PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 74 | 02 |

Tytuł artykułu

Opłacalność chowu trzody chlewnej w Polsce w obliczu wielu zagrożeń

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Profitability of pig breeding in Poland in the face of the many threats

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Zmiany opłacalności chowu świń zależą m.in. od polityki rolnej, regulacji prawnych, produkcji pasz, wykształcenia rolników, struktury gospodarstw, doradztwa rolniczego, chorób czy konkurencji zewnętrznej. Na podstawie analizy danych z okresu 2000-2019 r. zaobserwowano ogólny spadek pogłowia świń i wzrost cen skupu 1 kg wagi żywej trzody chlewnej. Największą wielkość pogłowia w tym okresie zanotowano w 2002 r. (ok. 19 mln sztuk), a najwyższą przeciętną cenę skupu w 2019 r. (ok. 5,81 zł/kg). Wciąż duże zagrożenie dla polskiego sektora trzody chlewnej stanowi ASF - nieuleczalna choroba wirusowa, której do 5 listopada 2018 r. odnotowano 2961 przypadków u dzików i 213 w stadach świń w gospodarstwach. Różne regiony Polski objęto restrykcjami oraz zaostrzono wymagania prawne w zakresie chowu/hodowli czy transportu świń. Stwierdzono, że największym kryzysem branży byłoby wystąpienie ASF na obszarach, które generują ok. 50% produkcji krajowej — w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu, a także w województwie łódzkim. Przewiduje się, że w 2020 r. będzie postępował powolny wzrost cen i spadek pogłowia świń, w zależności od struktury eksportu do krajów trzecich.
EN
The variations in profitability of pig breeding depend, among others, on agricultural policy, legal regulations, feed production, farmers' education, farm structure, agricultural consulting, diseases or external competition. In basis of the analysis of data in the period 2000-2019, an overall decrease in the pig population and an increase in prices received for 1 kg live weight of pigs were observed. The largest population in 2002 (approx. 19 million units) and the highest average purchase price in 2019 (approx. 5.81 PLN/ kg), were noted. ASF, an incurable viral disease, which has caused 2,961 cases in wild boars and 213 in herds of pigs until November 5, 2018, is still a big threat to the Polish pig sector. Various regions of Poland were subject to restrictions and legal requirements in the field of breeding or transporting pigs were tightened. It was stated that the greatest crisis of the industry would be the occurrence of ASF in areas that generate approx. 50% of domestic production-in Wielkopolska, Kujawy and Pomerania, and in the Łódź Volvodeship. It is anticipated that in 2020 a slow increase in prices and a decrease of pig population, will continue depending on the structure of exports to non-EU countries.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Numer

02

Opis fizyczny

s.14-19,rys.,wykr.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków

Bibliografia

 • [1] Augustyńska I. 2017. "Zmiany opłacalności produkcji wieprzowiny w regionie Mazowsze i Podlasie w latach 2014-2016 (po wystąpieniu ASF)". Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 4 : 5-19.
 • [2] Blicharski T., A. Hammermeister (red.). 2013. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS".
 • [3] Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 31).
 • [4] Główny Inspektorat Weterynarii - NadzórWeterynaryjny. "Afrykański pomór świń - informacje ogólne". www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf [dostęp: 24.01.2020].
 • [5] Główny InspektoratWeterynaryjny - Nadzór Weterynaryjny (GIW-NW): https://bip.wetgiw.gov.pl/asf//mapa/ [dostęp 19.02.2020].
 • [6] GUS: "Rocznik Statystyczny Rolnictwa" z lat 2007-2018.
 • [7] GUS: "Zwierzęta gospodarskie" z lat 2007-2018.
 • [8] Knecht D., S. Środoń. 2011 ."Rynek trzody chlewnej w latach 2001-2010". Przegląd Hodowlany 7: 8-11.
 • [9] Knecht D., S. Środoń. 2012. "Czynniki wpływające na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2011 roku". Przegląd Hodowlany 3-4: 11-14.
 • [10] Kozera-Kowalska M. 2018."Poland's Path Towards Sustainable Pork Production Chain". Journal of Agrobusiness and Rural Development 49 (3) : 273-278.
 • [11] Kozera-Kowalska M., I. Hasińska. 2018. "Dzierżawa źródłem poprawy materialnych warunków produkcji trzody chlewnej w Polsce w kontekście doświadczeń państw UE". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 18 (1) : 121-129.
 • [12] Maciołek H., D. Łukomska, E. Rucińska. 2013. "Szczególnie niebezpieczne choroby bakteryjne świń, występujące warunkach intensywnej produkcji". Hodowca Trzody Chlewnej 7 : 48-50.
 • [13] Mickiewicz B. 2012. "Charakterystyka produkcji zwierzęcej w świetle powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010 r.". Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 57 (8) : 322-331.
 • [14] Pejsak Z., M. Truszczyński. 2017."Analizy epidemiologiczne afrykańskiego pomoru świń w krajach nadbałtyckich i w Polsce". Zycie Weterynaryjne 92 (7) : 486-488
 • [15] Pejsak Z., M. Truszczyński. 2018. "Wnioski związane z występowaniem ASF w państwach bałtyckich i w Polsce". Życie Weterynaryjne 93 (10) : 683-685.
 • [16] Pepliński B. 2013."Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2) : 75-87.
 • [17] Pepliński B. 2019. Determinanty regionalnych zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce. Wydawnictwo: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. poz. 711).
 • [19] Siarkowski Z., M. Maciejewski. 2005. "Energetyczne warunki rozwoju chowu trzody chlewnej w Polsce". Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 7: 176-181.
 • [20] Skarżyńska A. 2011. "Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność". Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 98.1: 7-21.
 • [21] Szymańska E. 2007. "Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (2) : 133-143.
 • [22] Szymańska E. 2008. "Dochodowość gospodarstw trzodowych o równych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 19 (4): 434-443.
 • [23] Truszczyński M., Z. Pejsak 2016. "Alfakoronawirus i deltakoronawirus oraz wywoływane przez nie choroby biegunkowe świń". Medycyna Weterynaryjna 72 (3) : 147-151.
 • [24] Zawadzka D. (red.). 2017. Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 52. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • [25] Zawadzka D. (red.). 2018. Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 54. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • [26] Zawadzka D. (red.). 2019. Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 57. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-0df3c0a9-5bf0-4a0c-99bb-efcda8daf35e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.