PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 100 |
Tytuł artykułu

Solidago canadensis L. jako potencjalny gatunek energetyczny – zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz ocena naturalnych zasobów surowca na przykładzie wybranych odłogowanych pól w powiecie wołowskim na Dolnym Śląsku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Solidago canadensis L. as a potential energy plant – the risk to the environment and the estimation of natural raw material resources in the chosen fallow fields in Wolow County (Lower Silesia)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca przedstawia analizę zagrożeń wynikających z ekspansji Solidago canadensis, dla bioróż- norodności ekosystemów naturalnych i agrofitocenoz, w aspekcie rosnącego zainteresowania możliwością wykorzystania biomasy północnoamerykańskich gatunków nawłoci do celów ener-getycznych. Przeanalizowano również przepisy prawne dotyczące gatunków inwazyjnych oraz zasady postępowania z nimi. Podjęto próbę waloryzacji potencjalnych zasobów ziela nawłoci na odłogowanych polach w powiecie wołowskim. W badaniach do określenia ilościowości gatunku wykorzystano metodę Braun-Blanqueta. Ustalono następnie zależność pomiędzy poszczególnymi stopniami skali Braun-Blanqueta a masą surowca z jednostkowej powierzchni i na tej podstawie określono potencjalne zasoby ziela nawłoci jako surowca energetycznego.
EN
The paper presents the analize a risk of Solidago canadensis L. expansion to biodiversity of natural ecosystems and agrophytocenosis in aspect of interest of its biomas usage to energy produce. Also the legal provisions concerning invasive species and principles of proceedings with its were anali- zed. Apart from that the attempt of Solidago herb resources valorisation in the fallow lands in Wo¬łów County was took on. In the research for define of Solidago amount the Braun-Blanquet method was used. Afterwards the dependence between each degree of Braun-Blanquet scale and fresh mass of herb was determined. On this base the potential resources of Solidago herb were defined.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
100
Opis fizyczny
s.43-51,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Abhilasha D., Quintana N., Vivanco J., Joshi J., 2008. Do allelopathic compounds in invasive Solidago canadensis s.l. restrain the native European flora? J. Ecology, 96: 993-1001.
 • Anioł-Kwiatkowska J., 2008. Segetal communities of Wrocław city. Acta Botanica Silesiaca, 3: 5-26.
 • Apati P., Kristó T.Z., Szoke E., Kéry A., Szentmihalyi K., Vinkler P., 2003. Comprehensive evaluation of different Solidaginis herba extracts. Acta Hort. (ISHS), 597: 69-73.
 • BohrenCh.,2011.ExoticweedcontaminationinSwissagricultureandthenon-agricultureenvironment. Agronomy for Sustainable Dewelopment, 31 (2): 319-327.
 • Chwastek E., 2008. Zbiorowiska segetalne Pogórza Cieszyńskiego. Praca doktorska. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Crosti R., 2009. Invasiveness of biofuel crops and potential harm to natural habitats and native species. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Strasbourg.
 • Dajdok Z., Pawlaczyk P., 2009. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wyd. Klubu Przyrodników: 80-86.
 • Faliński J.B., 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoeno- sis, Vol. 16 (N.S.), Seminarium Geobotanicum, 10: 1-31.
 • Guzikowa M., Maycock P.F., 1993. Comparative investigation of biology and ecology of some northamerican axpansive goldenrogs (Solidago sp.). Wiad. Bot., 37 (3/4): 221-223.
 • Heywood V., Brunel S., 2008. Code of conduct on horticulture and invasive alien plants. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Strasbourg.
 • Jackowiak B., 1999. Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych. Phytocoenosis, Vol. 11 (N.S.), Seminarium Geobotanicum, 6: 1-16.
 • Jiang T., Huang B., Qin L., 2006. A survey of chemical and pharmacological studies on Solidago. Journal of Chinese Integrative Medicine, 4(4): 430-435.
 • Kowarik I., 2003. Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart.
 • Lendl A., Reznicek G., 2007. Two new saponins from Solidago gigantea. Sci. Pharm., 75: 111-120.
 • Matuszkiewicz W., 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN, Warszawa.
 • Moroń D., Lenda M., Skórka P.,Szentgyorgyi H., Settele J., Wojciechowski M., 2009. Wild pollinator communities are negatively affected by invasion of alien goldenrods in grassland landscapes. Biological Conservation, 142: 1322-1332.
 • Plant for a Future. Solidago canadensis. http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Solida- go+canadensis (accesed 30 October 2011).
 • Rola J., Rola H., 2010 Solidago sp. biowskaźnikiem występowania odłogów na gruntach rolnych. Fragm. Agron., 27(3): 122-131.
 • Strzałkowska M. 2005., Nawłoć - cenna roślina pożytkowa. Materiały XLII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Puławy, 116-117.
 • Sun B.J., Tan J.Z., Wan Z.G., Gu F.G., Zhu M.D., 2006. Allelopathic effects of exstracts from Solidago canadensis L. against seed germination and seedling growth of some plants. Journ. of Environmental Sciences, 18 (2): 304-309.
 • Szymura M., Wolski K., 2006. Zmiany krajobrazu pod wpływem ekspansywnych bylin północno-amerykańskich z rodzaju Solidago L. Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI: 451-460.
 • Tokarska-Guzik B., 2003. The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland, [in:] Child L.E., Brock J.H., Brundu G., Prach K., Pysek P., Wade P.M. and Wiliamson M. (eds.): Plant invasions: Ecological treats and management solutions. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands: 147-167.
 • Vanderhoeven S., Dassonville N., Chapuis-Lardy L., Hayez M., Meerts P., 2006. Impact of the invasive alien plant Solidago gigantea on primary productivity, plant nutrientcontent and soil mineral nutrient concentrations. Plant Soil, 286: 259-268.
 • Weber E., 1998. The dynamic of plant invasion: a case of three exotic goldenrod species (Solidago L.) in Europe. Journal of Biogeography, 25: 147-154.
 • Weber E., Jakobs G., 2005. Biological flora of Central Europe: Solidago gigantea Aiton. Flora, 200: 109-118.
 • Werner P.A., Bradbury I.K., Gross R.S., 1980. The biology of Canadian weeds. Solidago canadensis L. Can J. Plant. Sci., 60: 1393-1409.
 • Yang R.Y., Mei L.X., Tang J.J., Chen X., 2007. Allelopathic effects of invasive Solidago canadensis L. on germination and growth of native Chinense plant species. Allelopathy Journal, 19(1): 241-248.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0e4e98d2-d8f9-4c12-8c41-36efafa50dbf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.