PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 4 |
Tytuł artykułu

The influence of selected pesticides on the colony growth and conidial germination of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost kolonii i kiełkowanie zarodników owadobójczego grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The use of pesticides is still a basic method for the pest control in agricultural crops. Therefore, an important issue is to investigate the effect of chemical treatments on entomopathogenic fungi in order to determine the possible use of these beneficial microorganisms in integrated plant protection programmes. In the laboratory conditions the effect of eight pesticides added to the culture media, including three fungicides: Rovral Flo 255 SC, Score 250 EC and Topsin M 500 SC, 2 insecticides: Fastac 100 EC and Pirimor 25 WG and 3 herbicides: Roundup 360 SL, Stomp 400 SC, Targa Super and 0.5 EC, on the growth of the colony and conidial germination of the fungus Beauveria bassiana was examined. The B. bassiana colony growth and germination of conidia was the most reduced by the presence of fungicides Topsin M 500 SC and Score 250 EC in the culture media. Insecticides relatively the least inhibited the growth and germination of spores of B. bassiana, which suggests the possibility of their combined use with biopesticides based on this fungus. Herbicides, especially Targa Super 0.5 EC and Stomp 400 SC, at the recommended field dose adversely affected both the colony growth and conidial germination of the fungus. Among the tested herbicides, Roundup showed the least toxic activity against B. bassiana.
PL
Stosowanie pestycydów wciąż pozostaje podstawową metodą zwalczania agrofagów w uprawach rolniczych, dlatego istotnym zagadnieniem staje się poznanie wpływu zabiegów chemicznych na grzyby owadobójcze w celu określenia możliwości aplikowania tych mikroorganizmów w integrowanych programach ochrony roślin. W warunkach laboratoryjnych zbadano wpływ dodatku do podłoża hodowlanego ośmiu środków ochrony roślin, w tym trzech fungicydów: Rovral Flo 255 SC, Score 250 EC i Topsin M 500 SC, dwóch insektycydów: Fastac 100 EC i Pirimor 25 WG oraz trzech herbicydów: Roundup 360 SL, Stomp 400 SC i Targa Super 0,5 EC na wzrost kolonii i kiełkowanie zarodników owadobójczego grzyba Beauveria bassiana. Wzrost kolonii oraz kiełkowanie zarodników B. bassiana były najsilniej ograniczane w obecności, w podłożu hodowlanym fungicydów Topsin M 500 SC oraz Score 250 EC. Insektycydy stosunkowo najsłabiej hamowały wzrost i kiełkowanie zarodników B. bassiana, co sugeruje możliwość ich łącznego stosowania z biopreparatami opartymi na tym grzybie. Herbicydy, a zwłaszcza Targa Super 0,5 EC i Stomp 400 SC, w zalecanej dawce polowej negatywnie oddziaływały zarówno na wzrost kolonii, jak i kiełkowanie zarodników grzyba. Najmniej toksyczne działanie w stosunku do B. bassiana spośród testowanych środków chwastobójczych wykazał Roundup 360 SL.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
4
Opis fizyczny
s.969-974,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Andalo V., Moino A., Santa-Cecilia L.V.S., Souza G.C. 2004. Compatibility of Beauveria bassiana with chemical pesticides for the control of the coffee root mealybug Dysmicoccus texensis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae). Neotrop. Entomol. 33: 463–467.
 • Anderson T.E., Roberts D.W. 1983. Compatibility of Beauveria bassiana isolates with insecticide formulations used in Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) control. J. Econ. Entomol. 76: 1437–1441.
 • Bajan C., Kmitowa K. 1982. The effect of herbicides: Simazin 50, Avadex and Antyperz on four species of entomopathogenic fungi. Pol. Ecol. Stud. 8 (3–4): 489–497.
 • Bajan C., Kmitowa K. 1997. Thirty years studies on entomopathogenic fungi in the Institute of Ecology, PAS. Pol. Ecol. Stud. 23 (3–4): 133–154.
 • Boucias D.G., Pendland J.C., Latge J.P. 1988. Nonspecific factors involved in attachment of entomopathogenic deuteromycetes to host insect cuticle. Appl. Environ. Microbiol. 54: 1795–1805.
 • Fiedler Ż., Sosnowska D. 2011. Wpływ wybranych fungicydów na wzrost i zarodnikowanie grzybów owadobójczych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 911–915.
 • Ghini R., Kimati H. 2000. Resistência de Fungos a Fungicidas. Jaguariúna, EMBRAPA Meio Ambiente, 78 pp.
 • Goetel M.S., Inglis G.D. 1997. Fungi: Hyphomycetes. p. 213–249. In: „Manual of Techniques in Insect Pathology” (L. Lacey, ed.). Academic Press, London, 409 pp.
 • Li W., Fang X.F., Sheng C.F. 2004. Impact of sixteen chemical pesticides on conidial germination of two entomophthoralean fungi: Conidiobolus thromboides and Pandora nouryi. Biocontr. Sci. Technol. 14: 737–741.
 • Majchrowicz I., Poprawski T.J. 1993. Effects in vitro of nine fungicides on growth of entomopathogenic fungi. Biocontr. Sci. Technol. 3: 321–336.
 • Miętkiewski R., Ignatowicz S., Górski R. 1996. Porównanie wpływu BioNEMTM, insektycydu pochodzenia roślinnego i wybranych insektycydów syntetycznych na wzrost grzybni grzybów owadobójczych. Pestycydy 1: 15–27.
 • Miętkiewski R., Miętkiewska Z., Sapieha A., Badowska-Czubik T. 1995. Wpływ herbicydów na patogeniczność grzybów entomopatogennych. Zesz. Nauk. WSRP Siedlce 37: 179–186.
 • Miętkiewski R., Sapieha A., Miętkiewska Z. 1990. Wzrost grzybów owadobójczych na pożywkach zawierających herbicydy stosowane w sadownictwie. Acta Mycol. 25 (2): 35–50.
 • Oliveira R.C., Neves P.M.O.J. 2004. Compatibility of Beauveria bassiana with acaricides. Neotrop. Entomol. 33 (3): 353–358.
 • Prior C., Greathead D.J. 1989. Biological control of locusts: the potential for the exploitation of pathogens. FAO Plant Prot. Bull. 37: 37–48.
 • Sapieha-Waszkiewicz A., Marjańska-Cichoń B., Miętkiewski R. 2010. Porównanie wpływy preparatów biotechnicznych Bioczos S, Biosept 33 SL i syntetycznych pestycydów na kiełkowanie zarodników grzybów owadobójczych. Ochr. Środ. i Zasob. Natur. 43: 117–125.
 • Tkaczuk C. 2001. Wpływ wybranych pestycydów stosowanych w ochronie sadów na wzrost grzybów owadobójczych. Biul. Nauk. 12: 375–383.
 • Tkaczuk C. 2008. Występowanie i potencjał infekcyjny grzybów owadobójczych w glebach agrocenoz i środowisk seminaturalnych w krajobrazie rolniczym. Rozpr. Nauk. 94. Wyd. AP Siedlce, 160 ss.
 • Tkaczuk C., Łabanowska B.H., Miętkiewski R. 2004. The influence of pesticides on the growth of fungus Hirsutella nodulosa (Petch) – entomopathogen of strawberry mite (Phytonemus pallidus ssp. fragariae Zimm.). J. Fruit Ornam. Plant Res. 12: 119–126.
 • Tkaczuk C., Miętkiewski R. 2005. Effect of selected pesticides on the growth of fungi from Hirsutella genus isolated from phytophagous mites. J. Plant Prot. Res. 45 (3): 171–179.
 • Todorova S.I., Coderre D., Duchesne R.M., Côté J.C. 1998. Compatibility of Beauveria bassiana with selected fungicides and herbicides. Environ. Entomol. 27: 427–433.
 • Vänninen I., Hokkanen H. 1988. Effect of pesticides on four species of entomopathogenic fungi in vitro. Ann. Agric. Fen. 27: 345–353.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0de9e357-6cde-4a32-a555-fb3038cec170
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.