA I., Mickiewicz J. (1962): Materiały do flory mszaków Suwalszczyzny. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8(1): 3–22.
 • RUTHE R. (1867): Verzeichniss der in der Umgebung von Bärwalde in der Neumark beobachteten Moose nebst Bemerkungen zu einigen Arten. Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg 9: 44–75.
 • RUTKOWSKI P., Maciejewska-Rutkowska I. (2008): Charakterystyka siedliskowa stanowisk Buxbaumia aphylla Hedw. w Nadleśnictwie Smolarz (południowe Pomorze). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B, 57: 69–76.
 • SMITH A.J.E. (2004): The Moss Flora of Britain and Ireland. Second edition. Cambridge University Press, United Kingdom.
 • STANIASZEK-KIK M. (2014): 3. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. In: P. Górski, A. Stebel, A. Rusińska (eds). New distributional data on bryophytes of Poland, 1. Steciana 18(2): 78.
 • STEBEL A. (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Medical University of Silesia in Katowice, Sorus, Poznań.
 • STEBEL A. (2011): Kilka nowych gatunków z Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 19: 141–147.
 • STEBEL A., FOJCIK B. (2003): Atlas rozmieszczenia mchów chronionych Polski w województwie śląskim. Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach 7: 1–110.
 • STEBEL A., OCHYRA R. (2000): Flora mchów Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 229–263.
 • STEBEL A., OCHYRA R., BEDNAREK-OCHYRA H., STACHNOWICZ W., KRAUSE R., ZUBEL R., RUSINSKA A. (2004): Hookeria lucens (Bryopsida, Hookeriaceae) in the Polish Carpathians. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 63–70.
 • STEBEL A., OCHYRA R., VONCINA G. (2010): Mosses of the Pieniny range (Polish Western Carpathians). Sorus, Poznań.
 • STEBEL A., Vončina G. (2011): Nowe dane do rozmieszczenia mchów zbiorowisk z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae w polskiej części Karpat. Roczniki Bieszczadzkie 19: 149–159.
 • SZAFRAN B. (1957): Mchy (Musci). Tom I. Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • SZMAJDA P. (1979): Bryoflora Gór Stołowych i jej charakterystyka geobotaniczna. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 52: 1–72.
 • SZWEYKOWSKI J. (1958): Prodromus Florae Hepaticarum Poloniae. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 19: 1–600.
 • SZWEYKOWSKI J. (1964): H. 215. Cladopodiella fluitans (Nees) Buch. In: Z. Czubiński, J. Szweykowski (eds). Atlas of geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 2. Ser. IV. Liverworts (Hepaticae). Polska Akademia Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • SZWEYKOWSKI J. (1969): H. 213. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitten. In: J. Szweykowski, T. Wojterski (eds). Atlas of geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 6. Ser. IV. Liverworts (Hepaticae). Polska Akademia Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • SZWEYKOWSKI J. (2006): An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. – Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski. Biodiversity of Poland. Vol. 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • SZWEYKOWSKI J., Koźlicka M. (1966): Wątrobowce wyspy Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 18: 155–178.
 • SZWEYKOWSKI J., Koźlicka M. (1969): Materiały do flory wątrobowców Pomorza. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 23: 125–149.
 • SZWEYKOWSKI J., Koźlicka M. (1974): H. 201. Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees. In: J. Szweykowski, T. Wojterski (eds). Atlas of geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 8. Ser. IV. Liverworts (Hepaticae). Polska Akademia Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań: 17–18.
 • SZWEYKOWSKI J., Koźlicka M. (1980): H. 91. Lophozia excisa (Dickson) Dumortier. In: J. Szweykowski, T. Wojterski (eds). Atlas of geographical distriNew distributional data on bryophytes of Poland, 2 65 bution of spore plants in Poland. Vol. 10. Ser. IV. Liverworts (Hepaticae). Polska Akademia Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań: 17–20.
 • WIERZCHOLSKA S., Plášek V., Krzysztofiak A. (2010): Mszaki Bryophyta. In: L. Krzysztofiak (ed.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Przyroda Wigierskiego Parku Narodowego, seria naukowa. Stowarzyszenie “Człowiek i Przyroda”, Suwałki: 229–298.
 • WILCZYNSKA W. (1974): Flora mchów i zbiorowisk mszaków Gór Kaczawskich: studium florystyczno-ekologiczne. Monographiae Botanicae 44: 3–112.
 • WOLEJKO L., STANKO R., PAWLIKOWSKI P., JARZOMBKOWSKI F., KIASZEWICZ K., CHAPINSKI P., BREGIN M., KOZUB Ł., KRAJEWSKI Ł., SZCZEPANSKI M. (2012): Krajowy program ochrony torfowisk alkalicznych (7230). Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
 • ZUBEL R., STEBEL A. (2008): Occurrence of Frullania tamarisci (Marchantiophyta, Frullaniaceae) in the Polish Carpathians. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 257–266.
 • ŻARNOWIEC J., STEBEL A., OCHYRA R. (2004): Threatened moos species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryological Studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 9–28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0eceeaf8-7e22-47f4-a67f-666f3030ef10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.