PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 03[25] |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Use of European agricultural fund supporting investments in agricultural holdings in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu była analiza wykorzystania środków pomocowych z funduszy UE przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Materiałem analitycznym były wyniki wdrażania programów finansowania inwestycji z funduszy rolnych UE (przed- i poakcesyjnych) w Polsce. W kolejnych okresach programowania rosło wsparcie modernizacji technicznego wyposażenia gospodarstw. Nie zmieniał się sposób wykorzystania wsparcia, ponieważ w każdym kolejnym programie dominowały inwestycje dotyczące przedsięwzięć związanych z wyposażeniem gospodarstw w maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji rolnej. Najwięcej środków trafiło do województw w środkowej części kraju (mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i łódzkiego), umacniając konkurencyjność regionów o relatywnie dobrej strukturze agrarnej, w których rolnictwo jest uważane za dobrze rozwinięte.
EN
The aim of this paper was to analyse the use of EU funds for investment in agricultural holdings. The analysis was based on the results of the implementation of investment programs financed from EU agricultural funds (pre-and post-accession) in Poland. In subsequent programs the support for farms’ technological modernisation increased. In each program majority of the funds was spent on farming equipment: machinery and tools for agricultural production. Most of the funds went to the central voivodeships of the country. Because in this region agricultural structures are relatively good and agriculture is considered as better developed, the investment funds strengthen the competitiveness of these regions.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.57-67,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport końcowy. 2007. MRiRW, IERiGŻ – PIB, Agrotec Sp. z o.o. [online] http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rrit_033.pdf [dostęp: 3.03.2012].
 • Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację Programu w latach 2002--2006. 2007. PSDB, WYG International, IMC Consulting, Warszawa.
 • Chmieliński P., 2006. Regionalne zróżnicowanie w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce a efektywność wykorzystania środków wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej. Stud. Monogr. 138, IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 • Czubak W., Chmielewski B., 2011. Ocena wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z funduszy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. ISP UJ, Zarz. Publ. Kraków (w druku).
 • Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków o pomoc oraz kwotach zrealizowanych płatności w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” dla kraju. 2011. System Informacji Zarządczej ARiMR. [online]
 • http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/-290610_SPO_rolny.pdf [dostęp: 10.12.2011].
 • Kania J., 2009. Wkład programu SAPARD w rozwój gospodarstw rolnych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 9, 5, 112-118.
 • Ocena ex-post realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000-2006. Raport końcowy. 2007. IERiGŻ – PIB, Agrotec Sp. z o.o., Warszawa.
 • Poczta W., Czubak W., 2007. Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne. W: Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich. IERiGŻ – PIB Program Wieloletni 2005-2009 nr 66, 40-77.
 • Polna M., 2008. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. W: Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD – studium przestrzenne. Red. R. Rudnicki. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2, 79-120. [online] http://www.rr.amu.edu.pl/files /RR-02-4.pdf [dostęp: 3.03.2012].
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2011. MRiRW, Warszawa.
 • Raport z wyników – Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.
 • Rowiński J., 2004. Wspólna polityka rolna. W: Unia Europejska. Tom 1. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 143--160.
 • SAPARD. Program operacyjny dla Polski. 2004. MRiRW, Warszawa.
 • Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004-2006. 2004. MRiRW, Warszawa.
 • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2010 r. 2011. GUS, Warszawa.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst ujednolicony. 2005. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa.
 • Wigier M., 2006. Analiza przebiegu realizacji i skutków programów PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) i SOP (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”. IERiGŻ – PIB Program Wieloletni 2005-2009 nr 56. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0dab434d-e9d0-43f0-a593-a3ca65b4e4f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.