PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 69 | 09 |
Tytuł artykułu

Ołów i arsen w żywności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Lead and arsenic in food
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia żywności ołowiem i arsenem oraz planowane od stycznia 2016 r. zmiany w ustawodawstwie w tym zakresie i wprowadzenie nowych wymagań. Szczegółowo omówiono zmiany w ustawodawstwie UE oraz „Ogólnej normie kodeksowej dotyczącej zanieczyszczeń i toksyn w żywności i paszach” (GSCTFF) w świetle prac Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Komitetu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Środowiskowych i Przemysłowych Zanieczyszczeń Żywności, Połączonego Komitetu Ekspertów ds. Dodatków do Żywności oraz Komitetu Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Zanieczyszczeń Żywności w odniesieniu do ołowiu i arsenu nieorganicznego.
EN
The paper presents the current legal status in the field of food contamination with lead and arsenic and planned from January 2016 changes to the relevant legislation and introduction of new requirements. The changes in the EU legislation and the General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (GSCTFF) in the light of the European Food Safety Authority (EFSA), the Expert Committee of the European Commission on environmental and industrial contaminants, the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) and the Codex Alimentarius Committee on Contaminants in Foods regarding to lead and inorganic arsenic were discussed in details.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
09
Opis fizyczny
s.45-47,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Warszawa
autor
 • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Warszawa
autor
 • Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • [1] General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (CODEX STAN 193-1995) GSCTFF, 1-44.
 • [2] Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.), ze zm.
 • [3] Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005,1), z późn. zm.
 • [4] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006), z późn. zm.
 • [5] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych wzałącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Pariamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 83 z 22.3.2012).
 • [6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), ze zm.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 nr 85 poz. 466).
 • [8] Scientific Opinion on Arsenie in Food. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), The EF5A Journal 2009,7 (10), 1351.
 • [9] Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on lead in food. The EFSA Journal 2010, 8 (4), 1570.
 • [10] Scientific Report of EFSA. Lead dietary exposure in the European population. The EFSA Journal 2012, 10(7), 2831.
 • [11] Scientific Report of EFSA. Dietary exposure to inorganic arsenic in the European population. The EFSA Journal 2014, 12(3), 3597.
 • [12] WHO Technical Report Series. (2011). Evaluation of certain contaminants in food (Seventy-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), No. 959.
 • [13] WHO Technical Report Series: 2011. Evaluation of certain food additives and contaminants (Seventy-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), No. 960.
 • [14] Zalecenie Komisji (UE) nr 2015/1381 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie monitorowania arsenu wżywności (Dz. Urz. UE L 213 z 12.08.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d72391d-2042-40b7-b94a-84e94e52da15
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.