PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | 43 | 1 |
Tytuł artykułu

Cristulariella depraedans as causal agent of leaf spots of a maple and other trees and shrubs

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Cristulariella depraedans jako sprawca plamistości liści klonów oraz innych drzew i krzewów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Results of the first studies in Poland on Cristulariella depraedans, the causal agent of necroses on tree and shrub leaves, are presented. The fungus was recorded on Acer platanoides, A. pseudoplatanus and eight other species of trees and shrubs, including Corylus avellana, Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum and Padus avium that were not previously known as hosts of the fungus. The disease symptoms, which depend on the host plant species, the size and number of necrotic lesions on leaves, and the morphological features of the fungal propagules were characterized.
PL
Badania prowadzono w okresie 1996-2006 na terenie Ojcowskiego PN, Tatrzańskiego PN, Nadl. Świerklaniec i w Lesie Wolskim koło Krakowa (Tab. 1). W okresie od lipca do października, z 30 powstałych zwykle w wyniku samosiewu młodych drzew oraz dolnych partii koron drzew starszych Acer pseudoplatanus i A. platanoides pobierano 1 – 3-krotnie 30 do 60 liści wykazujących różne objawy chorobowe oraz po 3 do 6 liści z objawami chorobowymi dwudziestu innych gatunków drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie badanych klonów (Tab. 2). W laboratorium dokonywano analizy nekroz i oznak etiologicznych C. depraedans. C. depraedans stwierdzony został we wszystkich czterech rejonach, gdzie pobierano materiał do badań, przy czym na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec C. depraedans występował tylko sporadycznie. Na terenie Tatrzańskiego PN, Nadl. Świerklaniec i w Lesie Wolskim C. depraedans stwierdzono tylko na liściach Acer pseudoplatanus, natomiast w Ojcowskim PN na obu badanych gatunkach klonów oraz na 8 innych gatunkach drzew i krzewów: Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum, Padus avium, Quercus robur i Tilia cordata. Na 12 innych gatunkach drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie porażonych klonów nie stwierdzono objawów porażenia przez C. depraedans (Tab. 2). Występowały pewne różnice w objawach porażenia zarówno pomiędzy A. pseudoplatanus i A. platanoides, jak i pomiędzy pozostałymi gatunkami roślin. Na jednym liściu A. pseudoplatanus występowało od 9 do 438 nekroz. Osiągały one do 22 mm średnicy (Tab. 3). Pojedyncze nekrotyczne plamy były prawie okrągłe, w części środkowej szarobiałe, w części przyobwodowej ciemnoszare (Tab. 2; Figs 1, 2). Na jednym liściu A. platanoides występowało do 338 lokalnych nekroz (Tab. 3). Oprócz nekroz małych 1 do 5 mm średnicy, obecne były nekrozy do 33 mm średnicy (Tab. 3; Fig. 3). Nekrotyczne plamy miały barwę jasnoszarą do jasnobrunatnej w części centralnej, oraz ciemnoszarą lub brunatnoszarą w strefie graniczącej z tkankami żywymi. Liście pozostałych gatunków roślin porażone były przez C. depraedans w różnym stopniu. Najwięcej nekrotycznych plam stwierdzono na liściach Cornus sanguinea i Quercus robur, odpowiednio do 582 i do 286 plam (Figs 7, 9). Średnica nekrotycznych plam u roślin spoza rodzaju Acer wahała się w granicach od 1 do 6 mm (Tab. 3). U wszystkich gatunków roślin nekrotyczne tkanki wykazywały mniej lub bardziej wyraźne różnice w zabarwieniu pomiędzy częścią środkową i przyobwodową (Tab. 3). Propagule miały postać kulistej lub lekko spłaszczonej względnie nieco wydłużonej, wielokomórkowej główki o ś ś rednicy 60 do 140 μm osadzonej na septowanym, hyalinowym trzonku o długości 120–180 μm i grubości 10–15 μm.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
1
Opis fizyczny
p.5-12,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Depatment of Forest Pathology, University of Agriculture in Krakow, Al. 29 Listopada 46, PL-31-425 Krakow, Poland
autor
 • Depatment of Forest Pathology, University of Agriculture in Krakow, Al. 29 Listopada 46, PL-31-425 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Batko S. 1974. Notes on new and rare fungi on forest trees in Britain. Bull. Br. Mycol. Soc. 8: 19–21.
 • Bowen P. R. 1930. A maple leaf disease caused by Cristulariella depraedans. Conn. Agric. Exp. Stn. Bull. 316: 625–647.
 • Butin H. 1981a. Aktuelle Baumkrankheiten im Forst. Mitt. Biol. Bundesanst. Land – Forstw. Berlin-Dahlem. 203: 177–178.
 • Butin H. 1981b. Die Weißfleckigkeit des Bergahorns – eine „neue“ Blattkrankheit. Allg. Forstzeitschrift. 14: 327-328.
 • Butin H. 1996. Krankheiten der Wald- und Parkbäume. Thieme Verlag. Stuttgart.
 • Cech T. L., Donaubauer E. 1990. Cristulariella depraedans – Weissfleckenkrankheit von Ahornblättern. Forstschutz Aktuell. 12: 3.
 • Cooke M. C. 1885. Some remarkable moulds. Jour. Quek. Micr. Club. S. II, 2: 138–143.
 • Feliksik E., Wilczyński S., Durło G. 2002. Charakterystyka zmienności opadów atmosferycznych na Kopciowej koło Krynicy Zdroju w latach 1971-2000. Acta Agr. et Silv., ser. Silv. 40: 5–16.
 • Kowalski T. 2003. Endophytic fungi: V. Mycobiota in living leaves of Acer pseudoplatanus and in necrotic tissues around galls of Drisina glutinosa. Phytopath. Pol. 29: 23–35.
 • Lang K. J. 2000. New hosts of Cristulariella depraedans. For. Path. 30: 117–120.
 • Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. PWRiL. Warszawa.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Redhead S. A. 1975. The genus Cristulariella. Can. J. Bot. 53: 700–707.
 • Redhead S. A. 1979. Mycological observations: 1, on Cristulariella; 2, on Valdensenia; 3, on Neolecta. Mycologia 71: 1248-1253.
 • Saccardo P. A. 1908. Notae Mycologicae. Series X. Ann. Mycol. 6: 553–569.
 • Saramak A. 2005. Opady atmosferyczne w Gaiku-Brzezowej w latach 1971-2000. (In:) E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (eds). Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne. Polskie Towarzystwo Geofizyczne IMGW, Warszawa: 184–197.
 • Skrzypczyńska M. 2004. Studies on the population frequency of insects and mites causing galls on the leaves of the sycamore maple Acer pseudoplatanus L. in southern Poland. J. Pest. Sci. 77: 49–51.
 • Sydow P. 1912. Mycotheca Germanica. Fasc. XXII–XIII. Ann. Mycol. 10: 445–451.
 • Trolinger J. C., Elliott E. S., Young R. J. 1978. Host range of Cristulariella pyramidalis. Plant Dis. Reporter 62: 710–714.
 • Willetts H. J. 1997. Morphology, development and evolution of stromata/sclerotia and macroconidia of the Sclerotiniaceae. Mycol Res. 101 (8): 939–952.
 • Wulf A. 1990. Über die Bedeutung von Diplodina acerina (Pass.) Sutton und anderen Blattpilzen als Antagonisten der Fenstergallmücke Dasineura vitrina Kffr. an Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.). Nachrichtenbl. Pflanzenschutzd. 42: 97–102.
 • Wulf A. 1994. Pilzbedingte Blattkrankheiten an Ahorn unter besonderer Berücksichtigung des Bergahorns (Acer pseudoplatanus L.). Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt. 116: 46–58.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0e9195e3-54d0-409a-93f4-af545a2f124f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.