PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |
Tytuł artykułu

Identyfikacja infrastruktury obronnej z okresu II wojny światowej na obszarach leśnych za pomocą lotniczego skaningu laserowego (LiDAR)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Identification of the infrastructure of defence from the period of the Second World War in areas of forest by LiDAR data model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dane pochodzące z LiDAR są bardzo przydatnymi w badaniach geograficznych, historycznych i archeologicznych. Jest to spowodowane dużą precyzją i jakością tego typu danych, co sprawia, że istnieje możliwość badania małych form. Zaletą LIDAR jest niezależność od zmian pokrycia terenu (zalesianie, rozwój). Celem niniejszego artykułu jest próba wykorzystywania danych LiDAR w badaniach linii okopów zbudowanych w czasie II wojny światowej w Polsce, w Beskidach. Za obszar badań przyjęto Pasmo Jałowiec i Grupę Mędralowej w południowo-zachodniej części Małopolski, na południu Polski. Pasmo Jałowieckie wraz z Grupą Mędralowej stanowi kontynuację Masywu Babiej Góry (Beskid Żywiecki). Fortyfikacje zostały zbudowane na obszarze badań przed i podczas II wojny światowej. Pierwsze obiekty zostały wykonane przez Wojsko Polskie w 1939 roku, natomiast drugi etap budowy linii fortyfikacyjnych miał miejsce w 1944 roku. Najwięcej obiektów na badanym obszarze wykonano na stokach Malikowski Groń. Obiekty wybudowane w 1944 roku zachowały się w stanie dobrym aż do dnia dzisiejszego. Linie okopów i obiekty są bardzo dobrze widoczne w danych LiDAR, co pozwala na odtworzenie ich przebiegu nawet na obszarach leśnych.
EN
LiDAR (Light Detecton And Ranging) data are very useful in geographical, historical and archeological studies. It is caused by large precision and concentration of this type of data, which makes it possible to study small forms in relief, like unmetalled roads, historical agricultural systems, or trench lines. The advantage of LiDAR is independence from changes in land cover (afforestation, development). The aim of this article is test on the usability of LiDAR data in research of trench lines built during Second World War in Poland, in Beskidy Mountains. The study area selected to this text was located in Jałowiec Range and Mędralowa Mountain Group in south-west of Małopolskie Province, south of Poland. Jałowiec Range and Mędralowa Mountain Group is a continuation to the north of the Babia Góra Massif (Beskid Żywiecki, Carpathians). The fortifications were been built in this area before and during the Second World War. The first objects were built by the Polish Army in 1939 and second time there were built two large fortification lines in 1944, by Polish people forced to do it by German soldiers. Most objects in the studied area were made on the slopes of Malikowski Groń. The objects constructed in 1944 have been preserved in good condition up to the present day. Few objects have been transformed by the geomorphological processes and by overgrown trees and shrubs on them. These objects have survived to this day, because they were not damaged during hostilities. The trench lines and objects are visible quite well in LiDAR data, which allows you to reconstruct their line even in forest areas.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.130-142,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków
Bibliografia
 • Balon J., Jodłowski M. (2005). Regionalizacja fizycznogeograficzna pogranicza polskosłowackiego, [w:] M. Strzyż (red.). Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 12: 69-76
 • Bednarz S., Sadowski P. (2009). Działania wojenne w rejonie Babiej Góry we wrześniu 1939 r., Rocznik Babiogórski, 11: 31-88.
 • Figiel S., Janicka-Krzywda U., Krzywda P., Wiśniewski W.W. (2006). Beskid Żywiecki, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 221-223.
 • Franczak P., Jucha W. (2015). Porównanie przydatności danych z kartowania terenowego i interpretacji modelu terenu wygenerowanego z danych LiDAR do rozpoznania infrastruktury obronnej z II wojny światowej w Paśmie Jałowieckim, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 4: 36-48.
 • Fuglewicz S. (1995). Problematyka terminologii i systematyki fortyfikacji najnowszej, Fortyfikacja, 3: 152-161.
 • Kantyka J. (1985). Na beskidzkich szlakach. Z dziejów walk z okupantem hitlerowskim, Wyd. Śląsk, Katowice, 45-49.
 • Kastelik A., Jucha W., Rosiek J. (2013). Fortyfikacje stałe w Węgierskiej Górce w przededniu II wojny światowej – przegląd za pomocą współczesnych narzędzi geograficznych, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2: 63-75.
 • Kondracki J. (2009). Geografia regionalna Polski, Wyd. naukowe PWN, Warszawa, 327-328.
 • Mendrygał Z. (red.) 1976. Encyklopedia Techniki Wojskowej, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 444-624.
 • Mydlarz J. (2009). Skawica od 1900 do 1939 roku, [w:] Harasimczyk J.H. (red.). Królewska wieś: monografia Skawicy, Wyd. Faktoria Wyrazu, Skawica-Kraków, 69-87.
 • Rawski T. (1966). Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919-1945, [w:] Studia i materiały do historii wojskowości, 12: 281-301.
 • Rosiek J. (2014). Zęby Smoka w Leśnej, Nowiny Lipowskie, 17. Sadowski P. (2009). Niemieckie fortyfikacje z 1944 r. w Beskidzie Myślenickim - budowa, wykorzystanie bojowe, stan obecny, Biuletyn miłośników Fortyfikacji INFORT. Fortyfikacje II wojny światowej "Od zapomnienia do zagospodarowania", numer specjalny, 20-35.
 • Sadowski P. (2011). Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga Strat, Wyd. SGB. Kraków- Zawoja, 1-488.
 • Sadowski P. (2013). Jordanów w czasie II wojny światowej, [w:] Bednarz S., Sadowski P. (red.). „Jordanów: monografia miasta”, Wyd. TMZJ, Bielsko-Biała, 235-282.
 • Suchanek P. (2004). Fortyfikacje Jeleśni, Przyborów-Krzyżowa-Żywiec, 4-7.
 • Steblik W. (1989). Armia Kraków 1939, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1-692.
 • Śledziński M. (2009). Pozycja b-1. Odcinek południowy na tle innych niemieckich fortyfikacji z roku 1944, Biuletyn miłośników Fortyfikacji INFORT. Fortyfikacje II wojny światowej "Od zapomnienia do zagospodarowania", numer specjalny, 4-19. 141
 • Zaloga S. (1996). Bagration 1944: The Destruction of Army Group Centre, Osprey Publishing, Wellingborough, 1-96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0e183119-e5a6-4834-8fc1-5cd76fb211e7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.