PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 6 |
Tytuł artykułu

O spójności w planowaniu strategicznym dla rozwoju obszarów wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
About consistency in strategic planning for development of rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Planowanie strategiczne ma kluczowe znaczenie w harmonizowaniu wysiłków i identyfikacji krytycznych zasobów w osiąganiu zamierzonych celów. Od kilkudziesięciu lat jest ono z powodzeniem stosowane nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, ale i w sektorze publicznym przy wielu realizacji polityk rozwoju. Mnogość i różnorodność strategii pod względem problemowym i terytorialnym wymaga zachowania zasady spójności. Przeprowadzono analizę i ocenę wybranych dokumentów strategicznych o istotnym znaczeniu dla rozwoju wiejskiej gospodarki Polski, z punktu widzenia spójności. Spójność jako jedna z kluczowych charakterystyk determinuje możliwości i sposoby koordynacji oraz kompletność wdrażania strategii o różnym zakresie przedmiotowym i czasowej perspektywie realizacji. Szczególny nacisk położono na problem przedsiębiorczości, tj. miejsce jakie zajmuje ta problematyka w krajowych dokumentach strategicznych, sposób w jaki jest tam ujmowana, diagnozę jej obecnego stanu i prognozę oraz proponowane działania prorozwojowe dla wsi. Pomimo mnogości realizowanych aktualnie strategii, istotnych różnic w stosowanych podejściach (problemowym, sektorowym i terytorialnym), a także w stopniu ich szczegółowości, można uznać, że w kontekście rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich Polski w znacznym stopniu zachowują one zasadę spójności.
EN
Strategic planning is a systematic process of envisioning a desired future, and translating this vision into broadly defined goals or objectives and a sequence of steps to achieve them [Smallwood 2014]. Strategic planning is crucial in aligning efforts and identifying critical resources in achieving development objectives. Since several decades it has been used successfully in private as well as in public sector while implementing development policies. A large number and variety of performed strategies require to keep consistency among them. In this paper some selected documents strategic for rural economic development of Poland were examined and assessed from the point of view of consistency. A consistency is one of crucial characteristics shaping possibilities and ways of coordination and completeness of implementation of varied strategies. A particular emphasis was put on entrepreneurship, i.e. position, approaches, diagnosis and forecast of business development in national strategic documents as well as planned actions and measures for entrepreneurship. Despite the variety of current national strategies as well as significant differences in approaching the issue one may state that in the context of rural economic development the strategic documents provide the rule of consistency to a large extent.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
6
Opis fizyczny
s.44-49,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul.Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bibliografia
 • Albrechts L., Balducci, A. 2013: Practicing strategic planning: In search of critical features to explain the strategic character of plans, The Planning Review, nr 49, z. 3, 16-27.
 • Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2011. 2011: PPKPP Lewiatan, Warszawa.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030”. 2009: M. Boni (red.), Wyzwania Rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A. 2012: Planowanie strategiczne: Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010: Komisja Europejska, Bruksela.
 • Kaufman J.L., Jacobs H.M. 1987: A public planning perspective on strategic planning, Journal of the American Planning Association, nr 53, z. 1, 23-33.
 • Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich. Założenia do „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”. 2010: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Projekt do uzgodnień międzyresortowych. 2010: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Miłek D. 2013: Spójność strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego z dokumentami zewnętrznymi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 289, 51-68.
 • Mintzberg H. 1994: The rise and fall of strategic planning. The Free Press, New York.
 • Ortmann G., Salzman H. 2002: Stumbling giants: The emptiness, fullness, and recursiveness of strategic management, Soziale Systeme, 8(2), 205-230.
 • Przedsiębiorczość w Polsce. 2010: Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Smallwood R.F. 2014: Information governance: Concepts, strategies, and best practices. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. 2006: Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Sztando A. 2011: Istota i funkcje samorządowego planowania strategicznego w regionie, [w;] R. Brol, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 180, 45-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0dd98299-3698-45a1-8f21-726328ad8a71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.