PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

The role of small farms in local food systems

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The goal of this paper is to recognize the desired prospective role of small farms in local food systems as well as identify the directions of future-oriented activity for its implementation. The empirical data for the study was provided as a result of workshops hosted in the Rzeszowski subregion in 2019, attended by the stakeholders of the local food system. The methodology of the studies was based on the concept of foresight research, using the backcasting technique. For the purpose of formulating the visions of the desired prospective role of small farms in local food systems, the workshops participants determined their potential future roles in the subsystem of production, processing and consumption of food in the subregion, while, above all, recognizing them in reference to production, processing and providing the consumer with food of the highest quality. The aforementioned roles have been determined as being under-implemented. The recommended areas of activities for increasing the share of small farms in local food systems were identified as: legislation, institutional conditions, consultancy, financial support and farm cooperation, food quality and safety control, promotion of local food products and consumer education.
PL
Celem artykułu jest wskazanie pożądanej przyszłej roli drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych oraz kierunków perspektywicznych działań na rzecz jej realizacji. Materiał empiryczny do badań stanowiły wyniki warsztatów zorganizowanych w 2019 roku w podregionie rzeszowskim, których uczestnikami byli interesariusze lokalnego systemu żywnościowego. Metodyka badań bazowała na koncepcji badań foresightowych, przy zastosowaniu techniki planowania wstecznego. Dla potrzeb sformułowania wizji pożądanej roli drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych określono ich potencjalne perspektywiczne role w podsystemie produkcji, przetwórstwa oraz konsumpcji żywności w podregionie, dostrzegając je przede wszystkim w odniesieniu do produkcji, przetwórstwa i dostarczania konsumentowi żywności wysokiej jakości. Zwrócono uwagę na to, że role te aktualnie są realizowane w niewystarczającym zakresie. Jako rekomendowane obszary działań na rzecz zwiększenia udziału drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych wskazano działania w zakresie legislacji, uwarunkowań instytucjonalnych, doradztwa, wsparcia finansowego i współpracy gospodarstw, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, promowania lokalnych produktów żywnościowych oraz edukacji konsumentów.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.600-611,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Agriculture in Krakow, 21 Mickiewicza Av., 31-120 Krakow, Poland
autor
 • University of Agriculture in Krakow, 21 Mickiewicza Av., 31-120 Krakow, Poland
autor
 • Cracow University of Economics, 27 Rakowicka St., 31-510 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Bibri Simon Elias. 2018. Backcasting in futures studies: a synthesized scholarly and planning approach to strategic smart sustainable city development. European Journal of Futures Research 12: 6-13.
 • EC (European Commission). 2011. Opinions Committee of the regions. [In] 88th Plenary Session Held on 27 and 28 January 2011. Opinion of the Committee of the Regions on ‘Local food systems’ (outlook opinion). 2011/C 104/01.
 • EC (European Commission). 2013. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme. Brussels: European Commission.
 • EC (European Commission). 2015. EIP-AGRI Focus Group on Innovative Short Food Supply Chain Management: Final report. Brussels: European Commission.
 • FAO. 2018. Sustainable food systems. Concept and framework. Rome: FAO.
 • Fundacja AgriNatura. 2019. Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny, ekologiczny (Local, traditional, regional, ecological product), http://www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl/informator/ produkt-lokalny-tradycyjny-regionalny-ekologiczny, access: 10/08/2019.
 • Gołębiewski Jarosław. 2019. Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej (Food systems in circular economy. Comparative study of European Union countries). Warszawa. Wydawnictwo SGGW.
 • Goszczyński Wojciech, Michał Wróblewski, Anna Wójtewicz. 2018. Jakość w polskich alternatywnych sieciach żywnościowych. Analiza praktyk społecznych (Quality in Polish alternative food networks – social practice analysis). Studia Socjologiczne 1 (228): 143-170.
 • Gruchelski Marek. 2016. Małe gospodarstwa rolne w Polsce a paradygmat rozwoju zrównoważonego (Small farms in Poland and the paradigm of sustainable development). Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2: 134-140.
 • Holmberg John, Karl Henrik Robèrt. 2000. Backcasting – a framework for strategic planning. International Journal of Sustainable Development and World Ecology 7 (4): 291-308.
 • Kawecka Agnieszka, Marcin Gębarowski. 2015. Krótkie łańcuchy dostaw żywności – korzyści dla konsumentów i producentów żywności (Short food supply chains - benefits for consumers and food producers). Journal Agribusiness and Rural Development 3 (37): 1-7.
 • Knieć Wojciech, Goszczyński Wojciech. 2010. Rolnictwo w sieci – alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności (Agriculture in a net – alternative agro-food networks). Wieś i Rolnictwo 2 (147): 49-64.
 • Kononiuk Anna. 2012. Foresight jako nurt badawczy w naukach o zarządzaniu – stan badań w Polsce i przykłady zastosowań (Foresight as Research mainstream in management science – state of the art foresight projects in Poland and examples of their application). Współczesne Zarządzanie 4: 93-102.
 • La Trobe Helen L., Tim G. Acott. 2011. Localising the global food system. International Journal of Sustainable Development and World Ecology 7: 309-320. DOI: 10.1080/13504500009470050.
 • Lutz Juliana, Judith Schachinger. 2012. Consumer-initiated alternative food networks – Speiselokal! [In]10th European IFSA Symposium. Aarhus, Denmark.
 • Matysik-Pejas Renata, Jerzy Cieślik, Anna Borecka, Elżbieta Sowula-Skrzyńska. 2017. Lokalne systemy żywnościowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich (Local food systems and their importance for rural areas). Roczniki Naukowe SERiA XIX (5): 145-148.
 • Mirkowska Zofia. 2017. Przegląd badań foresightowych w zakresie rozwoju sektora rolno-spożywczego. [W] Potencjalne scenariusze rozwoju innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym po 2020 roku (The review of foresight research in the field of agri-food sector development. [In] Potential scenarios for the development of innovation in the agri-food sector after 2020), ed. Renata Grochowska, 27-43. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Musiał Wiesław, Kamila Musiał. 2016. Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa – przykład Małopolski (Selected Problems of Structural Reconstruction of Agriculture – as an Example of Malopolska Region). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (6): 136-143.
 • Renting Henk, Terry K. Marsden, Jo Banks. 2003. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A (35): 393-411.
 • Sánchez Hernández José Luis. 2009. Alternative food networks: concept, typology and adaptation to the Spanish context. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 49: 375-380.
 • Slunge Daniel, Olof Drakenberg, Anders Ekbom, Maria Göthberg, Åsa Knaggård, Ullrika Sahlin. 2017. Stakeholder Interaction in research processes – a Guide for Researchers and Research Groups. Gothenburg: University of Gothenburg.
 • Szymańska Elżbieta, Piotr Bórawski, Ireneusz Żuchowski. 2018. Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce (Supply chains on selected agricultural markets in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Zegar Józef S. 2012. Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (The Role of Small Farms in the Socially Sustainable Development of Rural Areas). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 129-148.
 • Żakowska-Biemans Sylwia. 2012. Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów (Traditional food from a consumer perspective). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (82): 5-18.
 • Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce (Impact of the European Union’s common agricultural policy on the functioning of small farms in Poland). Warszawa: Difin.
 • Żmija Dariusz, Katarzyna Żmija. 2018. Prospects for the development of small farms in Poland. [In] Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference “Hradec Economic Days”, 2018. Part 2. Hradec Králové: The University of Hradec Králové.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0dd33a03-19ba-4829-9146-0cd044b7be6c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.