PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 22 | 1 |
Tytuł artykułu

Problemy ekoinnowacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Ecoinnovation problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono szereg propozycji ujęcia problemu ekoinnowacji, w wyniku czego powstała definicja — za ekoinnwację uznaje się -wdrożone zmiany do układów gospodarczych i społecznych, których skutkiem są korzyści ekologiczne. Skutki te dotyczą oszczędności środowiska przyrodniczego oraz odnowy jego zdegradowanych elementów. Dotyczą także zmian systemów zarządczych i biznesowych, ułatwiających ich osiągnięcie. Podjęto też próbę klasyfikacji ekoinnowacji i przedsta­wiono środowiskową ocenę cyklu życia produktu z pomocą metody LCA. Przytoczone zostały argumenty na rzecz traktowania ekoinnowacji jako szansy dla przedsiębiorstw oraz traktowania ich jako zespołu problemów -wymagających dalszego roz­poznania naukowego. Przedstawione zostały szanse na realizację ekoinnowacji w przedsiębiorstwie oraz scharakteryzowane nowe zawody, powstałe w związku z rozwojem ekoinnowacji.
EN
The article presents a number of proposals interpretation of the problem of eco-innovation, thus creating a definition — for eco-innovation shall be implemented changes to the economic and social systems, resulting in environmental benefits. These effects relate to saving the natural environment and the health of degraded components. They also concern the changes in management and business systems to facilitate their achievement. It was also a classification of eco-innovations and presents the environmental assessment of the product life cycle of the LCA method. Arguments are presented for the treatment of eco-innovation as an opportunity for businesses and treat them as a team identify issues requiringfurther research.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
1
Opis fizyczny
s.127-133,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Białoń L. 2010. (red.nauk.). Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wyd. PLACET, Warszawa.
 • [2] Białoń L., Boguski J. 2009. Ochrona środowiska w regionalnych strategiach innowacji, w: E. Lorek, Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, Katowice.
 • [3] Dąbrowska M. 2010. Ekoinnowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • [4] Flis R. 2010. Ekoinnowacje produktów i usług, w: Eko­innowacje w praktyce funkcjonowania MSP, red. nauk. L. Woźniak, J. Stryjny, E. Wojnicka, Wyd. PARP, War­szawa.
 • [5] Lewandowska A. 2006. Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Po­znaniu.
 • [6] Matuszczak-Flajszman A. 2007. System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wyd. Akademii Eko­nomicznej w Poznaniu.
 • [7] Nauka i technika. 2009. Wyd. GUS Warszawa.
 • [8] Pawlik A. 2011. Ewolucja innowacji. Ekoinnowacje w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo- cennych, red. T. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • [9] The measuremwnt of scientific and technological activities. Proposal Guidelines for collecting and interpreting innowation data, oslo manual, third edition, 2005.
 • [10] Woźniak L., Stryjny J., Wojnicka E. 2010. (red.) Ekoinnowacyjność dziś i jutro, wyzwania, bariery roz­woju oraz instrumenty wsparcia, PARP.
 • [11] Woźniak L., Woźniak M. 2010. Wdrożenie orienta­cji ekoinnowacyjnej w małej i średniej firmie. Wnioski i rekomendacje, w: Ekoinnowacje w praktyce funkcjo­nowania MSP, red. L. Woźniak, J. Stryjny, E. Wojnicka, Wyd. PARP, Warszawa.
 • [12] Zaremba S. 1998. Kształtowanie ekologicznych cech produktów, zgodnie z potrzebami konsumentów, w: Eko- logizacja zarządzania - zielone zarządzanie, Wałbrzych.
 • [13] Ziółkowski B. 2010. Ekoinnowacyjność organizacyjna. Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MSP, red. L. Woźniak, J. Stryjny, E. Wojnicka, Wyd. PARP, War­szawa.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0e180f36-0cbc-42d6-990c-1170bd029ff9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.