PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 3 |
Tytuł artykułu

Poduszka piaskowa wzmocniona geosyntetykiem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Foundation pad reinforced by geosynthetics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono wpływ zbrojenia poduszki piaskowej na nośność podłoża gruntowego i zwiększenie sztywności poduszki. Podano tok postępowania przy projektowaniu poduszki zbrojonej według zaleceń EBGEO. Obliczenia obejmują wybrane ławy dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego, posadowionego na gruncie organicznym o miąższości 3 m. Zaprojektowano poduszki piaskowe o różnych szerokościach określonych przez wartość kąta rozkładu naprężenia β = 0°, 30° i 45°, zbrojone czterema warstwami geosiatki. Obliczenia poduszek przeprowadzono zgodnie z wytycznymi EBGEO. Zbrojenie poduszki piaskowej ma wpływ na nośność podłoża gruntowego na wypieranie, a wpływ zbrojenia jest największy w przypadku poduszki o szerokości równej szerokości fundamentu. Wzrost sztywności poduszki, obliczony według EBGEO, wynika głównie z jej obciążenia i wytrzymałości zbrojenia na rozciąganie.
EN
The influence of the foundation pad reinforcement on bearing capacity and stiffness increasing was described in the paper. The procedure of designing the reinforced foundation pad according to EBGEO was given. The calculations for chosen strip foundation of a two-storey administration building, constructed on organic ground with thickness of 3 m, were shown. Pads with different width, determined by the value of stress distribution angle ß = 0°, 30° and 45°, reinforced by four layers of geogrid were designed based on EBGEO. Foundation pad reinforcement affects the subgrade bearing capacity, and the impact is the greatest in the case of pad with width equalled to strip foundation width. The stiffness pad increase, calculated according to EBGEO, is mainly due to pad loading and strength of the geosynthetics.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
3
Opis fizyczny
s.81-91,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Geotechniki, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul.Wiejska 45E, 15-351 Białystok
autor
 • Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
Bibliografia
 • Almeida, M.S.S., Marques, M.E.S. (2013). Design and performance of embankments on very soft soils. CRC Press, Boca Raton.
 • Antczak, T. i in. (2012). Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo-wodnych i geotechnicznych w podłożu projektowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Geoprojekt, Warszawa.
 • Bartoszek, Z., Sękowski, J. (2004). Słabe podłoże wzmocnione poduszką zbrojoną geomateracem.
 • Analiza numeryczna układu. Mat. II Problemowej Konferencji Geotechniki, Białystok - Białowieża.
 • Dash, S.K., Krishnaswamy, N.R., Rajagopal, K. (2001). Bearing capacity of strip footings supported on geocell-reinforced sand. Geotextiles & Geomembranes, 19, 235-256.
 • DIN 1054:2005-01. Subsoil. Verification of the safety earthworks and foundations.
 • EBGEO (2011). Recommendations for design and analysis of earth structures using geosynthetic reinforcements. Ernst & Sohn Verlag, Berlin.
 • Gajewska, B., Kłosiński, B., Rychlewski, P., Grzegorzewicz, K. (2003). Metody stosowania geo-syntetyków do budowy i wzmocnienia nawierzchni i ziemnych budowli drogowych. Zastosowanie geosyntetyków w budowlach ziemnych. IBDiM, Warszawa.
 • Pisarczyk, S. (2014). Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
 • PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
 • Rowe, R.K., Soderman, K.L. (1985). Geotextile Reinforcement of Embankments on Peat. Geotextiles & Geomembranes, 2, 277-298.
 • Sękowski, J. (2002). Podstawy wymiarowania poduszek wzmacniających. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Sieradzki, J. i in. (2013). Projekt architektoniczno-budowlany Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku. Zleceniodawca: konsorcjum firm Budimex, Cespa, Keppel Seghers.
 • Sireesh, S., Sitharam, T.G., Dash, S.K. (2009). Bearing capacity of circular footing on geocell-sand mattress overlying clay bed with void. Geotextiles & Geomembranes, 27, 89-98.
 • Zabielska-Adamska, K., Zalewski, M. (2016). Wpływ szerokości poduszki piaskowej na nośność i osiadanie podłoża gruntowego. Acta Sci. Pol. Architectura, 15 (2), 91-101.
 • Zalewski, M. (2015). Płytka wymiana podłoża gruntowego. Praca magisterska. Politechnika Białostocka, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0d599103-0af3-4b1e-a0ba-c0551dffadcc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.