PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1/IV |
Tytuł artykułu

Aplikacje multimedialne w zarządzaniu gminną ewidencją zabytków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Multimedia applications in managing the commune register of monuments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dziedzictwo kulturowe to nie tylko dorobek poprzednich pokoleń ale również dorobek naszych czasów. Dobra kultury stanowią bogactwo informacji o życiu i działalności naszych przodków i powinny być zachowane dla przyszłych pokoleń. Ochrona i konserwacja zabytków jest więc działaniem w szeroko pojętym interesie publicznym. Ochrona zabytków zlokalizowanych na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. w pracy przedstawiono możliwość zastosowania multimedialnych aplikacji komputerowych w zarządzaniu gminną ewidencją zabytków na przykładzie gminy Tomice zlokalizowanej w województwie małopolskim. Ocenie poddano aplikację „Gminna Ewidencja Zabytków” wydaną w wersji GEZv2.2, ewidencję przygotowaną równolegle w formie warstwy tematycznej w programie Quantum GiS oraz ewidencję opracowaną w formie interaktywnej aplikacji internetowej. Autorzy przedstawili propozycję karty adresowej zabytków wraz z ich lokalizacją (system Quantum GIS) oraz korzystając z interaktywnej aplikacji multimedialnej zaprezentowali możliwość udostępniania tych informacji za pośrednictwem Internetu. Ważnym atutem zaproponowanych rozwiązań jest zarówno posiadanie przez gminę informatycznego rejestru zabytków, jak również możliwość jego wykorzystania do promocji marketingowej walorów kulturowych i turystycznych gminy.
EN
Cultural heritage is not only the achievements of previous generations but also the achievements of our time. Cultural goods are a wealth of information about the life and work of our ancestors and should be preserved for future generations. The protection and conservation of monuments is in the public interest. Protection of monuments situated in the commune is the responsibility of local government. The evaluation assessed the application „Commune register of monuments” released in version GEZv2.2, a register of monuments in the form of thematic layers in the Quantum GIS and register prepared in the form of an interactive web application. The paper discusses possibility of the applying multimedia applications in managing the commune register of monuments on the example of Tomice community located in the Malopolska province. Authors presented the proposal of the address card of monuments, along with their location (Quantum GIS system). Using the interactive multimedia applications authors presented the possibility of providing with this information on the Internet. Presented answers constitute a computer register of monuments, as well as communes used for the marketing promotion of cultural and tourist advantages can be.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.31-43,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Batdorf, K. (2013). a Lightweight, jQuery Content Slider [online]. http://kevinbatdorf.github.io/codaslider/ [dostęp: 15.04.2013].
 • Gajda, W. (2010). JQuery. Poradnik programisty. Gliwice: Wydawnictwo Helion,s. 7, 15.
 • Gawroński, K. (2009). Planning spatial and investment aspects in the protection of cultural landscapes and objects of historical value in Poland. Geodezja,Kartografia i Fotogrametria. Lwów Ukraina: Wydawnictwo UniwersytetuPaństwowego. Lwowska Politechnika, s. 42-49.
 • Gotlib, D., Iwaniak, A., Olszewski R. (2007). GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: PWN, s. 9.
 • Hamberg-Federowicz, A. (2012). Zabytki, Przewodnik dla właścicieli, urzędników i pasjonatów zabytków oraz pracowników samorządu terytorialnego. Szczecin:Biuro Dokumentacji Zabytków, s. 10, 13.
 • Instrukcja opracowania karty adresowej zabytku nieruchomego (2011). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 2.
 • Kłoczko, A. (2006). Instrukcja obsługi bazy danych Gminnej Ewidencji Zabytków. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Dział Zabytków Nieruchomych, s. 1.
 • Nowotarska, M. (2009). Wprowadzenie do Quantum GIS. Szczecin-Wrocław: Creative Commons, s. 6.
 • Peternoga, M., Rożek M. (2007). Program opieki nad zabytkami gminy Grębocie na lata 2007-2011. Wójt Gminy Grębocie, s. 4.
 • Salata, T., Prus, B., Król, K. (2012). Opracowanie i zastosowanie nowoczesnego modelu danych przestrzennych dla stworzenia gminnej ewidencji zabytków. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 2012/02 (1) s. 45.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883].
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568].
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1497].
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem [Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661].W3C DTD (2013) XHTML 1.1 Document Type Definition [online]. http://www.w3.org/TR/xhtml11/xhtml11_dtd.html [dostęp: 15.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0e5d0105-8fde-48ed-a1e2-36f16ba876fa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.