PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |

Tytuł artykułu

Effect of growing date and cultivar on the morphological parameters and yield of Brassica rapa var. japonica

Warianty tytułu

PL
Wpływ terminu uprawy i odmiany na parametry morfologiczne i plon Brassica rapa var. japonica

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The Brassica rapa var. japonica is a valuable plant, commonly cultivated in the Far East. It is still unknown vegetable crop in Poland. It is necessary to assess plant response to field conditions in Polish climatic zone before introducing this species to the large-scale production. The aim of the study was to evaluate the effect of growing date (transplants were planted out to the field in the middle and at the end of August – 1st and 2nd production term, respectively) and cultivar (Mibuna, Mizuna) on morphological parameters, yielding and chemical composition of the plants. Before planting out, transplants of Mibuna have been found to be larger than Mizuna, the differences in the contents of chemical components in these cultivars were statistically insignificant at this time (with the exception of dry matter). The transplants from a later production term were characterized by greater fresh weight and height, longer leaves, and lower content of dry matter, soluble sugars and carotenoids. Based on collected data regression equations were developed to predict the course of growth and development of Brassica rapa var. japonica during field vegetation with a precision of more than 94%. There were no statistical differences in yields among cultivars, while significant effect of growing date was observed. The total and commercial yield was higher by 3.34 and 3.77 t·ha-1, respectively, in the 2nd production term than in an earlier one. During harvests the content of chlorophylls, carotenoids and L-ascorbic acid was higher in the rosettes of Mibuna cultivar, while Mizuna had more dry matter and soluble sugars. Production of the plants from later plantings resulted in significantly increased soluble sugars content in the rosettes, but the reduction in dry matter and L-ascorbic acid was observed.
PL
Brassica rapa var. japonica jest wartościową rośliną, powszechnie uprawianą na Dalekim Wschodzie. Nie jest jednak znana w Polsce. Aby wprowadzić to warzywo do towarowej produkcji, konieczna jest ocena reakcji roślin na warunki polowe, jakie napotkają w polskiej strefie klimatycznej. W badaniach oceniano wpływ terminu uprawy polowej (sadzenie rozsady połowa i koniec sierpnia– odpowiednio 1. i 2. okres produkcji) oraz odmiany (Mibuna, Mizuna) na parametry morfologiczne, plonowanie i skład chemiczny Brassica rapa var. japonica. Bezpośrednio przed sadzeniem stwierdzono większe rozmiary rozsady odmiany Mibuna niż Mizuna, lecz różnice w zawartości składników chemicznych w tych odmianach były w tym czasie statystycznie nieistotne (z wyjątkiem suchej masy). Rozsada wyprodukowana w terminie późniejszym cechowała się większą świeżą masą oraz wysokością i dłuższymi liśćmi, jednocześnie zawierała mniej suchej masy, cukrów rozpuszczalnych i karotenoidów. Na podstawie zebranych danych opracowano równania regresji prostej, dzięki którym możliwe jest prognozowanie przebiegu wzrostu i rozwoju roślin Brassica rapa var. japonica podczas wegetacji w polu z precyzją wynoszącą ponad 94%. Nie obserwowano znaczących różnic w plonowaniu w zależności od czynnika odmianowego, zaznaczył się jednak istotny wpływ terminu uprawy. Uzyskany plon ogólny i handlowy w 2. terminie produkcji okazał się wyższy o odpowiednio 3,34 i 3,77 t·ha-1 niż w uprawie wcześniejszej. W czasie zbiorów zawartość chlorofilów, karotenoidów i kwasu L-askorbinowego była wyższa w rozetach odmiany Mibuna, podczas gdy Mizuna posiadała więcej suchej masy oraz cukrów rozpuszczalnych. Uprawa roślin z nasadzeń późniejszych przyniosła istotne zwiększenie ilości cukrów rozpuszczalnych w rozetach, lecz obniżenie zawartości suchej masy i kwasu L-askorbinowego.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

11

Numer

3

Opis fizyczny

p.131-143,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Vegetable Crops and Horticulture Economics, University of Agriculture in Krakow, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Krakow, Poland
autor
autor

Bibliografia

 • Acikgoz F.E., 2011. Influence of different sowing times on mineral composition and vitamin C of some broccoli (Brassica oleracea var. italica) cultivars. Sci. Res. Essays 6(4), 760–765.
 • Adamczewska-Sowińska K., Uklańska C.M., 2009.Wartość biologiczna odmian endywii uprawianej w terminie wiosennym i jesiennym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 539, 31–36.
 • Artemyeva A.M., Solovyeva A.E., Vavilov N.I., 2006. Quality evaluation of some cultivar types of leafy Brassica rapa. Acta Hort. 706, 121–128.
 • Cebula S., Kalisz A., 1997a. Value of different cauliflower cultivars for autumn production in a submontane region as depending upon the planting time. I. Yields and pattern of cropping. Folia Hort. 9(2), 3–12.
 • Cebula S., Kalisz A., 1997b. Value of different cauliflower cultivars for autumn production in a submontane region as depending upon the planting time. II. Quality of curds. Folia Hort. 9(2), 13–20.
 • Cebula S., Mazur S., Kalisz A., 2010.Evaluation of productive value of several white cabbage cultivars resistant to clubroot (Plasmodiophora brassicae WOR.). Ecol. Chem. Eng. A 17(9), 1083–1088.
 • Cebula S., 2009. The effect of pot size and transplant age on the yield and quality of white, green and romanesco cauliflower curds. Veg. Crops Res. Bull. 70, 101–110.
 • Cho Y.Y., Son J.E., 2007. Estimation of leaf number and leaf area of hydroponic pak-choi plants (Brassica campestris ssp. chinensis) using growing degree-days. J. Plant Biol. A, 50(1), 8–11.
 • Francke A., Majkowska-Gadomska J., 2008. Effect of planting date and method on the chemical composition of radicchio heads. J. Elementol 13(2), 199–204. Jermakov A.J., 1972.Mietodybiochimiczeskogoissledowanijarastienij.
 • Kołos Leningrad. Kalisz A. Siwek P., Cebula S, 2006. Ocena wzrostu i składu chemicznego rozsady kapusty pekińskiej (Brassica pekinensis Rupr.) w zależności od metody hartowania i terminu produkcji. Folia Hort. Supl. 1, 200–206.
 • Kalisz A., 2010a. Optymalizacja jakości rozsady a plonowanie kapusty pekińskiej (Brassica pekinensis Rupr.) oraz wybrane elementy modelowania rozwoju roślin. Zesz. Nauk. UR Kraków, ser. Rozprawy, 465(342).
 • Kalisz A., 2010b. Uprawa kapusty pekińskiej. Plantpress Kraków.
 • Kałużewicz A., Krzesiński W., Knaflewski M., Lisiecka J., Spiżewski T., Frąszczak B., 2010.The effect of temperature on the broccoli yield and length of the period from head initiation to harvest. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(3), 167–174.
 • Kobryń J., 2001. Effect of planting date on pak choi and butterhead lettuce growth, yield and quality characteristics. Ann. Warsaw Univ. Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 22, 43–48.
 • Larkcom J., 2007. Oriental vegetables. Frances Lincoln Ltd. Londyn, UK.
 • Lee S.K., Kader A.A., 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Biol. Tec. 20, 207–220.
 • Mirecki N., 2006. Influence of the planting dates on chemical composition and yield of Brussel sprouts. Acta Agric. Serb. XI(21), 53–61.
 • Rekowska E., Jurga-Szlempo B., 2011.Influence of growing date and plant density on the yield of endive (Cichorium endivia L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(1), 13–21.
 • Rubatzky V.E., Yamaguchi M., 1997. World vegetables: principles, production, and nutritive values. Chapman & Hall New York, USA.
 • Siomos A.S., 1999. Planting date and within-row plant spacing effects on pak choi yield and quality characteristics. J. Veg. CropProd. 4(2), 65–73.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0eb2cd92-5e1b-40f8-a467-d66b689fe726
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.